Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zakružovačky a ohýbačky se značkou Unicorn
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zakružovačky a ohýbačky se značkou Unicorn

Společnost VSŽ Unicorn Tornaĺa, spol. s r. o., má 27letou tradici ve výrobě tvářecích strojů a ve výrobě různých strojírenských součástek vyráběných svařováním nebo strojním obráběním.

V minulém vydání jsme vám představili ohýbačky plechu a tabulové nůžky této slovenské společnosti. Dnes se dostávají na řadu zakružovačky plechů a profilů a ohýbačky trubek.

Zakružovačky plechu

Ruční zakružovačky plechu typu XZCR jsou jednoduché stroje, určené pro klempířské, zámečnické a opravárenské dílny. Technologicky jsou určeny k oboustrannému zakružování plechů do válců bez předcházejícího ohybu, případně k částečnému rovnání plechů. Z třech pracovních válců spodní a horní jsou zaváděcí a zadní válec je zakružovací. Spodní a zakružovací válec jsou přestavitelné a horní válec je výklopný. Stojan je svařované konstrukce a zabezpečuje optimální ergonomickou výšku pracovního místa a zároveň je přizpůsoben ke vhodnému ukotvení stroje na podlahu.
Elektromechanická zakružovačka plechu XZM2000/8T je tříválcová zakružovačka, která slouží k zakružování plechových tabulí z materiálů, které mají schopnost tváření za studena do tvaru válcových nebo kuželových plášťů nebo segmentů kotlů, rour a podobně. Oba konce zakružovaného plechu mají být předohnuty na požadovaný poloměr. Válce jsou uspořádány do tvaru pyramidy. Spodní válce jsou uloženy v kluzných ložiskách a jsou poháněny elektromotorem. Horní válec je bez pohonu a je uložen též v kluzných ložiskách. Na pravé straně stojanu je posuvně uložena vyklápěcí hlava. Vyklápění se provádí ručně. Výškové přestavování horního válce je elektromechanické.
Elektromechanické zakružovačky plechu typu XZMP jsou tříválcové zakružovačky určené na strojní předohýbání a zakružování válcových či kuželových plášťů, kotlů, rour, nádrží, sudů apod. z materiálů, které mají schopnost tváření za studena. Pracovní válce jsou uspořádány do tvaru pyramidy. Dolní válce jsou poháněny reverzním elektromotorem, který má 2 stupně rychlosti. Horní válec je bez pohonu. Svislé přestavování dolních válců zabezpečují elektromotory. Vyklápění předního ložiska je ovládáno hydraulicky. Řízení stroje se děje z centrálního ovládacího pultu.

Ohýbačky trubek

Elektromechanická ohýbačka trubek XOT 50 A je mimo ohýbání běžných trubek též určena k ohýbání tenkostěnných trubek a uzavřených profilů pomocí trnu. Zadané úhly ohybu je možné nastavit na přenosném řídicím systému. Na přání zákazníka lze zabudovat různé řídicí systémy, které zabezpečují programování úhlů ohýbání v počtu od 1 do 99. Jednoduchou úpravou je možné změnit směr ohýbaní ( pravý - levý ). Pomocí zvláštního příslušenství lze také provést zakružovací práce. Je určena hlavně pro kusovou výrobu.
Technicko-konstrukční řešení hydraulických ohýbaček trubek typu CNC zabezpečuje realizaci náročného ohýbaní trubek za studena v prostoru a různých profilů v rovině. Kapacita paměti řídicího systému Schneider Modicon Micro je 160 programů po 40 krocích. Dále je možné programy připravovat a archivovat na počítači a podle potřeby přesunout do řídicího systému stroje. Zabudované hydraulické prvky jsou od firmy ATOS nebo Bosch.
Ohýbačka trubek IntelliBend je určena k ohýbání trubek z kovových materiálů kruhového průřezu za studena. Při použití nástrojů zvláštního příslušenství může ohýbat kovové materiály různých průřezů do tvaru oblouků, kolen, hadů, spirál apod. Vzhledem k vysoké produktivitě, lehké seřiditelnosti a spolehlivému provozu je vhodná pro sériovou a velkosériovou výrobu. Lze ji dodávat spolu s měřicím ramenem, počítačovým simulačním programem, může být přizpůsobena požadavkům zákazníka a vybavena jako automatizované pracoviště.

Zakružovačky profilů

Elektromechanická zakružovačka profilů je určena k zakružování různých profilových materiálů do tvaru kruhu a oblouku. Těleso stroje je svařovaná konstrukce. Zakružovaní se uskutečňuje ve vertikální poloze mezi třemi kladkami, které jsou umístěny na horizontálních hřídelích. Kladky jsou poháněny reverzním elektromotorem s možností plynulé regulace. Spodní kladky jsou pevně uloženy. Horní kladka se přestavuje ručně. Průběh zakružovaní je řízen z centrálního řídicího pultu.
Hydraulické zakružovačky profilů jsou určeny na zakružování tyčí průřezu L, T , I, U, čtvercového, obdélníkového a kruhového průřezu při použití normálního, resp. zvláštního příslušenství do tvaru kruhů, oblouků nebo spirál z materiálů, které mají schopnost tváření za studena.
Stroje jsou svařované konstrukce. Přestavitelnost spodních zakružovacích kladek oproti pevně uložené horní kladce umožňuje vytvořit asymetrické uspořádání. Tato konstrukce umožňuje zkrátit délku nezakroužených konců tyčí na minimální hodnotu. Průběh zakružovaní je řízen z centrálního přenosného ovládacího pultu. Polohy spodních kladek jsou zobrazeny digitálně na displejích.
Na stroji jsou poháněny všechny tři zakružovací kladky. Pohon tvoří soustava ozubených kol, které přenášejí krouticí moment rotačního hydromotoru na hřídele kladek. Odměřovací zařízení umožňuje odečítání polohy přestavitelných kladek s přesností 0,5 mm. Zakružování je možné ve vertikální i horizontální rovině zakružování. Stroj není potřebné kotvit na základ.

Další články

Obráběcí stroje a technologie
Technologie tváření, slévárenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: