Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Výzvy pro českou ekonomiku
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Výzvy pro českou ekonomiku

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Česká ekonomika již pátým rokem roste, v roce 2017 dokonce dosáhla rekordních hodnot. Daří se firmám napříč odvětvími, rostou tržby, především díky produktům s vyšší přidanou hodnotou, zvyšuje se hodnota nasmlouvaných zakázek, rostou platy i mzdy, což zákonitě provází i růst dodavatelských cen a růst cenové hladiny.
Ekonomická konjunktura a vysoké tempo růstu HDP v roce 2017 se projevuje v několika oblastech. Nejviditelnější je nízká nezaměstnanost, což je z určitého pohledu pozitivní, ale pro zaměstnavatele znamená akutní nedostatek zaměstnanců a bariéru dalšího růstu. V některých případech firmy odmítají zakázky.Ing. Jaroslav Hanák prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Po maturitě vystudoval obor ekonomika dopravy a spojů na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1990 se stal ředitelem prostějovského ČSAD. Podnik byl v roce 1992 transformován na akciovou společnost a o rok později změnil svůj název na FTL – First Transport Lines. Jaroslav Hanák je od počátku předsedou představenstva. V roce 1991 spoluzakládal Asociaci dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF). V čele od jejího založení až do současnosti figuruje v pozici prezidenta. V roce 2003 byl zvolen viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR a o osm let později v roce 2011 hlasy 90 % delegátů pak prezidentem Svazu. Angažuje se i v dalších organizacích, včetně zahraničních.


Dobrý vývoj ekonomiky dal firmám i státu prostředky i příležitost investovat. Zaměstnavatelé ani stát ji nesmějí propásnout. Nekompromisní trh tlačí firmy k inovacím a zefektivňování výroby a procesů. Pokud to neudělají, mohou zkrachovat či zmizet z trhu.

Jsem rád za pozitivní čísla o vývoji hodnoty investic v posledním roce, stále však máme co zlepšovat. Potřebujeme dlouhodobé investice spojené s inovacemi. Bez inovací se obejít nelze. Věřím, že naše firmy, především ty malé a střední, k nim využijí možnosti evropských dotací. My se snažíme šířit mezi firmami informace například o možnostech digitální ekonomiky. Nové zakázky rozhodně nejsou samozřejmostí.

Jako podnikatelé si umíme s řadou překážek poradit. Česká měna se vrátila do plovoucího, tedy rizikovějšího režimu. V situaci proexportní politiky došlo k posílení koruny, úrokové sazby sice zůstávají nízké, ale začaly postupně růst. Růst mezd již v řadě oborů převyšuje růst produktivity práce. Cena ropy či elektřiny roste. Evropská ekonomika neroste nijak rychle a objevují se nové nejistoty ve světové obchodní politice. Přesto jsme stále schopni si udržet svůj tržní podíl a úspěšně exportovat.

Výzvy před námi přesto stojí. Musíme reagovat na nejmodernější trendy založené na práci s daty a individualizací výroby, které vedou ke zvyšování produktivity práce. Umělá inteligence, virtuální a rozšířená realita či blockchain již nalézají své uplatnění i ve firmách a jejich rozvoj může být velmi rychlý.

Abychom všichni uspěli, musíme mít i stabilní a podpůrné podnikatelské prostředí. Přejeme si, aby se i stát podíval do budoucnosti a pomohl nám v ní obstát. Potřebujeme, aby rychle dokončil dálniční sítě, zajistil v celé ČR vysokorychlostní internet, digitalizoval státní správu, podporoval export prostřednictvím podnikatelských misí a uvědomil si význam slova přidaná hodnota.

Ing. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

hana.janisova@mmspektrum.com

Další články

Management a řízení
Strukturální fondy EU
Legislativa, nařízení
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: