Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Využití sluneční energie
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Využití sluneční energie

Slunce svítí zdarma i na naši zem. Přestože cena solárních systémů se během provozu zaplatí energetickými úsporami, jejich většímu rozšíření u nás stále brání nejen výše investičních nákladů, ale i malá informovanost veřejnosti.

Je červen, s ním přichází letní slunovrat a začíná léto. Jistě dobrá příležitost popovídat si o sluníčku. Navštívil jsem proto podnikatele Jiřího Židlického, který má slunce takříkajíc v popisu práce.

MM: Pane Židlický, jak dlouho se věnujete využívání sluneční energie a co všechno v tomto oboru podnikáte?

J. Židlický: Sluneční energii se věnuji od roku 1991, zabývám se instalací slunečních kolektorů jak pro ohřev vody v bazénu, tak pro ohřev užitkové vody i pro přitápění. Využíváme veškeré možnosti, které dává sluneční energie k přeměně na teplo. Zároveň se zabýváme i využitím sluneční energie pro přeměnu na elektrickou energii, instalujeme solární panely zejména pro chataře, chalupáře, kteří nemají možnost připojení k rozvodné síti.

MM: Provozujete Aton centrum, což je vlastně i jméno egyptského boha Slunce. Jaká je náplň centra?

J. Židlický: Naše středisko Aton centrum, s. r. o., vzniklo na základě myšlenky, že výstavy jsou sice dosti časté, nicméně trvají jen pár dní a informovanost lidí je stále malá. Proto jsme se spojili s kolegou a dali jsme dohromady informační centrum, kde poskytujeme informace o možnostech využití sluneční energie, v poslední době i o možnostech využití tepelných čerpadel. Jsme schopni vypracovat studii nebo projekt a zajistit realizaci. Kromě toho v Atonu pořádáme přednášky a organizujeme poradenství pro nové montážní firmy. Dále provádíme energetické audity pro zákazníky, kteří chtějí žádat o podporu Fondu životního prostředí. Snažíme se tady dělat vše, co je okolo sluneční energie možné a co v současné době zákazník vyžaduje.

MM: Jaké jsou dnešní možnosti solární energetiky? Objevily se v poslední době nějaké zajímavé novinky?

J. Židlický: V podstatě nic převratného tady není, pro celoroční provoz se používají základní kolektory se selektivní vrstvou, pro sezonní provoz absorbéry. V poslední době se objevuje využívání sluneční energie ve spolupráci s tepelnými čerpadly, kdy se zkouší využití sluneční energie jak na primární straně tepelného čerpadla, to znamená v nízkoteplotním okruhu, tak na sekundární straně, kde tepelné čerpadlo spolupracuje se slunečními kolektory v nabíjení akumulační nádrže. Některé firmy zkoušejí natáčet sluneční kolektory za Sluncem, je to však také otázka finančních nákladů a zatím je tento systém dosti diskutabilní.

MM: Můžete uvést nějakou zajímavou aplikaci solárních kolektorů?

J. Židlický: Rozhodně si myslím, že velmi zajímavou záležitostí je využití sluneční energie pro ohřev vody v panelových domech, protože se v nich nachází zhruba 70 % bytů a navíc se zde nabízejí velmi dobré možnosti pro instalaci slunečních kolektorů. Sami jsme odzkoušeli v Chebu realizaci na dvou objektech: jeden panelový dům má 45 kolektorů, ohříváme tam 5000 l užitkové vody s úsporou kolem 80 % energie, na druhém paneláku máme 30 kolektorů a tam jsme schopni předehřívat vodu z 12 asi na 38 °C, která se dohřeje ve výměníkové stanici. Vzniká tam dosti velká úspora a myslíme si, že v momentě, kdy se provádí rekonstrukce panelových domů, že se to přímo nabízí. Protože panelák má rovnou střechu, není tak důležité, jak je orientován vůči světovým stranám, neboť kolektory lze jednoduše nastavit na jih.

MM: Máte také nějaké aplikace v průmyslové sféře?

J. Židlický: V průmyslové sféře zatím ne. Obvykle jsou to domovy důchodců, panelové domy, rodinné domky. Pro jednu firmu pracujeme na projektu, který by mohl být realizován.

MM: A jaké jsou v oblasti průmyslu možnosti?

J. Židlický: Průmyslová oblast představuje vždy specifickou záležitost, protože pokud jsme dělali energetické audity pro průmysl, tak z 90 % vychází lépe využití odpadního tepla než využití sluneční energie. Odpadního tepla bývá totiž dost velký přebytek, takže instalací slunečních kolektorů bychom tam vlastně energii ještě dodávali. My potřebujeme v průmyslových zónách spíše řešit otázku rekuperace tepla a jeho opětovného využití. Ohřev vody se jeví reálný tam, kde je velký odběr energie, ať jsou to prádelny nebo nějaký průmysl, který spotřebuje například pro mytí velké množství horké vody. Na prvním místě je tedy rekuperace, využití odpadního tepla pomocí výměníků nebo tepelných čerpadel, a pak teprve doplnění slunečními kolektory.

MM: Jak by měl postupovat ten, kdo se rozhodne, že si pořídí sluneční kolektory a co by rozhodně dělat neměl?

J. Židlický: Já začnu s tím, co by neměl. Neměl by se snažit udělat si to sám, protože dnes už to není otázka řešení nějakého zařízení na koleně, dnes už je to skutečně profesionální záležitost, která je složitější než topení. Co by měl udělat - obrátit se na poradenská střediska. Existují energetická konzultační a informační střediska, která spravuje Česká energetická agentura, dále poradenská střediska, jako je například naše Aton centrum, kde získá informace, prospekty, radu, jak postupovat, čeho se má vyvarovat, jakou firmu oslovit. V centru, ať v našem nebo v kterémkoliv jiném, může vyplnit dotazník, kde se ujasní zadání. Potom se vypracuje studie, nad níž lze pobrat všechny problémy. Ceny studií jsou velmi malé oproti nákladům na přepracování nekvalitní realizace.

MM: Mnoho lidí si stále myslí, že sluneční energie je drahá. Jak je to s návratností?

J. Židlický: Otázka je, proti čemu návratnost porovnáváme. Jestli proti zemnímu plynu, pak je to zatím ještě dost drahá záležitost. Je-li to proti elektřině, proti propanu, proti lehkým topným olejům, už je to velice zajímavé a návratnost si můžeme troufnout odhadnout kolem 10 - 12 let. Problém je v tom, že velmi málo lidí si uvědomuje, že navíc v solárním systému jsou vlastně jen kolektory, hnací jednotka, potrubí a nějaká elektronika, ale třeba bojler stejně musí zákazník koupit. Například 200litrový solární komplet i s bojlerem se dnes dá pořídit za 60 000 Kč i s montáží, z toho bojler řádově stojí 10 000 - 12 000 Kč. Návratnost se počítá tedy nikoliv ze 60 000 Kč, ale ze 48 000 Kč. Ale je to dost drahá věc. Proto se snažíme získat pro své klienty dotaci z Fondu životního prostředí - na solární systém poskytuje dotaci až 50 %. Při získání této dotace je pak návratnost velice zajímavá. Můj názor je však ten, že sluneční kolektory jsou spotřebním zbožím, které vám na rozdíl od jiného vrací peníze. U jiného zařízení, například u samotného bojleru, pokud ho chcete provozovat, musíte za energii platit.

MM: Jaká je pravděpodobnost získání dotace? Týká se to spíše větších systémů, nebo i těch menších?

J. Židlický: Na dotaci není nárok ze zákona, Fond životního prostředí a Česká energetická agentura každý rok vyhlašují program na podporu obnovitelných zdrojů. O dotaci může žádat každý, kdo používá sluneční energii k ohřevu užitkové vody nebo k temperaci objektu - pro ohřev vody v bazénu se neposkytuje. Záleží na tom, jak vás agentura vybere. Není podmínkou, že musí jít o velký projekt, požádat může i majitel rodinného domku. Máme případy, kdy naši klienti dotaci získali. Myslím si, že se vyplatí o dotaci požádat. I když je to trochu otázka trpělivosti, neboť vyřízení žádosti trvá 2 až 3 měsíce.

MM: Měl byste ještě nějakou další radu pro toho, kdo by chtěl sluneční energii využívat a není zrovna při penězích?

J. Židlický: Je možné postupovat několika způsoby. Jeden způsob se velmi osvědčuje: v momentě, kdy zákazník o sluneční energii projeví zájem, může se instalace provádět na etapy. Nejprve se připraví kombinovaný boiler s možností napojení solárního systému, který se zatím napojí jen na elektřinu. Potom se připraví potrubí mezi strojovnou a střechou, pak se provede strojovna a nakonec se mohou dát kolektory na střechu. Je to výhodné také při stavbě, kdy se předem připraví potrubí a nemusí se pak dodatečně sekat ve zdi. Druhou možností je využití stavebního spoření, některé spořitelny mají i speciální program pro využití sluneční energie.
---
Když jsem ráno hledal domek pana Židlického, našel jsem jej snadno - podle střechy pokryté kolektory. Z jejich množství jsem usoudil, že slunce u Židlických nejen ohřívá užitkovou vodu, ale i vytápí dům. Jen jsem byl zvědav, co s přebytečným teplem pan Židlický dělá v létě. A tak se po "oficiální" části rozhovoru stočila řeč i na toto téma.
J. Židlický: První solární systém jsem nainstaloval v roce 1991 na svém domě, ale o sluneční energii jsem se zajímal již dříve. Dnes už je to několikátá generace, protože stále zkouším nějaké novinky. Na střeše mám dva solární systémy. Jeden je instalován klasicky ve sklonu 45°, ten ohřívá užitkovou vodu. Druhý systém, který ještě není dokončen, je vestavěn do střechy ve sklonu optimálním pro zimu a zároveň s tepelným čerpadlem vzduch/voda bude dodávat energii do akumulační nádrže o obsahu 1600 l. Vodu v této nádrži ohřívám i kotlem na dřevoplyn, pro který potřebuji suché dřevo a v letních měsících ho bude vysoušet sahara napojená na solární okruh. Tím zkrátím vysoušení dřevní hmoty ze tří let na jeden rok. Ono je to trošku složitější, ale musí se to vyplatit. To jinak nejde.
MM: Děkuji vám za rozhovor a přeji vám slunce nejen v duši, ale i v teple našich domovů.

Další články

Energetické strojírenství
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: