Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Výzkumné centrum ve tvaru řezného nástroje
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Výzkumné centrum ve tvaru řezného nástroje

Po třech letech se v Šumperku ve společnosti Dormer Pramet konal další ročník tradičních Dnů obrábění. Od konání těch posledních došlo ve společnosti k celé řadě zásadních změn – od nového managementu v čele s Markem Kotrlým přes dokončení spojení se společností Dormer až po realizaci nové budovy výzkumného a školicího centra.

Tyto změny ve společnosti byly úhelným kamenem letošních Dnů obrábění, které se pyšnily dalším nej – v dosavadní historii největší produktovou expozicí, jejíž část segmentová část včetně oboru power generation byla stylově umístěna v prostorách vodní elektrárny Dlouhé stráně, kam byli návštěvníci průběžně odváženi. Letos se jich v prvním zářijovém týdnu sjelo do Šumperka na dva tisíce, z toho 714 zahraničních. A vše zkoordinovat tak, aby nikde nic „nezaskřípalo“ – to vyžaduje profesionální přístup všech přítomných.
 
Pohled na novou budovu a interiéry výzkumného a školicího centra společnosti Dormer Pramet

Za tři roky od posledního konání Dnů obrábění proteklo v místní říčce Desné mnoho vody a realizované akvizice s sebou přinesly nové zákazníky, kteří často ani neměli povědomí o „odlehlém“ výrobním závodě ve východní Evropě. Tento fakt byl podle šéfa marketingové komunikace firmy Ing. Hudose jedním z důvodů, proč se v letošním roce Šumperští rozhodli další ročník Dnů obrábění uspořádat. Druhým, neméně důležitým impulzem bylo otevření Experience Centra – nové, samostatné budovy pro oddělení zdejšího výzkumu a vývoje, které slouží pro inovace produktů značek Pramet a Dormer.

V první den Dnů obrábění došlo za účasti prezidenta skupiny Sandvik Machining Solutions Klase Forsströma a prezidenta společnosti Dormer Pramet Stefana Steenstrupa, dále pak ředitele Pramet Tools, s. r. o., Marka Kotrlého, starosty města Šumerk a senátora Zdeňka Brože a třicítky VIP hostů k aktu přestřižení pásky a tím ke slavnostnímu otevření budovy Experience Centra. Zajímavostí je design budovy, jejíž půdorys odpovídá tvaru soustružnického nože s vyměnitelnou břitovou destičkou.
 


Tradiční stříhání pásky – slavnostní okamžik otevření Experience Centra.


Společná fotografie VIP hostů.

Kořeny úvah o vytvoření samostatné budovy VaV sahají do října 2014, kdy vedoucí oddělení výzkumu Ing. Maixner bývalému prezidentu Dormer Pramet Fabriziovi Resminimu ukazoval dosavadní prostory výzkumu a vývoje. Při této příležitosti padla nevinná otázka, zda někdy neuvažovali o samostatné budově pro zdejší výzkum a vývoj. Této příležitosti se Ing. Maixner okamžitě chopil a se svým týmem přišel ve velmi krátké době s návrhem samostatné budovy pro výzkum, vývoj a školení. Po následném procesu schvalování a zpracování plánů nové budovy bylo v červenci 2016 poprvé tzv. kopnuto do země. Když Ing. Maixner nyní vzpomíná, paradoxně bylo samotné rozhodnutí o stavbě a získání souhlasu díky podpoře nejvyšších míst tou nejjednodušší částí celého projektu.

Koncepce Experience Centra

V rámci prvotních úvah, co vše zahrnout do nových prostor centra, se vycházelo ze skutečnosti nedostatečných prostor pro zkušebnu obrábění a vybavení pro výzkum a vývoj. „Rozhodli jsme se vytvořit nové prostory s obráběcími stroji určené výhradně pro školení a ukázky obrábění. Je zde nová zkušebna obrábění, kanceláře a laboratoř pro technologický vývoj, místnost pro ukázky obrábění s přednáškovými sály a místnost pro montáž skladových systémů Prolog. Celá koncepce byla postavena na strategii firmy – štíhlý a efektivní,“ říká Ing. Maixner.

Společně s kancelářemi vývojových pracovníků a školicích místností se v Experience Centru nachází nová laboratoř s elektronovým mikroskopem nově vybaveným EBSD kamerou sloužící ke zjišťování parametrů krystalové mřížky, 3D skenerem, statickým a dynamickým strojem na testování vlastností materiálů apod. Podle slov Ing. Maixnera se plánuje rozšíření vybavení například o práškový difraktometr pro měření povrchové zbytkové napjatosti, textury a složení fází.

o


Letošní Dny obrábění v Dormer Pramet obsahovaly celou řadu dílčích eventů. Od samotné přehlídky zdejší produkce přes prezentaci partnerů, prohlídky výroby, prohlídky prostor nového výzkumného a školicícho centra až po návštěvu elektrárny Dlouhé stráně, kde byla též část expozice produktů. O hladký průběh se staral profesionální tým zaměstnanců Dormer Pramet.

Program pro školy: Prametheus

Řecká mytologie zná své Titány, mezi něž patřil Prometheus. Vynikal svojí vychytralostí a mazaností, za niž byl bohem Diem potrestán a až za dlouhých dvanáct generací Heraklesem ze spárů orla vysvobozen. Co bylo důvodem nazvat program pro školy a jejich studenty, který nachází své zázemí v nově otevřeném Experience Centru, shodným jménem, pouze se záměnou souhlásky, lze mj. dedukovat ze slovní podobnosti s názvem firmy, tak i ze znalostní kontinuity předávané po generace ve všech sférách činností, zejména ve vzdělávacím systému. Skloubení teoretických přednášek s praktickými ukázkami je ve zdejším centru zaručeno. Co více si mohou pedagogové a jejich žáci přát? První seznámení se uskutečnilo během dvou Dnů obrábění za účasti 520 studentů a jejich učitelů.


Historie zdejšího zpracování slinutých karbidů a nástrojů s přírodním diamantem se datuje do roku 1930. Přes 80 let zkušeností a znalostí vytvořilo v Šumperku stabilní firmu, z níž se po roce 1990 postupně stal globální hráč na trhu a která nyní patří do největší skupiny výrobců řezných nástrojů na světě a často se podílí na stěžejních produktových inovacích. Učebnicový příklad, jak lze v regionu zachovat tradiční výrobu finálního výrobku s globálním přesahem.


Něco navíc...
Sekvence záběrů časosběrných fotografií přináší pohled na stavbu budovy výzkumného a školicího Experience Centra. Toto video společně se záběry z dronu můžete zhlédnout  zde:


Roman Dvořák, Šumperk

roman.dvorak@mmspektrum.com

 

Další články

Výzkum/ vývoj
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: