Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Vstup do EU není vstupenkou k lepším zakázkám!
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Vstup do EU není vstupenkou k lepším zakázkám!

Tajmac-ZPSSplečnost se zabývá výrobou vertikálních a horizontálních obráběcích center, vícevřetenových automatů a produkcí odlitků. Ing. František Lambert, generální ředitel

MM: V roce 2004 má Česká republika vstoupit do EU. Jak ovlivní tato skutečnost chod vámi řízené firmy, a to nejen z hlediska marketingu a obchodu, ale i technické úrovně, výroby a v neposlední řadě i logistiky?

Ing. Lambert: Nijak zásadně. Společnost Tajmac-ZPS vyváží cca 80 % svých výrobků po celém světě. Více než polovina exportu končí v zemích EU. Z toho vyplývá, že se na trzích EU již dávno pohybujeme a tento fakt pro nás není novinkou. Vstupem se nám nijak nezmění přístup k marketingovým a obchodním informacím, k technickým poznatkům, výrobě. Informace z otevřených zdrojů zpracováváme dostatečně již dnes a v případě nutnosti nakupujeme specializované informace od marketingových agentur z celého světa. V tom se nelišíme od žádného významného výrobce obráběcích strojů v Evropě, ani ve světě. Pro výrobce obráběcích strojů z tohoto regionu jsme významnou konkurencí a dál jí budeme, stejně jako oni vůči nám. Nikdo nám nic zadarmo nedá!
Dá se jistě očekávat, že bychom z velké části mohli být osvobozeni od kurzových rizik a fluktuace koruny. Zjednoduší se určitě celní problematika.
Existuje pochopitelně možnost, že po vstupu do EU a plném otevření rozvojových programů dojde ke vzniku nebo rozšíření nových podnikatelských aktivit, které by sekundárně mohly posílit poptávku po obráběcích strojích a službách od technologie až po výrobu. Objem takto vzniklého trhu je jen velmi obtížné predikovat. Tajmac-ZPS má však dostatek zkušeností i kapacit, aby případně pokryl takto vzniklou poptávku. Na její existenci nebo neexistenci ale do budoucnosti nejsme závislí, neboť nové podnikatelské aktivity v současně rozvíjíme, stejně jako naše nejlepší světová konkurence, především v oblasti Asie a Ruska.
Rovněž předpokládám, že rozvojové programy z oblasti výchovy a vzdělávání poskytnou více prostoru rozvoj technického školství, což je významný předpoklad budoucnosti a další existence kvalitního strojírenství.

MM: Jaký dopad bude mít pro váš podnik větší otevření konkurenci a naopak, jak se zvýší vaše exportní možnosti?

Ing. Lambert: Jak jsem v předcházející odpovědi uvedl, již dnes jsme si vzájemně velkými konkurenty. Co se týká exportu, respektive prodeje, vstup do EU není vstupenkou k lepším zakázkám, obchodům atd. O každého zákazníka a každý obchod budeme dál s konkurencí tvrdě bojovat!
Trh s obráběcími stroji je trhem globálním a superkonkurenčním a míra otevření každé společnosti je diktována trhem. Vývoj a výroba obráběcích strojů patří mezi komodity, pro něž je bez nadsázky tržním prostorem celý svět. I z tohoto pohledu nedojde v rámci vstupu do EU k žádným změnám, natož revolučním.
Proto nelze žít v představě, že nám vstup do EU přinese něco zadarmo, že nás někdo ze zemí naší konkurence bude proti svým firmám dotovat nebo že by nám snad naše konkurence vyklidila své trhy a dala nám je k dispozici.

MM: Po vstupu Irska do Společenství evropských států započala následně v této zemi masivní podpora vědy a výzkumu ze strany státu. Myslíte, že se dá něco podobného očekávat i u nás?

Ing. Lambert: Pokud bude převládat v našem státě stávající myšlení, obávám se, že ne. Přitom toto je jediná budoucnost strojírenství v této zemi. Mnohokrát jsem již uvedl, že mě děsí budoucnost země, která bude jen kooperačním dodavatelem pro okolí! Jednoznačně se musíme orientovat na "výchovu a udržení mozků", což do budoucnosti dává záruku významnějšího postavení ČR ve světě.
Jako příklad je možné uvést slibně se rozvíjející Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT, které bylo založeno v roce 2001 a které má za sebou dobré a kvalitní výsledky. Na jeho založení a financování má významný podíl stát, i když částka, kterou do Centra dává, je velmi malá například proti skutečnostem, které do vývoje a výroby stále nových a nových obráběcích strojů musí ročně investovat rozhodující výrobci v této zemi.
Bohužel již dnes se uvažuje, že by po roce 2004 mělo být financování z pozice státu významně omezeno nebo zastaveno a mělo by přejít na podnikatelskou sféru...
Na druhé straně je třeba uvést, že v ČR existují další projekty na podporu vývoje. Například Tajmac-ZPS je v současné době zapojen do programu Konsorcia.
Kdyby tyto "vlaštovky" po vstupu do EU přerostly do podoby Irska, byla by to "značka Ideál"!

MM: Domníváte se, že stát změní svoji daňovou politiku vůči výrobcům nejen zvýhodněním nákladů na vývoj, ale i novou odpisovou politikou pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny (podobně jako v Itálii či v poslední době v USA)?

Ing. Lambert: Osobně bych okamžitě doporučil, tak jak jsem uvedl v předcházející odpovědi, razantní podporu přesně definovaného a konkrétního vývoje, výzkumu, technického školství. Je nutné se podívat, jakým způsobem se dnes strojírenství podílí na ekonomice země a na jejím exportu. To by měl být základ rozhodování kompetentních státních činitelů. Ne "všem dáme něco", ale soustředíme se na nosné obory, které doposud v tržních světových podmínkách uspěly a mají šanci tento trend do budoucnosti udržet nebo rozvinout.
Zároveň je třeba připomenout finanční podporu prodeje, čímž především myslím dlouhodobé financování našich zakázek, například v Asii a v Rusku. V této oblasti financování za naší konkurenci dlouhodobě zaostáváme a máme nesrovnatelné podmínky. Ne že by na našem trhu neexistovaly společnosti nebo instrumenty, které se zabývají financováním exportu a jeho jištěním. Samozřejmě že ano a my s nimi také spolupracujeme, ale míra rizika, kterou jsou ochotny nést, je podstatně nižší než riziko, které musí výrobci a prodejci obráběcích strojů každodenně při svých obchodech podstupovat. Jít do několikrát zajištěné a přejištěné akce, na které ještě finanční společnosti dobře vydělají, není zrovna ideální podpora...

MM: Ve které zemi - a nemusí být pouze na evropském kontinentě - si myslíte, že jsou nejvýhodnější podmínky pro podnikání ve vaší komoditě?

Ing. Lambert: Na takto obecně položenou otázku se dá velmi těžko odpovědět, ale určitě největší perspektiva podnikání v našem oboru je na východních trzích, zejména v Rusku a jihovýchodní Asii.

MM: Jak byste v krátkosti shrnul klady a zápory vstupu do EU nejen z pohledu vrcholového manažera firmy, ale též občana ČR?

Ing. Lambert: Rozhodující je, že naše země a naše ekonomika si nemůže dovolit nebýt v EU! Musí ale dbát na skutečnost, aby si udržela důstojné postavení.
Všechny praktické i teoretické zápory jsou bezpředmětné k výše uvedenému kladu.

Děkujeme vám za rozhovor

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: