Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Výroba forem a plastových výrobků
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Výroba forem a plastových výrobků

Tradice výroby a konstruování forem na zpracování plastických hmot v akciové společnosti ORPA Lanškroun sahá do druhé poloviny padesátých let, kdy ještě pod původním názvem Východočeské papírny došlo ke zkonstruování a výrobě prvních forem na zpracování termosetů.

Konkrétně se jednalo o nástroj na bakelitové nálevky. Postupně se přešlo ke konstrukci a výrobě forem na vstřikování termoplastických hmot. V té době již docházelo k masovějšímu nárůstu používání plastických hmot v nejrůznějších odvětvích průmyslu a vznikla zvýšená potřeba zavádět a používat nové výrobky z plastů.

Obaly kombinované i celoplastové

Přibližně v osmdesátých letech se firma začíná angažovat v oblasti obalové techniky, a to především v kombinovaných válcových obalech, které jsou určeny k balení, přepravě a skladování sypkých produktů. Samotné tělo obalu je tvořeno papírovým trupem, v němž bývá nasazeno plastové dno a plastové víčko v různých provedeních. Někdy je obal případně kombinován se dnem plechovým. Dále firma vyrábí i celoplastové obaly. Všechny vyrobené vstřikovací nástroje sloužily v té době pro potřebu společnosti, komerční výroba forem pro externí zákazníky neexistovala, naopak velká část forem byla zajišťována externě.

Složitější formy

Na začátku devadesátých let se však situace na trhu a potřeby odběratelů změnily. To vedlo i ke změnám při zajišťování potřeb nástrojů v podniku. Oddělení konstrukce bylo vybaveno PC a se softwarem AutoCAD. I nadále se konstruují a vyrábějí vstřikovací nástroje pro textilní průmysl, začíná se s výrobou složitých forem s přídavnými hydraulickými tahači pro odběratele zpracovávající skleněná vlákna. Bylo zhotoveno několik vstřikovacích nástrojů na čela osobních počítačů a další drobné i větší výlisky z plastů. Specialitou je např. výroba forem pro vstřikování perforovaných kuželových nebo válcových dutinek s různými dezény povrchu určených pro textilní průmysl.

Vlastní produkce

Společnost disponuje vlastní lisovnou plastických hmot, kde je možné vyrobené nástroje nejen odzkoušet, ale také realizovat jejich výrobu. Technické výlisky pro nejrůznější použití jsou vyráběny na vstřikovacích strojích Battenfeld, Engel a CS. Uzavírací síla lisů se pohybuje v rozmezí 100 až 450 tun, lisování je možné i na formách dodaných zákazníkem. Existuje také možnost kompletace složitějších výlisků, případně svařování ultrazvukem.
V průběhu let bylo samozřejmě modernizováno i softwarové vybavení. V brzké době se ORPA Lanškroun chystá k přechodu na software pracující na bázi parasolidu s plnou kompatibilitou elektronického zpracování dokumentace od zákazníka přes konstrukci, technologii až po programy na obráběcí stroje. Společnost zavedla systém řízení kvality a získala na něj certifikát ISO 9001. Výroba forem v nástrojárně na moderním strojním vybavením je možná i podle zákazníkem dodané dokumentace, hmotnost je vzhledem k vybavení limitována na 2000 kg.
Ing. Petr Ryba

Další články

Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: