Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Základ pro skutečného leadera
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Pokud by existoval návod na to, jak se z řadového manažera stát opravdovým leaderem, stáli byste o něj? A pokud byste ho měli, řídili byste se jím? Jestli jste si právě teď odpověděli dvakrát ano, jsou tyto řádky právě pro vás. V opačném případě už nemusíte číst dále a můžete svůj čas, kterého se vám jistě dlouhodobě nedostává, věnovat něčemu jinému.


Na rozdíl od velkého množství krátkodobých rolí je role leadera dlouhodobá. Abyste byli opravdu dobrými leadery, je nutné být jimi stále.

Vidím, že pokračujete ve čtení. Asi se chcete stát excelentním manažerem a leaderem. Nejspíše neočekáváte, že se mi podaří poskytnout vám instantní návod, ve kterém se dočtete jak na to. Ale možná, a já doufám, že ano, se mi podaří přivést vás k zamyšlení nad jedním z těch nejdůležitějších faktorů, které dělají skvělé leadery.

Nehrát jen roli

Na rozdíl od velkého množství krátkodobých rolí je role leadera dlouhodobá. Nemůžete jím být jen na hodinku denně. Nebo lépe, můžete. Ale nebude to fungovat a druzí vám to nebudou věřit. A nikdo z nás nechce vynakládat energii na něco, co nebude fungovat. Tady přichází největší úskalí a tím je dlouhodobost. Abyste byli opravdu dobrými leadery, je nutné být jimi stále a po dlouhou dobu. Protože leader vede a jde příkladem, je jasné, že bude neustále pod drobnohledem. Jak to ale udělat, abyste nevypadli z role? Jak zařídit, aby vás lidé nezastihli nepřipravené, a vy jste stále byli tou vůdčí osobností? Asi jediným osvědčeným návodem je ztotožnit se s rolí leadera tak, že se stane vaší novou přirozeností. Zkrátka, že nebudete muset vstupovat do role, ale budete to vy. Opravdoví, autentičtí. Ale…

Být neustále tím, kdo vede a určuje směr, je i pro ty nejotřelejší borce velkým oříškem. Stojí to totiž energii. Spoustu energie. A se zrychlující se dobou a zvyšujícími se požadavky roste i naše spotřeba energie. Když začínáme na vedoucí pozici, máme energie spoustu a nic pro nás není problém. Jak ale dny postupují, energie ubývá a my nestíháme regenerovat. Začínají nám pomalu docházet baterky. A následně fungujeme jen na automatický mód. Pomalu nám začínají docházet nápady a ztrácí se inovace. V tomto nouzovém režimu dokážeme fungovat poměrně dlouho. Míra naší i zaměstnavatelovy nespokojenosti však stále stoupá, až dosáhne kritického maxima. V lepším případě to bude náš zaměstnavatel, kdo se s námi z důvodu nespokojenosti rozloučí. V tom horším vyhoříme. A odtud už není cesty zpět. Z vyhoření se nedá vrátit. Doba potřebná pro regeneraci je pak velmi dlouhá a lidé jako další pracovní pozici nejčastěji volí něco nového a úplně jiného. K těmto scénářům ale vůbec nemusí dojít a lze jim snadno zabránit.

Potřebné nadechnutí

Začněme tím, že budete věnovat pozornost svému aktuálnímu stavu. Nemyslím tím nyní zdravotní stav, i když ten je také důležitý, ale stav duševní. Zastavte se a položte si otázku, jak spokojení vnitřně jste? Máte tak naspěch, že si nemůžete dovolit ani zamyslet se nad odpovědí na tuto otázku? Pak máte problém! Znalost sebe sama v daném okamžiku a práce s naším vnitřním nastavením by měly patřit do základního repertoáru leadera. Vaše postoje, gesta, pohyby, naladění, pocity, to vše se promítá do vašeho jednání a vystupování. A nejen, že se to promítá. Řeč vašeho těla a vnitřní naladění je asi pětkrát silnější než jakákoliv slova, která řeknete. Pokud chcete, aby vaše slova měla váhu, začněte svým vnitřním naladěním. Začněte o sebe pečovat, abyste mohli pečovat o druhé. Nemusí se jednat o nic složitého. Stačí jen 15 minut denně. Může to být součástí vašeho rituálu snídaně stejně jako poklidné večeře. Důležité je umět se vrátit sám k sobě. Naučit se pracovat se svými pocity a emocemi. Proto se v moderním vzdělávání věnujeme vždy ihned na začátku rozvíjení schopnosti naladit se na sebe, uklidnit se a pečovat o svoji duši. Protože stávat se dobrým manažerem a leaderem začíná vždy u osvojení si schopnosti provádět kvalitní duševní hygienu.

Dovolte mi na závěr jeden příklad z praxe, který všichni známe a na kterém je vidět, že péče o sebe sama by měla být na prvním místě. Jistě jste letěli někdy letadlem. A nejspíše ne jednou. Věnovali jste někdy pozornost bezpečnostní instruktáži? Protože v ní dostanete návod, abyste v případě potřeby nasadili kyslíkovou masku nejprve sami sobě a až poté pomáhali ostatním. Pokud nebudete vy sami mít kyslík, začnete se dusit a pak už nepomůžete nikomu. Je to logické, řeknete si. A stejně logické je to i s duševní hygienou pro dobré manažery. Je naším kyslíkem, díky kterému se můžeme nadechnout a pomáhat druhým. A proto se ptám, už jste se dnes nadechli?


Univerzita Aplikovaného Managementu (UAM) spolu s Institutem Aplikované Psychologie (IAP) představují unikátní koncept náboru, podpory, rozvoje a vzdělání pracovníků ve firmách. Zabýváme se vyhledáváním vhodných pracovníků, jejich kvalitním testováním a etablováním ve společnosti, identifikací jejich kompetencí a potenciálu a návrhy jejich dalšího rozvoje ve formě akreditovaného vzdělávání orientovaného na praxi.


Institut Aplikované psychologie

Mgr. Daniela Kolomazníková, MBA

daniela.kolomaznikova@vzdelavanizazitkem.cz

 

Další články

Management a řízení
Vzdělávání a školství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: