Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Vícecestné rotační přívody médií
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Vícecestné rotační přívody médií

Do rotačních částí obráběcích strojů je při obrábění nutné stále častěji přivádět, odvádět nebo v nich vést více než jedno médium. Nutností je to při soustružení i frézování a také při kombinaci obou technologií, kdy je potřeba přivádět média ke všem nástrojům obráběcích operací. Společnost Deublin, výrobce rotačních přívodů, představila novou generaci vícecestných rotačních přívodů – hybridní řadu.

Tato skupina výrobků se jako dvoukanálový rotační přívod používá již delší dobu zejména v oblasti upínání a pro chlazení u pneumatických a hydraulických systémů a systémů s chladicími médii. Dobrým příkladem v tomto smyslu je osvědčená řada 2620. Přesto se však společnost Deublin rozhodla pro další vývoj, protože požadavky uživatelů jsou v dnešní době stále náročnější. Dvoukanálový model dosahuje rychlosti otáčení více než 10 000 otáček za minutu. Uživatelé a konstruktéři však v současné době požadují u vícecestných modelů se třemi a více kanály rychlosti 5 000 min-1 a vyšší – při tlaku až 250 barů u hydrauliky a až 10 barů u stlačeného vzduchu, a to i při rotaci.

Aplikací je v tomto směru mnoho a jsou velmi rozmanité. Zatímco požadavky týkající se obrábění skutečně pocházejí ze segmentu upínacích technologií, výrobci strojů stále častěji požadují i komplexní rotační spojky s více průchody. Výrobce si rovněž vytyčil úkol přicházet s novými možnostmi v oblasti obrábění, které se týkají rotačních přívodů. Provozní úkony přivádění tekutých médií, které mohly dříve probíhat pouze při nečinnosti stroje nebo při nízké rychlosti otáčení, mohou nyní probíhat při maximální rychlosti. Tento technologický pokrok zvyšuje stupeň automatizace a tím i produktivitu celého systému.


Otočný stůl s hybridním rotačním přívodem Deublin

 

Nejvhodnější těsnění pro danou aplikaci

U nové hybridní řady byla použita kombinace technologií těsnění – mechanického, hydrostatického nebo elastomerového těsnění (tzv. těsnění z plastické hmoty). Díky těmto kombinacím je možné naprosto přesně reagovat na požadavky uživatelů, které se týkají používaných médií, provozních parametrů a parametrů procesu. Na základě těchto požadavků se u každého kanálu pro určité médium použije nejvhodnější technologie těsnění. V případě potřeby lze všechny tři technologie kombinovat v kompaktním provedení.

Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, výrobce s uživatelem předem definují, pro jaká média má být přívod určen a jaké jsou provozní údaje. Rovněž je velmi důležité zjistit informace o příslušném procesu – například kdy jsou jednotlivá média pod tlakem. Společnost Deublin jako odborník na výběr správné technologie těsnění navrhne na základě těchto informací řešení, které je pro danou aplikaci nejvhodnější. Podle potřeb uživatele může rotační přívod zahrnovat pouze jednu nebo i všechny tři technologie.

Výběr vhodné technologie těsnění ovlivňují cílová kritéria a prioritou je často prodloužení životnosti rotačního přívodu. Rozhodující je ovšem také vliv teploty na celkový systém. Úkolem současných řešení je prokázat vynikající výsledky v obou oblastech – jinými slovy dlouhou životnost při nízkém nárůstu teploty.

U výrobce rotačních přívodů naleznou konstruktéři i uživatelé jejich velký výběr pro vícecestné aplikace, které již jsou jako technická základna ideální a v mnoha případech zkrátka přesně vyhovují. Stávající řady lze rovněž přizpůsobit zvláštním požadavkům, a navíc jsou také k dispozici modulární konstrukce. V rámci tohoto portfolia se uživateli nabízejí rozsáhlé možnosti, aby nalezl vhodné řešení.

Dvoukanálový rotační přívod Deublin 2620

Příklad z praxe

Výrobce obráběcích strojů se rozhodl sám navrhnout a vyrobit stoly pro souběžné frézování a soustružení s rychlostí otáčení od 20 do 1 000 otáček za minutu. K tomuto účelu byly potřebné rotační přívody se třemi až deseti kanály. Uživatel stolu může pro funkce upínání a uvolňování využívat hydrauliku nebo pneumatiku – pokud není stroj v chodu, ale také při rotaci. Dále jsou zde funkce jako kontrola systému nebo čištění stolu pomocí chladiva či stlačeného vzduchu. Rovněž lze přidat kanál pro vakuum.

Na základě standardizovaného rozhraní bylo pro tento účel vyvinuto řešení vhodné pro všechny varianty. Výhoda spočívá v tom, že specifikace skutečného počtu kanálů nemá na rozhraní žádný vliv. Výrobce stroje je tedy schopen pružně reagovat na jakékoli změny požadavků na funkci určitého kanálu. Díky výrobci tak byla možná unifikovaná konstrukce pro řadu stolů.


Čtyřkanálový rotační přívod Deublin 1379

 

Hybridní řada zvyšuje rychlost

Dalšími výhodami pro společnosti využívající obráběcí procesy soustružení a frézování je například vyšší produktivita a integrace různých funkcí také při provozu stroje za rotace. Platí to při samotné rotaci, kdy rotační přívod dodává médium na vřeteno obrobku a jakékoliv adaptéry, ale i při frézování a soustružení, kdy rotační přívod dodává tlakové médium do upínacích elementů pro palety a obrobky. V těchto případech je pomocí hybridní řady možné zvýšit rychlost rotace a tím i řeznou rychlost. Navíc lze hybridní řadu rovněž využít pro implementaci různých funkcí u aplikací s otočnými prvky, jako je například funkce upínání a uvolnění, kontrola systému a čištění stolu při rychlosti otáčení vyšší než 1 000 min-1.


Sedmikanálový hybridní rotační přívod Deublin

 


Jelikož jsou tyto funkce integrovány v kompaktním provedení, vytvářejí pro výrobce strojů i uživatele další možnosti pro zvýšení efektivity a produktivity.

Bibus

Michal Hlavina

hlavina@bibus.cz

www.bibus.cz

 

Další články

Průmyslové kapaliny
Pneumatické prvky/ kompresory
Vzduchotechnika/ klimatizace
Hydraulika/ hydraulické prvky
Materiály konstrukční kovové
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: