Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zajištění kvality výroby přímo v provozu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zajištění kvality výroby přímo v provozu

Současný trend - implementace zásad Průmyslu 4.0 - znamená budování nových výrobních kapacit s maximálně možným stupněm sběru dat a zajištění vzájemné komunikace všech uzlů dané výroby. Samotná výrobní zařízení jsou stále častěji vybavována systémy monitoringu většiny procesů, které na daném zařízení probíhají a které mohou svým vlivem zasáhnout do samotného výrobního procesu anebo mohou ovlivnit kvalitu finálního produktu.

Doposud jsou stále jako jedním z nejvýznamnějších kontrolních prostředků používány 3D souřadnicové měřicí stroje, a to hlavně pro oblast prostorově obráběných dílů. Právě tato 3D měřicí zařízení mohou nejvěrohodnějším způsobem ověřit i přesnost samotných obráběcích strojů, na kterých se finální obrobky vyrábějí, neboť se pomocí velmi přesné měřicí 3D soustavy kontroluje samotná přesnost obrobení, a to většinou vůči 3D CAD modelu. Zatím si však spíše nacházely své místo v separátních kontrolních laboratořích či kontrolních buňkách. Je proto nasnadě, že se nyní čím dál častěji budou stěhovat přímo do výrobních prostorů či budou integrovány do samotných výrobních linek.

3D měřicí stroje určené přímo do provozu

Firma Mitutoyo má v současnosti ve svém portfoliu nejširší nabídku 3D souřadnicových měřicích strojů určených přímo do výrobního prostředí. Pro nejmenší rozměry je to 3D CNC souřadnicový měřicí stroj MACH Ko-ga-me, který lze snadno integrovat přímo do výrobní linky, ale lze jej dodat také s robustním stojanem.

Následuje novinka v sortimentu firmy Mitutoyo – 3D CNC souřadnicový měřicí stroj MiSTAR 555, který díky své optimální zástavbě potřebuje jen minimum plochy pro své nasazení do provozu, a to bez nutnosti přívodu provozního vzduchu, neboť se pohybuje na valivém vedení.


3D CNC souřadnicový měřicí stroj MACH Ko-ga-me lze snadno integrovat přímo do výrobní linky.

A v neposlední řadě to jsou již delší dobu používané typy 3D souřadnicových měřicích strojů MACH 3A a MACH V 9106. Všechny tyto souřadnicové měřicí stroje se vyznačují vysokou odolností vůči mnoha vlivům dílenského výrobního prostředí, včetně širokého teplotního pásma, ve kterém je garantována jejich přesnost měření.
Garantovaná přesnost měření

Uvedené 3D souřadnicové měřicí stroje jsou nejen přesné, ale i vysoce produktivní, co se rychlosti měření týče. Hlavní jejich předností je samotné zrychlení během přesunů z jedné pozice měření do další, a to vše při zachování garantované přesnosti měření. Jak již bylo uvedeno, jejich konstrukční provedení zaručuje poměrně snadným způsobem tyto 3D souřadnicové měřicí stroje začlenit do bezobslužných automatických celků. Toto je samozřejmě významně podpořeno možností otevřené standardní komunikace s okolními prvky automatizace.

Další užitečné funkce

Další výhodou investice do některého z uvedených 3D souřadnicových měřicích strojů je jejich vysoká flexibilita při řešení mnoha druhů metrologických úloh a rychlá změna nasazení pomocí nového partprogramu podle potřeb právě vyráběných obrobků. Programy pro tyto měřicí stroje lze jednoduše připravovat off-line, a pak je ve vhodný okamžik nebo podle potřeby implementovat na 3D souřadnicový měřicí stroj. Firma Mitutoyo má k tomuto programování připraven produkt MiCAT Planner. Komplexnost celého řešení završuje i užití SPC programu MeasurLink pro zabezpečení statistického procesního řízení výroby.


Všechny souřadnicové měřicí stroje Mitutoyo se vyznačují vysokou odolností vůči mnoha vlivům dílenského výrobního prostředí.

Efektivní řízení kvality

Získaná data měřením pomocí 3D souřadnicového měřicího stroje přímo v provozu a data získaná z SPC SW mohou významně urychlit každý výrobní proces po stránce kvality hlavně v době náběhu nové produkce, neboť jsou významnou zpětnou vazbou pro další výrobní procesy. Ale samozřejmostí zůstává i efektivní řízení kvality standardní produkce dílů.


Mitutoyo

Ing. Petr Zahálka

zahalka@mitutoyo.cz

Další články

Měření ve strojírenství
Automatizace, regulace
Metrologie/ kontrola jakosti
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: