Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Výrobní stroje a informační technologie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Výrobní stroje a informační technologie

Bude nutné najít nebo vychovat lidi, kteří by zvládli CAD i CAM a ještě přitom obsluhovali obráběcí stroj. Ve světě se už tak pracuje a my nemůžeme opět čekat až bude cestička pěkně prošlapaná a tiše doufat, že to snad nepůjde tak rychle nebo že se nám to snad nějak vyhne.

Informační technologie pronikají dnes do všech oborů vědy, mnoha průmyslových odvětví i běžného života. Jako jejich uživatelé můžeme přijmout tento fakt pasivně a čekat, v které oblasti našeho života se nové technologie či nové způsoby chování uplatní natolik, že si je i my budeme muset časem osvojit. Přijímáme tak novinky, které se již prosadily, a neriskujeme žádné nesprávné rozhodnutí ani se při tom "nenadřeme".
Často jde o novinky zvyšující naše pohodlí, i když se někdy ani nikdo neptá na to, zda se rozhodneme novou věc přijmout, či nikoliv... Nechceme-li se sami připravit o své zařazení, společenské i profesionální, jsme nakonec nuceni chtě nechtě některé přístupy zvládnout a obětovat svoji dobře zažitou rutinu i pohodlnost. Mnohdy je pak nutné při snaze o včlenění nových postupů do svého soukromého i služebního rejstříku alespoň na čas vyvinout značné úsilí.

Manager, nebo messenger?

Situace je komplikovanější, máme-li to navíc v popisu práce - pak musíme tu a tam vytvořit předpoklady k zavedení nových postupů pro skupinu nám podřízených, kteří řeší stejné dilema a nacházejí se také v různém stupni povědomí, nebo naopak opozdilosti. Poznamenejme, že důležitým předpokladem našeho pozdějšího pracovního úspěchu a dobrého osobního pocitu je, aby vůbec existovali nějací zpozdilejší podřízení. Zaváděcí postupy jsou obvykle dobře propracované a existují příklady kolem nás, takže jejich zvládnutí není velikým problémem. Obtížnější to je v případech, kdy nová technika vyžaduje také změnu našeho myšlení nebo novou organizaci výroby a jejího řízení. Může nastat i situace, kdy si při příchodu nové technologie s mrazením v zádech uvědomíme, jak obtížné bylo zvládnutí té předchozí, která u nás ještě ani nezačala fungovat.
A co víc, pokud se na většinu nových technických postupů a vymožeností podíváme blíže, zjistíme, že nejenže příliš nepomáhají k upevnění našeho postavení, ale naopak často až neomaleně ukazují, kdo je kde navíc. A co teprve zjevná snaha obejít nebo zrušit celé společenské třídy! Vezměme například zavádění internetu. Jak dlouho již střední techničtí stavové (ti mezi vedením a obsluhou strojů) v podnicích bojují (většinou marně) o zprostředkování přístupu na internet a k dalším informačním technologiím? Zdůvodnění střídají nově upravované investiční záměry a očekávaný efekt v podobě dokonale technicky vybaveného nezávislého pracoviště, jehož nedílnou součástí je samozřejmě i koule místo kliky z vnější strany vstupních dveří (středostavovský ideál), je stále v nedohlednu. Alespoň že si ředitel nemůže dovolit nechat se shodit přímo před obsluhou stroje a bude ještě nějakou dobu zprostředkovatele informací potřebovat (pozor, messenger není totéž, co manager). Těžko se pak hledá správný výraz pro inovace výrobních zařízení ve formě pevného připojení všech pro českou technickou administrativu nedostupných informačních vymožeností přímo na výrobní stroje. To vše navíc s bezdrátovým propojením na síť a s nabídkou nejen monitorovat stav výrobních zařízení, kontrolovat a řídit přípravu nástrojů, ale i on-line řídit celý výrobní systém.

Kybernetický výrobní systém

Připojení výkonným výpočetním systémem umožňuje přímé napojení na CAD/CAM systémy a generování programů pro obrábění přímo na stroji, pokud už tak neučinil konstruktér. Jak je patrné z výše uvedeného označení (lomítko tam skutečně nemá být), jedná se o softwarový produkt, bez rozhraní mezi konstrukční a technologickou částí. Výstupem vývoje nového výrobku tedy jsou přímo programy pro opracování dílu. K tomu společnost Mazak nabízí systém tzv. rychlého zhotovení prototypu bez odlitků a výkovků na obráběcím stroji. S výrobním zařízením, které navíc nevyžaduje žádné přípravky, je pak možné uvažovat o vývoji nového výrobku v zcela jiných časových dimenzích.
Je však nutné najít nebo vychovat lidi, kteří by zvládli CAD i CAM, a ještě přitom obsluhovali obráběcí stroj. Ve světě se už tak pracuje a my nemůžeme opět čekat, až bude cestička pěkně prošlapaná, a tiše doufat, že to snad nepůjde tak rychle nebo že se nám to snad nějak vyhne.
I u nás již naštěstí existují firmy, které se úrovní organizace a řízení blíží označení "kybernetický výrobní systém" (např. Frencken Brno, s. r. o.). Jak zdůrazňují majitelé firmy, není to žádná módní záležitost nebo pohodlí managementu mít kdykoliv přehled, který díl se kde právě teď obrábí, umět s vysokou pravděpodobností předpovědět přesný čas dokončení dílu, uzlu nebo celého zařízení. Pro dodávky do leteckého nebo kosmického průmyslu je to nutnost.
Tam, kde dokonalá organizační nadstavba uvnitř podniku není k dispozici, umožňují informační technologie na obráběcích strojích nejen perfektní simulační trénink obsluhy, diagnostiku s dokonalou grafikou a animací, ale hlavně je tok informací mezi zdrojem a výrobním zařízením bez informačních šumů.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: