Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Vzájemně prospěšná spolupráce
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Vzájemně prospěšná spolupráce

Ideální model spolupráce je ten, ze kterého profitují obě zainteresované strany, což vyžaduje pozitivní a vstřícný přístup s ochotou dospět k oboustranně prospěšnému řešení. Někdy bývá takové řešení označováno jako win-win. Ne vždy je však snadné toho dosáhnout. Rodinná firma na výrobu balicích strojů a linek Viking Mašek se sídlem ve Vlašimi takovou spolupráci navázala s jihočeským výrobcem obráběcích strojů Kovosvit MAS.

Mezi společností Viking Mašek a Kovosvit pokračuje již léta plynulý obchodní vztah. Již od devadesátých let společnost Viking Mašek nakupuje obráběcí stroje od tohoto výrobce. První NC stroje byly dodány touto společností. Nyní se jejich vztahy dále rozvíjejí a prohlubují. Poslední instalace nových strojů od Kovosvitu se uskutečnily v loňském roce, kdy firma koupila nové soustružnické centrum Masturn 550 a frézovací centrum MCV 800.

Výše popsaná situace je na první pohled naprosto standardní. Frézovací centrum MCV 800 je však mezi obráběcími stroji Kovosvit úplným nováčkem, který byl na trh uveden teprve v loňském roce. Při vývoji nového stroje nejprve vzniká tzv. prototyp, který se testuje z hlediska funkčnosti a bezpečnosti po všech stránkách. Po této fázi je třeba vyrobit první kus ze série a ten uživatelsky otestovat také. S pomocí prvního uživatele získává výrobce reference, podle nichž lze stroj v případě potřeby doladit. Zpravidla se jedná už jen o kosmetické úpravy (ergonomie, individuální potřeby apod.). Z takto nastavené spolupráce těží obě strany. Společnost Viking Mašek pořídila referenční stroj MCV 800 za zvýhodněnou cenu a na oplátku sdílí s Kovosvitem své poznatky o stroji a v chodu jej také prezentuje dalším zájemcům.

Nový za starý. Stařičká NC frézka MCV 750 dala prostor nové CNC frézce MCV 800. I přes větší pracovní prostory a vyšší výkon je nová frézka o mnoho kompaktnější.

Strojový park společnostmi Viking Mašek disponuje čtyřmi soustružnickými a sedmi frézovacími centry od společnosti Kovosvit. Obráběcí stroje Kovosvit zde podporují výrobu již více než dvacet let. Za tu dobu došlo samozřejmě také k obměně nejstarších strojů. Nicméně vzrůstající objem zakázek je příčinou dalšího rozšiřování strojového parku. Podle slov vedoucího výroby Ing. Holcnera jsou stroje Kovosvit kvalitní a spolehlivé, zaměstnanci jsou na ně i na jejich ovládací řízení zvyklí a servis z nedalekého Kovosvitu je rychlý a pohodový. Proto při zvažování další investice se nejprve obracejí na svého současného dodavatele – společnost Kovosvit. V blízké budoucnosti by to měl být tyčový soustruh, který je toho času ještě ve vývoji.


Druhá loňská investice s názvem Masturn 550 je jednoduchý CNC soustruh s polohovou revolverovou hlavou a naháněnými nástroji.

Také balicí stroj může být inteligentní

Viking Mašek je rodinný podnik, který vyvíjí balicí stroje s ohledem na jejich největší účinnost, spolehlivost a výkon. Součástí vývoje jsou také nové typy balení. Obecně lze říci, že balicí linky se skládají z balicího stroje, který je možné osadit různými typy dávkovačů podle baleného produktu. Pro další kontrolu lze do linky umístit kontrolní váhy, metaldetektor, rentgen a další přídavná zařízení. Součástí balicích linek je také následné balení sáčků do kartonu a paletizace.

Výkon linek je závislý především na baleném produktu a velikosti dávky. Tyto plně automatizované linky nevyžadují trvalou přítomnost obsluhy.

Neustálá inovace je jedním z charakteristických prvků firmy Viking Mašek. To se odráží v množství patentů, které celosvětově vlastní, a technických ocenění v posledních letech. Společnost si klade za cíl i nadále zlepšovat své stroje i linky podle požadavků zákazníků. Ke zvýšení kvality výroby mají také přispět nové stroje Kovosvit.


Oboustranně prospěšná spolupráce společností Viking Mašek a Kovosvit zahrnuje také servis na strojích. Pracovník Kovosvitu na fotografii zaškrabává lože stroje.


Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

 

Další články

Metrologie/ kontrola jakosti
Montáže/ kompletace
Obráběcí stroje a technologie
Materiály konstrukční kovové

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: