Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Velký zdvih pro kolaborativní použití
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Velký zdvih pro kolaborativní použití

Chapadlo Co-act EGL-C firmy Schunk je milníkem na cestě ke komplexní spolupráci člověka s robotem. Celosvětově první chapadlo s velkým zdvihem vyvinuté pro kolaborativní provoz dosahuje uchopovacích sil až 450 N a to v kombinaci s velkým zdvihem 42,5 mm na prst. Inteligentní silák pracující s napětím 24 V je vhodný pro manipulaci s obrobky o hmotnosti až 2,25 kg a může být flexibilně použitý při široké škále aplikací. Navíc bude chapadlo již v době uvedení na trh koncem roku 2019 vlastnit certifikát pro kolaborativní aplikace (HRC) od DGUV.

Zatímco u dosavadních certifikovaných chapadel Schunk byla efektivní uchopovací síla omezena na hodnotu 140 N na prst, vstupuje výrobce s Co-act EGL-C do jiné ligy komponent a otevírá potenciál spolupráce člověka s robotem poprvé pro manipulované hmotnosti převyšující ty u malých dílů. Tímto chapadlem společnost cílí především na subdodavatele automobilového průmyslu, ale také na automobilky samotné, kteří intenzivně pracují na příslušných scénářích spolupráce člověka s robotem. Navíc se specialisté týmu Co-act zaměřují i na jiná průmyslová odvětví, jako například strojírenství, kde může výkonné chapadlo zrychlit vývoj takových HRC aplikací, které nemohly být dosud realizovány, protože na trhu chyběl bezpečný efektor pro rozsah zatížení do 2,25 kg.

Kombinované měření síly a zdvihu

Aby bylo možné i přes vysokou uchopovací sílu dodržet biomechanické mezní hodnoty podle ISO/TS 15066, je chapadlo Co-act EGL-C vybaveno kombinovaným měřením síly a zdvihu. V základních čelistech integrované měřicí čelisti společně s inkrementálním snímačem permanentně monitorují příslušnou uchopovací sílu a polohu prstů chapadla. V chapadle uložený postup uchopení je rozdělen do několika fází. Až do teoretické vzdálenosti 4 mm k obrobku, tedy podstatně méně, než je tloušťka prstu, je uchopovací síla omezena na 30 N. Dojde-li v této fázi přibližování ke kolizi, třeba s rukou obsluhy, chapadlo se okamžitě bezpečně zastaví bez rizika zranění. Teprve ve druhé fázi, tedy při vzdálenosti obrobku menší než 4 mm, se pohybují prsty s volně definovanou maximální silou až 450 N. Změří-li v této závěrečné fázi systém deformaci ohybem, například když je uchopen příliš malý obrobek, který chce obsluha odstranit ručně, tak se i tento pohyb automaticky zastaví. To stejné platí i v případě, pokud jsou očekávané rozměry obrobku překročeny o 2 mm, protože například není přítomen žádný díl. Ve třetí fázi chapadlo detekuje, zda je díl bezpečně uchopen, a aktivuje integrované brzdy k zajištění uchopovací síly. Tím nemůže dojít ke ztrátě uchopeného dílu ani při nouzovém zastavení. Navíc v případě výpadku napájení není nutné znovu chapadlo referencovat.


Silové uchopení ve spolupráci člověka s robotem: Co-act EGL-C je celosvětově první chapadlo s velkým zdvihem pro kolaborativní aplikace. Může manipulovat s obrobky o hmotnosti až 2,25 kg.

 

Plug & Work

Silové chapadlo s velkým zdvihem z řady Co-act je dodáváno kompletně předmontované a má vhodné rozhraní pro koboty, mezi jinými od výrobců Kuka, Yaskawa, Fanuc, Universal Robots a Nachi, což umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu díky funkci Plug & Work. Programování usnadňuje asistent uvedení do provozu. Diagnostické rozhraní během provozu umožňuje přístup k nejdůležitějším procesním a stavovým datům chapadla. K zajištění plynulé a intuitivní spolupráce s obsluhou je chapadlo vybaveno LED diodami v barvách semaforu, které signalizují příslušný stav modulu.

Inteligentní chapadlo Co-act EGL-C lze ovládat a regulovat volitelně přes Profinet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP nebo TCP/IP. Kompletní řídicí a výkonová elektronika je pro maximální úsporu místa integrována do těla chapadla, takže chapadlo může být nasazeno decentralizovaně a díky napětí 24 V DC dokonce mobilně. Stabilní vedení a bezkartáčový servomotor zaručují vysokou robustnost a dlouhodobě spolehlivý provoz s minimálními náklady na údržbu. Chapadlo bude k dispozici koncem roku 2019.

Schunk

Gabriela Prudilová

gabriela.prudilova@cz.schunk.com

Další články

Automatizace, regulace
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: