Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Vítejte v továrně budoucnosti
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Z výrobního závodu v Gimo severně od Stockholmu, kde společnost Sandvik Coromant vyrábí své nástroje, čiší uklidňující pocit klidu a pořádku. Automaticky řízené vozíky lehce klouzají po podlaze výrob-ní haly a zajišťují přesně načasované dodávky součástí a materiálu. Ve stejném okamžiku skupina robotických členů tiše provádí pracovní činnosti. Jedná se o vysoce automatizované zařízení, které plně využívá celou řadu výhod digitálně připojené výroby

Není divu, že Světové ekonomické fórum nedávno oznámilo, že se Gimo stalo jedním z jeho globálních „vlajkových“ závodů, což jenom potvrzuje komplexní nasazení široké škály technologií Průmyslu 4.0 a rozsah jejich využití. Každý vlajkový závod je vybírán z výsledků šetření prováděných ve více než 1 000 výrobních jednotkách na základě jejich úspěšnosti při zavádění digitálních technologií a doložení jejich reálného přínosu.

Digitální propojení zvýšilo produktivitu

Podle Světového ekonomického fóra vytvořil závod v Gimo napříč svými výrobními procesy průběžné digitální propojení, které významně zvýšilo produktivitu. Jedním z příkladů je bezdotykový přechod, který umožňuje automatické změny konstrukčních vzorů bez zásahu obsluhy, i když zrovna probíhá směna. Tento posun mezi nejlepší ve své kategorii pro Gimo znamená, že se nyní stane součástí globální sítě vlajkových lodí a že otevře své dveře a bude sdílet znalosti s ostatními výrobními podniky.

„Toto ocenění v Gimo přijímáme se skutečným pocitem opravdové hrdosti,“ říká Lars Matiasson, vedoucí technologie výroby nástrojů ve společnosti Sandvik Coromant, zejména proto, že je uznáním za kulminující dlouhodobé úsilí o podporu inovací. „Cesta k digitalizaci začala zde v Gimo vlastně už před 30 lety implementací parametrických CAD/CAM řešení, která jsme pak o několik let později propojili do našeho inteligentního automatizovaného systému, čímž jsme vytvořili první digitální kanál v naší výrobě. Spíše než o evoluci se jednalo o revoluci,“ dodává.


Lars Matiasson, vedoucí technologie výroby nástrojů ve společnosti Sandvik Coromant v Gimo.

„Nyní vidíme digitální kanál procházející celým výrobním závodem, od správy skladových zásob až po řízení činnosti strojů a prediktivní údržbu. Tento inovativní přístup byl vždy iniciován shora dolů. Řídicí a vedoucí pracovníci v Gimo vždy podporovali techniky v tom, aby mysleli jinak a prosazovali změny. Hlavně šlo o to zkoumat, jak lze technologii využít ke zvýšení efektivity a růstu konkurenceschopnosti závodu. To následně pomáhalo zajistit udržitelnou budoucnost.“


„Cesta k digitalizaci začala zde v Gimo vlastně už před 30 lety implementací parametrických CAD/CAM řešení, která jsme pak o několik let později propojili do našeho inteligentního automatizovaného systému, čímž jsme vytvořili první digitální kanál v naší výrobě. Spíše než o evoluci se jednalo o revoluci,“ říká Matiasson.

Režim bez přítomnosti pracovní síly

Názorným příkladem jsou bezdotykové přechody. Historicky bylo nutné provádět změny konstrukčních vzorů ve výrobních buňkách ručně, přičemž obsluha strojů z denních směn připravovala stroje na noční provoz. To vyžadovalo čas a zdroje a z hlediska směn probíhajících bez zásahu obsluhy nižší flexibilitu. Alternativní přístup spočíval v investicích do inteligentního automatizovaného systému s extrémně flexibilními roboty, stroji, nástroji, upínacími přípravky a příslušenstvím, které jsou společně schopny zajistit komplexní bezdotykový přechod bez nutnosti jakéhokoli lidského dohledu.

„Hovoří se o štíhlých výrobních technikách, jako je výměna formy za jednu minutu, ale my jsme chtěli jít ještě dál. Požadovali jsme režim bez přítomnosti pracovní síly,“ říká Matiasson.

„Byla to křivka učení. První automatizovaná buňka nefungovala úplně tak, jak jsme doufali. Ve skutečnosti nebyla ani tak efektivní jako mít jednoho operátora na jeden stroj. Ale je to věc digitalizace – musíte být schopni učit se z chyb. Postupně se nám podařilo dojít k významným zlepšením a robotické buňky začaly dosahovat stupně efektivity, jaký jsme požadovali. Zkoušky a chyby jsou nedílnou součástí procesu zlepšování.“


 „Byla to křivka učení. První automatizovaná buňka nefungovala úplně tak, jak jsme doufali. Postupně se nám ale podařilo dojít k významným zlepšením a robotické buňky začaly dosahovat stupně efektivity, jaký jsme požadovali. Zkoušky a chyby jsou nedílnou součástí procesu zlepšování.“

V Gimo jsou digitální technologie využívány k dosažení zlepšení i v jiných oblastech – např. v údržbě. Senzory se stále častěji montují do širokého spektra zařízení ve výrobním závodě a shromažďují údaje s rostoucím počtem parametrů, jako je tlak, teplota, vibrace nebo akustika. Tato data mohou v kombinaci se sofistikovanou analytikou odhalit zákonitosti a problémy ještě dříve, než dojde k prostojům.

Technici nyní sbírají data z celého výrobního závodu – od robotů, CNC strojů a dokonce i ze samotných obráběcích nástrojů. Jakmile jsou tato data extrahována a analyzována, mohou přinést cenné poznatky o stavu zařízení. Tyto informace mohou být dále využity pro predikci a prevenci selhání, a tudíž ke zvýšení efektivity závodu.

Umělá inteligence a strojové učení

Společnost Sandvik Coromant také stále více využívá analýzy výrobního prostředí v reálném čase, což jí umožňuje provádět ještě přesnější včasné seřízení strojů. „V další fázi pak budou zavedeny vysoce sofistikované techniky, jako je umělá inteligence a strojové učení, které strojům umožní učit se z historických dat a získat prvek samočinného řízení. To je opravdu fascinující oblast.“

Navzdory tomuto pozoruhodnému dosaženému technickému pokroku i tomu, že Světové ekonomické fórum ho zařadilo mezi své vlajkové lodi, se Gimo na cestě k digitalizaci nikdy nezastaví. Ovšem koncepce jako Průmysl 4.0 nejsou pouze o technologiích, ale také o lidech. Podle Matiassona budou všechny budoucí iniciativy úspěšné pouze tehdy, budou-li mít podporu celého týmu. K tomu je nutné zajistit, aby se zaměstnanci spíše než ohroženi cítili zaváděním nových technologií podporováni.

„Vždy tomu tak bylo,“ říká. „Když jsme již počátkem 90. let minulého století zaváděli v dílenských provozech počítače, někteří pracovníci byli nedůvěřiví. Obávali se toho, že se jim na monitoru objeví hrůzu nahánějící modrá obrazovka a že výroba začne váznout, až se úplně zastaví. Ale časy se mění a bylo důležité přijmout nové technologie a neustále zlepšovat naše způsoby práce. Klíčové pro nás je naslouchat, efektivně komunikovat a posouvat se kupředu jako tým.“
Alternativní přístup spočíval v investicích do inteligentního automatizovaného systému s extrémně flexibilními roboty, stroji, nástroji, upínacími přípravky a příslušenstvím, které jsou společně schopny zajistit komplexní bezdotykový přechod bez nutnosti jakéhokoli lidského dohledu.

Jednou z často zmiňovaných věcí je, že zavedení nových technologií nevyhnutelně nahradí tradiční výrobní role. V Gimo tomu tak ale nebylo. I když vyšší stupeň automatizace znamenal posun od poměru jeden operátor na jeden stroj k tomu, že jeden operátor zajišťoval provoz až čtyř strojů, změny pracovních postupů vedly k přesunu pracovníků do jiných oblastí. Podle Matiassona tyto nové role vyžadují nový druh dovedností a jsou lépe ohodnoceny.


Technici nyní sbírají data z celého výrobního závodu – od robotů, CNC strojů a dokonce i ze samotných obráběcích nástrojů.

„Být pracovníkem obsluhy strojů ve výrobním závodu v Gimo není v současnosti totéž, jako tomu bylo v tradičním výrobním prostředí. Nejde o to mačkat tlačítka – vyžaduje to přemýšlet o budoucnosti a podílet se na zajištění kontinuálního pokroku. Taková role je rozmanitější, a proto přináší i větší uspokojení.“

Není pochyb, že ve výrobním závodu v Gimo opravdu vládne dobrý pocit, na kterém má nemalý podíl ocenění udělené Světovým ekonomickým fórem na začátku tohoto roku. Tento ohromný pocit pýchy se v širším měřítku šíří dál napříč celou organizací a společnost Sandvik Coromant je nesmírně potěšena, že jako firma je považována za světovou špičku v oblasti Průmyslu 4.0.

„Není ve švédské povaze hlasitě něco vykřikovat do všech stran,“ říká Matiasson. „Nelze však pochybovat o tom, že přidělení titulu ,vlajková loď‘ bylo pro Gimo skvělé, neboť to ukazuje, že jsme schopni konkurovat na globální scéně. Chcete-li se stát technikem a pracovat s novými technologiemi – toto je místo, kde naleznete své uplatnění."Sandvik Coromant

nevena.rasic@publitek.com

www.sandvik.coromant.com/uk

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Štíhlá výroba a logistika
Automatizace, regulace
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: