Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ve znamení Průmyslu 4.0 a umělé inteligence
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ve znamení Průmyslu 4.0 a umělé inteligence

Letošní ročník veletrhu Hannover Messe se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019. Jeho hlavní téma "Integrated Industry - Industrial Intelligence" představuje dopodrobna digitalizaci výroby a energetických systémů. Vedle šestice veletrhů IAMD/Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology zahrnuje rovněž témata start-upů a profesní kariéry. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2019 je Švédsko.

Hlavní téma veletrhu zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice. Zahrnuje témata jako efektivní využívání energie nebo autonomní výrobní procesy, ale také výzvy v oblasti rozhraní, protokolů a bezpečnosti. Na veletrhu Hannover Messe se mj. sejdou významní vědci, kteří se zabývají umělou inteligencí. Budou zde společně diskutovat o řešeních pro blízkou budoucnost a dále je rozvíjet. „Umělá inteligence má potenciál pro vytvoření revoluce v průmyslu a energetickém hospodářství,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe. „Lidé učí stroje jednat logicky a účelně, a tím uspokojovat potřeby zákazníků. Systémy umělé inteligence generují znalosti a umí dnes na základě dat a algoritmů průběžně optimalizovat stav provozu nebo bezpečně předvídat závady a poruchy ve výrobních procesech, v elektrické síti nebo v logistice. Vedoucí pracovníci, kteří ve svých firmách odpovídají za strategická rozhodnutí, by se měli potenciálem umělé inteligence a budoucími přelomovými změnami intenzivně zabývat.“

K propojování lidí, strojů a dat dochází prostřednictvím společných platforem, na kterých jsou vyměňovány násobící se znalosti. Člověk má však nadále rozhodující úlohu. Výroba budoucnosti se neobjede bez jeho znalostí procesů a mnohotvárné kvalifikace. Člověk umožňuje sběr dat, jejich analýzu, strojové učení nebo vývoj algoritmů pro umělou inteligenci. Industrial Intelligence proto také znamená rozvíjet a rozšiřovat řízení znalostí a vzdělávat nositele znalostí.


Hlavní téma veletrhu zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice.

Všechna řešení pro chytrou továrnu

Chytrou senzoriku, inteligentní řešení pohonu, modulární výrobu, automatizaci v logistice nebo komplexní řešení pro inteligentní výrobu – to všechno včetně těsné souhry s automatizací, technikou pohonu a fluidní technikou, softwarem a IT ukáže v Hannoveru především veletrh Integrated Automation, Motion & Drives (IAMD). V rámci IAMD budou prezentovány všechny stavební kameny a řešení pro továrnu budoucnosti: automatizace výroby a procesů, průmyslové IT, chytrá technika pohonu, inteligentní hydraulika a pneumatika. Umělá inteligence a strojní učení zde zajišťují, aby nedocházelo k přerušení výroby, aby byla výrobní zařízení využívána efektivněji a souhra v chytré továrně fungovala ještě lépe. Digitalizace výrobním firmám otevírá zcela nové možnosti a zajišťuje přední místo v konkurenci.

„V centru pozornosti na IAMD jsou řešení automatizace pro integraci, digitalizaci a inteligentní propojení průmyslových technologií sítěmi,“ říká Arno Reich, Global Director IAMD v týmu veletržní správy Hannover Messe. „Představí se zde světová špička techniky pohonu a fluidní techniky a proběhnou zde diskuse o trendech na trhu a v technologiích.“

Kromě stánků firem čeká na odborné návštěvníky opět bohatý doprovodný program s mimořádnými prezentacemi a fóry. Sem patří Hannover Messe Pump Plaza, oblast Wireless, M2M & IoT, Application Park jako centrum výrobců robotů, firem zabývajících se vývojem softwaru a průmyslovým zpracováním obrazu, nový pavilon SME, kde menší a středně velké firmy představí svá řešení pro Průmysl 4.0. O to půjde také během nového fóra Motion & Drives a etablovaných fór IAMD a fóra Automation a Průmysl 4.0.


AMD představí například chytrou senzoriku, inteligentní řešení pohonů, modulární výrobu, automatizaci v logistice nebo komplexní řešení pro inteligentní výrobu.

 

Digitální továrna směřuje k inteligentnímu průmyslu

Všude se mluví o digitální transformaci průmyslu. Kdo chce poznat, co je motorem tohoto vývoje, najde odpověď na veletrhu Hannover Messe v halách věnovaných digitální továrně. Boom v této oblasti je nejlepším příkladem vítězného tažení Průmyslu 4.0 a digitálního propojení. Firmy vystavující v halách č. 5, 6, 7 a 8 vytvářejí předpoklady pro integrovaný průmysl, který je v roce 2019 hlavním tématem předního světového průmyslového veletrhu. Míněno je tím digitální propojení člověka a stroje ve věku umělé inteligence.

„Firmy vystavující na veletrhu Hannover Messe ve veletržní části Digital Factory přispívají k digitální proměně průmyslu,“ říká Arno Reich, global director Digital Factory v týmu veletržní správy Hannover Messe. „Proměna průmyslu je možná díky souhře automatizace s průmyslovými informačními technologiemi. Velkou dynamičnost této proměny dokládají mimo jiné stále nově vznikající spojení firem nabízejících informační technologie s průmyslovými koncerny.“


Oblast robotiky rok od roku roste a odráží aktuální stav spolupráce mezi člověkem a robotem.

Vystavující firmy představí v rámci veletržní oblasti Digital Factory řešení, která se z enormního množství dat digitalizované výroby samostatně učí, sama se optimalizují, předvídají výpadky strojů a značně zrychlují procesy Průmyslu 4.0. Velký význam má rovněž téma platformová ekonomika, která hraje významnou úlohu při výrobě strojů a zařízení jako základ vývoje nových obchodních modelů a digitálních služeb. Přitom nejde jen o otázku, které řešení internetu věcí vytváří nejlepší digitální spojení mezi člověkem, stroji a procesy, a je proto ideálním operačním systémem Průmyslu 4.0. Digitální platformy přinášejí přímý užitek tím, že snižují náklady na transakce a umožňují efektivní propojení sítěmi.

Významné místo zaujímají na veletrhu Hannover Messe 2019 také další dvě témata – Data Analytics a Blockchain. Data Analytics, proces, který pomocí inteligentní analýzy dat pomáhá snížit spotřebu energie a zdrojů v průmyslu a současně zlepšovat flexibilitu, připravenost a kvalitu, je umístěn v halách Digital Factory. Samostatnou součástí veletrhu Hannover Messe se stává Blockchain. Pomocí databáze Blockchain lze ověřovat smlouvy, kontrolovat dodavatelské řetězce nebo chránit zařízení propojená v rámci internetu věcí před kyberútoky a výpadky. Veletržní blok věnovaný Blockchain se nachází v hale č. 6 v blízkosti výstavní oblasti Industrial Security. S rostoucím využíváním umělé inteligence představují významnou výzvu otázky bezpečnosti a suverenity dat. Firmy mohou s daty pracovat, pouze pokud jsou zabezpečená data k dispozici dlouhodobě a globálně.

Kromě Blockchain a Industrial Security jsou v halách č. 5 a 6 umístěny expozice Engineering Software (CAx, PLM), Cloud Solutions, platformy a služby, Virtual Reality a Additive Manufacturing. Témata Business Software s MES, ERP, CRM nebo DMS, stejně jako SCM Solutions, IT-Solutions a Consulting a Embedded Systems se nacházejí v hale č. 7. Hala č. 8 tvoří přechod k Automation, v jejímž rámci se uskuteční fórum Industrie 4.0 s iniciativami a politickými platformami k Průmyslu 4.0 a oblast Smart Factory / Intelligent Manufacturing.

Lehké konstrukce a chytré materiály

I ty nejmenší díly často představují velké inovace. Proto stojí za to nahlédnout do hal č. 3, 4 a 5, kde svá inovativní řešení představí subdodavatelé. Půjde přitom o výrazně více než jen o díly a komponenty. Díky kreativnímu inženýringu jsou tyto firmy už dlouho vývojovými partnery výrobců a řeší jejich problémy. V centru pozornosti budou lehké konstrukce, technologie povrchových úprav nebo chytré materiály.

Lehké konstrukce, které budou soustředěny v hale č. 5, patří k nejvýznamnějším tématům veletrhu Hannover Messe. Ve hře je ale mnohem víc než jen snížení hmotnosti. Ve skutečnosti se tu jedná o high-tech a inženýring na nejvyšší úrovni, které se uplatňují u všech postupů a materiálů. Ústředním bodem pro lehké konstrukce bude opět Integrated Lightweight Plaza, kde půjde o různé pohledy na lehké stavby z hlediska materiálů, konstrukcí a výrobních technologií.


Lehké konstrukce patří k nejvýznamnějším tématům veletrhu Hannover Messe.

Integrated Energy – nový název i koncepce

Energetika už léta patří k nejsilnějším pilířům veletrhu Hannover Messe. Nový název Integrated Energy klade důraz na spojení proudu, tepla a mobility nad rámec jednotlivých branží. Zvláště digitální továrna potřebuje spolehlivé zásobování energií, které vyžaduje inteligentní řešení schopná řídit souhru obnovitelných energií a zásobníků energie.

S rozšiřováním energie z obnovitelných zdrojů a přibývajícími možnostmi vlastní výroby proudu a tepla se stala přestavba energetického systému nezbytností. Jen tím způsobem lze odlehčit energetické sítě v časech špičky. V rámci Integrated Energy budou představeny nové myšlenky přesahující rámec jednotlivých branží, jako jsou koncepce společné výroby energie a tepla pro průmysl nebo řešení pro přeměnu větrné a solární energie ve vodík a metan („Power to Gas“), respektive tekuté pohonné hmoty („Power to Liquids“). Tento obor má na veletrhu i vlastní výstavní oblast (Hydrogen & Fuel Cells Europe) s více než 150 vystavovateli. Těžištěm je zde ukládání energie vyráběné z obnovitelných zdrojů s využitím vodíku.

V centru pozornosti je rovněž digitální řízení a monitorování energetických toků. K vystavujícím firmám patří vývojáři softwaru, systémoví analytici a odborníci v oblasti energetické a měřicí techniky.


Nový název expozice energetiky – Integrated Energy – klade důraz na spojení proudu, tepla a mobility.

ComVac odráží aktuální trendy

O významu předního mezinárodního veletrhu techniky stlačeného vzduchu a vakuové techniky ComVac 2019 svědčí velká účast vystavovatelů, především z Číny, Německa a Turecka. V centru pozornosti je Průmysl 4.0, například v oblasti prediktivní údržby, a dále komplexní řešení na míru, jako je leasing a fakturace na jednotku. Významnými tématy zůstávají energetická účinnost a efektivita využívání zdrojů.

Deutsche Messe

info@hf-czechrepublic.com

www.deutschemesse.cz

www.hannovermesse.de

 

Další články

Průmysl 4.0
Novinky z veletrhů a výstav
Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: