Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Veletrhy pod lupou
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Veletrhy pod lupou

Povrchové úpravy letos na Finetu

Velký počet dotazů, které do redakce časopisu MM Průmyslové spektrum přicházejí ohledně letošního veletrhu povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet 2001 od zástupců strojírenských firem a organizací, nás přiměl zeptat se za vás zástupců pořádající organizace Terinvest Praha na průběh příprav této největší letošní akce v oboru povrchových úprav.
O přípravách na veletrh Finet 2001 jsme hovořili s ředitelkou projektu Ing. Hanou Pokornou. Setkali jsme se s ní nad plánem výstavní plochy Veletržního paláce, když si se zástupci vystavujících firem upřesňovala umístění jednotlivých expozic a výtvarnou podobu výstavních stánků, a to přes to, že do zahájení veletrhu, který se uskuteční ve Veletržním paláci v Praze ve dnech 29. až 31. května 2001, zbývá poměrně dlouhá doba.
Ing. Hana Pokorná nám řekla: "Přestože Veletržní palác poskytuje téměř 4000 m2 výstavní plochy ve třech propojených halách, je již velká část obsazena našimi i zahraničními firmami. Připravovány jsou velké expozice nad 40 m2, stánky běžných rozměrů okolo 20 m2, ale i menší výstavní plochy v tzv. sekci drobných prezentací o plochách 3 až 4 m2. I o tyto menší prezentace je poměrně velký zájem. Nejsou totiž tak náročné na přípravu a i cenově jsou velmi výhodné, neboť se dají zrealizovat do částky 10 000 Kč. Tak je bez předchozího plánování možné uskutečnit prezentaci firmy na Finetu 2001 a být aktivně přítomen."
Daří se tak naplňovat záměr pořadatele (firmy Terinvest) a odborných garantů veletrhu (České společnosti pro povrchové úpravy, Asociace českých zinkoven a Asociace slovenských zinkoven), aby se zúčastnilo co možná nejširší spektrum oboru a setkali se zde opravdu všichni, kteří v této oblasti vyrábějí, prodávají a podnikají. Na tom se shodli i zástupci firem z Jablonce, Ledče a Brna, jejichž názory jsme vyslechli v budově Terinvestu na pražské Legerově třídě. Potvrdili nám prudký rozvoj tohoto oboru a provázanost s ostatními technologiemi. Jejich velké pracovní nasazení, vynaložené úsilí, kvalita technických vědomostí a snaha o rozvoj firem jsou předpokladem společného úspěchu veletrhu Finet 2001. Stejné názory a myšlenky jsme slyšeli i od vedoucích pracovníků pořádající organizace Terinvest, která chápe, že jejím posláním je poskytnout vystavujícím firmám služby v takové kvalitě, kterou pro úspěch své prezentace potřebují. Vysokou publicitou, návštěvností a dokonalým servisem jim tak chce zajistit návratnost vložených prostředků v podobě uzavřených nových obchodních kontraktů, ale i vzájemných setkání, tak, aby se na veletrh Finet rádi vraceli a počet vystavovatelů trvale vzrůstal.
Po naší návštěvě v Terinvestu věříme i my v redakci MM Průmyslového spektra, že letošních očekávaných více než 100 vystavujících firem na veletrhu Finet 2001 najde opravdu to, co obor již dlouho hledá - důstojné místo pro setkávání všech, kteří v této oblasti působí.
-red-

Materialica 2001 zve vystavovatele

Letošní, již 4. veletrh Materialica 2001 se představuje s inovací ve svém zaměření. Stává se veletrhem aplikací materiálu, povrchových technologií a výrobního inženýrství, zaměřeným na uživatele, vývojáře, konstruktéry, výrobní manažery a obchodníky, kteří hledají nové materiály a technologie pro své výrobky.
Se stále rostoucím počtem návštěvníků, především ze dvou technologicky nejvyspělejších spolkových zemí Německa - Bavorska a Bádenska-Württemberska, se Materialica stává trhem pro subdodávky automobilového průmyslu, na kterém by čeští vystavovatelé neměli chybět. Jako již každoročně se českým vystavovatelům nabízí možnost využít výhodného vystavování formou samostatného stánku ve společné expozici českých firem organizované Českou společností pro nové materiály a technologie Praha.
Uplynulé ročníky tohoto inspirativního veletrhu vždy přinesly mnoho technických novinek z oblasti inženýrské keramiky, kompozitů, povrchových úprav a technik pro kontrolu jakosti a zkoušení materiálu.
Veletrh s vlastním přednáškovým programem a s doprovodnou akcí, kongresem Materials Week, se koná ve dnech 1. až 4. října 2001 na výstavišti Neue Messe v Mnichově. Další informace jsou na adrese: www.materialica.de.

Veletrh Metal 2001

Ve dnech 15. až 17. května 2001 se v ostravském Paláci kultury a sportu Vítkovice uskuteční již 10. ročník Mezinárodního veletrhu metalurgie a ocelových konstrukcí souběžně s Mezinárodním veletrhem materiálů, jejich výroby a aplikací. Za 10 let své existence si tento veletrh získal dobré postavení svou vysokou odbornou úrovní a také tím, že v daném zaměření je v České republice zcela jedinečný. Není náhodou, že místem konání je právě Ostrava - metalurgické centrum naší republiky. I když výroba oceli v 90. letech značně poklesla a zřejmě nikdy se již nevrátí na úroveň z konce 80. let, přesto bude metalurgie i nadále významným oborem v rámci ČR a ostravského regionu zvlášť. Její vývoj se bude ale ubírat cestou zavádění progresivních technologií s důrazem na snižování energetické náročnosti a zvyšování kvality a užitné hodnoty finálních produktů.
Na změny v hutním průmyslu se snaží reagovat i pořadatel veletrhu rozšířením odborného záběru akce, kdy vedle klasické metalurgie obsahuje nomenklatura veletrhu ocelové konstrukce, povrchové úpravy a neposlední řadě progresivní materiály (kompozitní materiály, keramické a skleněné materiály, plasty).
Veletrh se bude konat v pěkném prostředí Paláce kultury sportu Vítkovice, což je víceúčelová hala s plochou cca 2000 m2.
S organizátory akce se podílí na přípravě Česká asociace ocelových konstrukcí, Česká společnost pro povrchové úpravy, Hutnictví železa, a. s., a řada dalších odborníků z oblasti metalurgie.
Současný stav příprav skýtá záruky, že veletrh bude obsazen firmami, které v daných oborech mají co říci. Jedná se o takové firmy, jako je např. Moravia Steel, Vítkovice, a. s., Ferona, a. s., VÚHŽ, a. s., Kovohutě Povrly, COMAX, s. r. o., Iron & Steell Group, s. r. o., Italinox, s. r. o., OFZ Trading, a. s., Slovenské magnezitové závody, a. s., Farmet, a. s., Slévárna Pilana Hulín, Compureg Plzeň, s. r. o., LECO instrumente Plzeň, s. r. o., a další.
Oproti minulým letům se budou pod záštitou Česko-polské smíšené obchodní komory prezentovat firmy z Polské republiky.
Součástí veletrhu bude i soutěž o nejpokrokovější výrobek, organizovaná pořadatelem pod názvem Zlatý zvon. V hodnotitelské komisi zasednou přední oborníci na danou problematiku. Odměnou pro vítěze bude zvon odlitý v prestižní firmě Zvonařská dílna Marie Tomášková-Dytrychová.
Přejme organizátorům, tedy především společnosti Terinvest, aby 10. jubilejní ročník veletrhu Metal 2001 byl důstojnou prezentací vystavovatelů a všech progresivních myšlenek v oboru metalurgie a materiálů.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: