Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Wood-Tec • EnviBrno • Tex-Tec
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Wood-Tec • EnviBrno • Tex-Tec

Brněnské výstaviště, 30. října - 2. listopadu 2001Wood-Tec
7. mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl


EnviBrno
10. Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí


Tex-Tec
1. Mezinárodní veletrh textilní techniky


Odborný doprovodný program

Wood-Tec
Doprovodný program veletrhu Wood-Tec 2001 bude probíhat v pavilonu E v prostorách stánku C36 - Lesnické a dřevařské fakulty MZLU v Brně formou odborného poradenství, případně přednášek.
Úterý 30. října 2001
Zahájení veletrhu
14.00 hod. - společné jednání dřevařských asociací - dřevařská komora
Středa 31. října 2001
10.00 hod.
Dřevo, obnovitelná surovina v České republice
Současný stav obchodu se dřevem
Inovace pilařských technologií a Wood-Tec 2001


14.00 hod. - odborná exkurze po vybraných exponátech prvovýroby
Čtvrtek 1. listopadu 2001
10.00 hod.
Druhovýroba a její problémy v České republice
Standardizace a zkušebnictví v nábytkářském průmyslu a drobné výrobě České republice
CNC - dřevoobráběcí centra ano, či ne?
Domiciologie v nábytkářském průmyslu
Statistické údaje - důležitá složka prognózy vývoje druhovýroby


14.00 hod. - odborná exkurze po vybraných exponátech druhovýroby
Pátek 2. listopadu 2001
10.00 hod.
Dřevostavby a prvky dřevěných konstrukcí
Současný stav výroby dřevěných staveb v Evropě
Evropská unie a české normy v oblasti dřevostaveb
Software pro projektování dřevostaveb


14.00 hod. - exkurze do výroby dřevěných sbíjených nosníků ŠLP MZLU v Brně
Garant doprovodného programu:
Doc. ing. Ladislav Slonek, CSc., Ústav základního zpracování dřeva Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Envi-Brno
Úplný výčet odborných doprovodných programů veletrhu Envi-Brno naleznete na www.bvv.cz/envibrno.
Úterý 30. října 2001
10.30 hod.
Předání certifikátů MŽP Ekologicky šetrný výrobek
Místo konání: pódium - pavilon A1

13.00 - 14.00 hod.
Vyhodnocení 8. ročníku soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Místo konání: pódium - pavilon A1

14.30 - 16.00 hod.
Směrem k EU: Odpady a evropská integrace
Místo konání: pódium - pavilon A1
Středa 31. října 2001
10.00 - 17.00 hod.
Strategické plánování a koncepce v odpadech
Místo konání: výšková budova BVV, sál 300
I. sekce - dopolední
Mezinárodní spolupráce v přípravě koncepcí odpadového hospodářství
Úvodní blok, moderuje RNDr. Z. Suchánek
II. sekce odpolední
Panelová diskuse k přípravě a realizaci Projektů krajských koncepcí odpadového hospodářství
Moderuje ing. Tomáš Řezníček, Odpadové fórum, ing. Lubomír Nondek, CSc., DHV CR

10.00 - 13.00 hod.
Inovační technologie v úsporách energie - Kombinované systémy
Místo konání: sál Morava - pavilon A
Čtvrtek 1. listopadu 2001
10.00 - 12.00 hod.
Strategické plánování a koncepce v ochraně ovzduší
Místo konání: výšková budova BVV, sál 300

10.00 - 12.00 hod.
Odpadové dny
Místo konání: Kongresové centrum Brno
Práce v pracovních skupinách, organizuje Hana Hradecká, EKO-KOM Praha
Pátek 2. listopadu 2001
10.30 - 12.00 hod.
Biopaliva - Je využití biopaliv v dopravě ekonomicky výhodné? Zkušenosti v EU a praxe v ČR
(připraveno ve spolupráci s OPET ČR a Technologickým centrem Akademie věd ČR), odborný garant ing. Radan Panáček, Technologické centrum Akademie věd ČR
Místo konání: pódium pavilon A1

Tex-Tec
Úterý 30. října 2001
10.00 hod.
Den nové techniky
Cílem prohlídky vystavených strojů a zařízení s odborným výkladem je informace pro výrobce a zpracovatele v oboru textilním, čalounickém a oborech souvisejících o nových možnostech představovaných strojů a zařízení a o tom, jak nová technika a nové technologie ovlivňují design a kvalitu polotovarů a výrobků.
Místo konání: areál brněnského výstaviště za hlavní branou 1 u ploché kašny s vlajkami.

Další články

Novinky z veletrhů a výstav
Ekologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: