Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Vymačkejte z dat to nejlepší pro váš byznys
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Vymačkejte z dat to nejlepší pro váš byznys

Řízení podniku v rychle se měnící době vyžaduje rozsáhlé analytické, manažerské i finanční schopnosti. Controlling, systém moderního řízení podniku, který rozvíjí společnost podle stanovených cílů, pomáhá dosáhnout podnikatelských záměrů (zejména zisku) a zajišťuje dlouhodobou existenci firmy, se pro stále více firem stává nezbytnou pomůckou k úspěšnému podnikání. Seriál, který připravují odborníci z Controller Institutu, si klade za cíl představit způsoby zapojení controllingu do úloh souvisejících s financemi, účetnictvím a kontrolním systémem neboli co mohou controlleři nabídnout své firmě, která zřejmě bude požadovat více specializací, více znalostí, více profesionality?

ČÁST 1. DIGITALIZACE MĚNÍ NEVRATNĚ PRAVIDLA HRY V MNOHA OBORECH

Doba se změnila. Digitalizace je v plném proudu. Firmy, které ji nepromítnou do inovace svého byznysu, budou hrát druhou ligu. Naopak firmy, které nové technologie zvládají, upevňují tržní postavení a zvyšují ve svých oborech tržní podíly. Je všeobecně známo, že internetoví prodejci vytlačují kamenné obchody. Stejně tak systémoví agregátoři poptávek ukrajují z přímých prodejů firem disponujících výrobními prostředky a kapacitami. Taxi si dnes objednáte u firem, které žádný vozový park nemají. Hotel si zarezervujete přes firmu, která žádné hotely neprovozuje. Levnější logistickou službu vám nabídne firma, která nevlastní jediný kamion. A zaměstnance do výroby si zapůjčíte přes portál pro sdílení volných pracovních kapacit. Tradiční modely podnikání se ocitají pod tlakem firem, které inovují model podnikání v oboru. Jsou to možná paradoxy doby, ale zdá se, že přestože žijeme v konzumní společnosti, vlastnění samotných výrobních prostředků není „in“.


Ing. Ladislav Profota, jednatel společnosti Controller Institut
„Proč malé inovativní firmy porážejí tradiční zavedené goliáše? Umí pracovat s daty lépe než jejich konkurenti. Znají tím lépe své zákazníky, kterým podřizují své firemní procesy. Tím podporují růst svého byznysu.“

Investice do datové analytiky

Do jakých technologií investují inovativní firmy, když nedisponují výrobními prostředky a kapacitami? Jejich byznys model stojí na detailní znalosti zákazníka, poznání kupního chování a preferencí, a to vše díky pokročilé datové analytice. Sem směřují své investice. Pokud tradiční firmy nechtějí zaostat, musejí být k investicím do digitalizace také připraveny. Právě datová analytika je schopna vytvořit základ pro to, aby reakce na poptávku zákazníka probíhala okamžitě, v reálném čase, s parametry, které zákazník akceptuje. Inteligentní systémy stojí na algoritmech, které se dokážou učit z každé realizované transakce. Oblast marketingu a prodeje bývá většinou primární k nasazení podobných systémů. Algoritmizační schopnost, na které stojí automatizace, je však využívána i u jiných firemních procesů, např. v logistice, v plánování výroby či řízení finančních toků. Mnohé firmy jdou ovšem dál. Nahrazují operativní rozhodování např. v oblasti kapacitního plánování, cenotvorby a jiných optimalizačních úloh prediktivní analytikou. Tím eliminují lidský prvek v operativním rozhodování a zvyšují jeho rychlost a bezchybnost.

Znalosti personálu na prvním místě

Využití informačních technologií v podniku má často jedno úzké místo. Tím je personál, jeho znalosti a připravenost na změny. To platí i o firemním managementu, protože razantnost provádění změn je udávána zejména tónem shora. Pokud management firem procitne a porozumí dopadům digitalizace, zjistí, že je zapotřebí osvojit si nové kompetence. K nim patří i datová gramotnost, která není o expertních znalostech úzkého okruhu IT specialistů, ale především o schopnostech širší skupiny prozíravých manažerů, kterým není cizí slovo inovace. Pod tlakem obrovského nárůstu dat, například dat generovaných díky lepší senzorice výroby firmy, hledají uvědomělí šéfové specialisty, kteří tato data budou umět interpretovat a využít ve prospěch byznysu. Proto ve firmách roste poptávka po analyticích na mnoha úrovních. Nejsou to jen kvalitáři nebo finanční controlleři, od kterých se již po desetiletí očekává znalost analytických metod, statistiky a schopnost interpretace výsledků. Zruční analytici jsou žádaným artiklem ve všech ostatních odděleních firmy.

Požadavky na byznys analytiky

Pokud mají datoví analytici podpořit podnikání firmy, je důležité, aby měli schopnost rozpoznat v záplavě dat informace, které jsou opravdu užitečné, mají potenciál vyvolat akci a ovlivnit fungování firmy. To znamená, aby chápali souvislosti a uměli v těchto souvislostech interpretovat zjištěné výstupy. Hodnotná zjištění jsou vždy opřena o kvalitní data. V mnoha podnicích existuje kromě základního ERP systému další široké portfolio aplikací, jejichž data je zapotřebí integrovat do analýz. To vyžaduje porozumění datům, posouzení jejich kvality, aktuálnosti či konzistenci. Je neméně důležité, aby analytici uměli komunikovat s byznysem a kladli mu zvídavé otázky pro přesné zadání. Samozřejmostí je rozumět všem úkolům analytika při práci s daty – od extrakce ze zdrojových systémů po vizualizaci formou reportů a dashboardů.


Výchova business analytiků v Čechách

Dlouhodobě a systematicky se odbornému rozvoji analytiků věnuje vzdělávací a poradenská společnost Controller Institut v rámci své iniciativy nazvané Insiders 4.0. Obsáhlý program pokrývá nejen vzdělávání controllerů a finančních analytiků, kteří jsou primárně angažovaní v controllingových a finančních odděleních, ale obecně i všech business analytiků a datových analytiků bez ohledu na to, v jaké části firmy působí. V rámci široké nabídky kurzů najdete mezi jinými tato témata: Základy datové analytiky, Business analýza – úlohy, nástroje a techniky, Statistika pro analytiky nebo Prediktivní analýzy.


Controller Institut

Ing. Ladislav Profota

helena.sochorova@controlling.cz

www.controlling.cz

Další články

Průmysl 4.0
Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: