Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Výsledky 18. vlny exportního výzkumu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

Výsledky 18. vlny exportního výzkumu

Již po osmnácté proběhl Exportní výzkum DHL CzechTrade, který 10. rokem pořádá společnost DHL Express ve spolupráci s výzkumnou agenturou GfK Czech a pod záštitou vládní agentury CzechTrade. Exportní výzkum DHL CzechTrade dlouhodobě mapuje názory nejvýznamnějších českých vývozců na aktuální události nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Cílem výzkumu, který proběhl formou telefonického dotazování členů top managementu zodpovědných za export v 500 českých exportních firmách, je zjistit trendy, očekávání a názory exportérů v oblastech vývoje exportu, klíčových trhů pro české exportéry, aktuálních událostí s možným vlivem na export, sebedůvěry českých exportérů, faktorů a podmínek exportu z ČR a jejich hodnocení.

Anotace
Vývoj indexu exportního sebevědomí podniků (rozdíl procenta kladných a záporných odpovědí na otázku, zda export v příštích 12 měsících v dané firmě vzroste). 

 

Vývoj exportu

V dlouhodobějším horizontu 12 měsíců ve srovnání s minulými 12 měsíci očekávají nárůst objemu exportu zhruba dvě pětiny respondentů (41 %), zatímco na podzim minulého roku to byla více než třetina (37 %) exportních firem a v roce 2006 na podzim takto odpověděla více než polovina (52 %) z nich. Téměř dvě pětiny respondentů (39 %) se domnívají, že objem exportu zůstane stejný. Necelá desetina respondentů (9 %) se domnívá, že objem exportu v příštích 12 měsících poklesne.

Anotace
Oblasti, do kterých se v příštích 12 měsících odbytiště exportu rozšíří (srovnání s rokem 2008). 

A jaká byla skutečnost? U 17 % (podzim 2008 35 %) exportních firem objem exportu za posledních 12 měsíců vzrostl, u 32 % (podzim 2008 35 %) zůstal stejný a u 48 % (podzim 2008 28 %) poklesl (2 % exportérů tento údaj neuvedla).

Anotace
Co nejvíce pomohlo exportu v uplynulém období 12 měsíců. 

 

Klíčové trhy

V posledních 12 měsících exportovalo 96 % vývozců (podzim 2008 94 %) do zemí Evropské unie, do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu exportovalo 32 % respondentů (podzim 2008 43 %). Na Blízký a Střední východ 16 % exportérů (podzim 2008 18 %), do Severní Ameriky 15 % (podzim 2008 17 %) exportérů a do Číny a Jihovýchodní Asie 14 % (podzim 2008 21 %) exportérů. Do jiných oblastí a zemí vyváželo 13 % (podzim 2008 17 %) exportérů. Z těchto dat vyplývá jednoznačná převaha vývozu do EU a jeho vzrůstající význam.

Anotace
Jak dlouho ještě bude dle očekávání exportérů trvat hospodářská krize. 

Největší exportní příležitost do budoucna představuje podle spontánních odpovědí respondentů s velkou převahou Německo (27 %) a Rusko (22 %), a to přesto, že počet exportérů vyvážejících do Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu se meziročně snížil o 11 %.  Podle obchodního ředitele DHL Express v ČR Luďka Drnce je to pochopitelné, neboť i Ruská federace je zasažena světovou ekonomickou krizí a v současnosti se snaží spíše chránit své vlastní trhy, avšak jde o naše tradiční zájmové teritorium s velkými možnostmi. Co se týká Německa, tady jde o silnou ekonomiku a zároveň bezrizikovou zemi. Na druhou stranu je otázkou, do jaké míry jsou německé trhy nasyceny a jak dalece bude pro české exportéry snadné se na nich prosazovat.

Očekávání exportétů, kteří v současnosti exportují na jednotlivé trhy (zbytek do 100 % se nevyjádřil). 

Teritorium

Nárůst

Stejný stav

Pokles

EU

32 %

47 %

16 %

Rusko a býv. SSSR

44 %

31 %

19 %

Severní Amerika

33 %

39 %

21 %

Čína a JV Asie

39 %

38 %

14 %

Blízký a Stř. východ

28 %

45 %

18 %

 

Vlivy působící na export

Exportérům nejvíce pomohlo v posledních 12 měsících získání nových obchodních partnerů v zahraničí (38 %, podzim 2008 36 %), technologické inovace (20 %, podzim 2008 18 %), investice do reklamy (16 %, podzim 2008 11 %) a podpůrné programy pro export (9 %, podzim 2008 7%).

Většina (65 %, podzim 2008 43 %) respondentů se domnívá, že podmínky k exportu se za poslední rok nezměnily, 59 % (podzim 2008 43 %) očekává, že i v příštím roce zůstanou stejné. Celkově lze shrnout, že exportéři vyjadřují umírněný optimismus a jejich odpovědi vyznívají sebevědomě, což příznivě vypovídá o atmosféře v současném podnikání v České republice.

 

Aktuality

Jen zanedbatelné množství respondentů (6 %) se domnívá, že české předsednictví EU mělo pozitivní vliv na jejich export. Velká většina (81 %) respondentů si to nemyslí.

Z pozitivních aspektů hospodářské krize uváděli respondenti nejčastěji nižší dodavatelské ceny (25 %). Slabší konkurenci uvedlo 13 % respondentů, 12 % respondentů uvedlo, že díky krizi získali nové zákazníky.

Respondenti si myslí, že by nová česká vláda měla na podporu exportu především snížit nebo udržet firemní daně (44 %) a podpořit exportéry v zahraničí (41 %). Stanovení data a plán implementace přijetí eura v ČR podpořilo 36 % respondentů. 29 % respondentů se domnívá, že nová česká vláda by měla podpořit investice do inovací, vědy a výzkumu.

Jen třetina (31 %) respondentů se domnívá, že šrotovné je velkým přínosem pro český export. Většina (60 %) ho však za velké pozitivum nepovažuje.

Ovlivnění českého exportu zavedením eura na Slovensku připustila čtvrtina (26 %) exportních podniků. Většinu exportních podniků zavedení eura neovlivnilo (62 %).

Většina respondentů (64 %) využívá k podpoře své firmy v zahraničí různé internetové prezentace a oborové databáze.

Polovina exportních firem (48 %) omezila v souvislosti s celosvětovou hospodářskou situací výdaje na propagaci v zahraničí. Dvě pětiny respondentů (41 %) však výdaje na propagaci v souvislosti s hospodářskou krizí neomezily. Podle generálního ředitele agentury CzechTrade Ivana Jukla je omezení výdajů na propagaci právě v této době jednou z hlavních chyb, které se firmy dopouštějí.

-mk-


pavel.marek@mmspektrum.com

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: