Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zaměřeno na povrch
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zaměřeno na povrch

Vývoj výrobních technologií a metod ověřování jejich kvality si vynucuje plynulé zdokonalování způsobů kontroly jakosti výrobků. Společnost Taylor Hobson, přední výrobce metrologických prostředků, rozšířila řadu svých měřících přístrojů pro měření a hodnocení textury, tvaru a kontury povrchu.

Nový měřicí přístroj s označením Form Talysurf ® Laser je systém s vysokým rozsahem a rozlišením pro měření textury, tvaru a kontury povrchu. Systém přesností a technickou úrovní představuje nejvyšší kvalitu metrologických prostředků, kterou výrobce nabízí a zdůrazňuje vysokou věrohodnost výsledků měření. Form Talysurf ® Laser je v řadě přístrojů Taylor Hobson situován výkonem a cenou mezi PGI Novus a i-Series PRO. Přístroj zajišťuje měření povrchu, a to nejen textury, ale i úhlů, poloměrů a tvaru v obou svislých směrech, stejnou rychlostí a přesností měření. Přístroj nabízí nejvyšší úroveň přesnosti, stability a opakovatelnosti měření na současném metrologickém trhu.

Progresivní software

Přístroj je vybaven moderním softwarem Metrology 4.0. Nový software Taylor Hobson umožňuje kótovat dle výkresu součásti a poskytuje přesné zobrazení souřadného systému součásti (PCS). Uzavírá tak výrobní cyklus. Software Metrology 4.0 je jednoduše ovladatelný s intuitivním uživatelským rozhraním, virtuálním zobrazením a s ovládáním v reálném čase. Virtuální zobrazení je simulace procesu měření se zběžným přehledem, zobrazenými indikátory, zpětnou vazbou v reálném čase a dálkovým ovládáním systému. K přednostem přístroje patří funkce Smart Move – intuitivní ovládání pohybu a měření. Po ustavení součásti si může obsluha přiblížit okem neviditelný detail a naprogramovat celou virtuální součást. Variabilní programování umožňuje uživatelům automatizovat měření více velikostí součástí bez potřeby mnoha programů.

Form Talysurf ® Laser je systém s vysokým rozsahem a rozlišením pro měření textury, tvaru a kontury povrchu.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Přednosti přístroje

Programy redukují chyby obsluhy. Naprogramované měřicí postupy zkracují dobu cyklů a zvyšují výkonnost. Zobrazuje sledovatelné výsledky „Pass/Fail“ a automatické souhrnné zprávy. Sledování historie je umožněno výměnou dat a sledováním součástí. Automatické zpracování statistik měření, např. automatických studií R&R.

Přístroj Form Talysurf ® Laser je výkonný ve všech pracovních podmínkách. Vyznačuje se integritou a opakovatelností získaných výsledků. Konstrukce přístroje využívá mnohaleté zkušenosti z měření, přesné výroby a optimalizace metodou konečných prvků, což zajišťuje nejen velmi nízký šum systému, ale i téměř bezchybné mechanické provedení měřicích os. Konstrukce snímače Laser nabízí uživateli větší flexibilitu měření. Malé, střední i velké složité součásti lze měřit jediným systémem. Form Talysurf ® Laser poskytuje 10mm rozsah snímače se snímacím raménkem délky 100 mm. Nicméně využitím volitelného 200mm raménka lze rozsah snímače rozšířit na 20 mm při zachování stejné přesnosti.

Výrobce doporučuje přístroj Form Talysurf ® Laser jako dobrou investici do budoucnosti.

Přesnost systému měření

Taylor Hobson je jediným výrobcem, který je schopen prokázat přesnost poloměrů a tvaru povrchu v celém rozsahu měření. To potvrzuje integritu a opakovatelnost výsledků měření přístroje.

Ostatní výrobci nabízejí nižší přesnost měření poloměru a schopnost měřit tvar ve výrazně menším rozsahu měření, což ukazuje na nižší důvěru v jejich vlastní výsledky měření. Obousměrný snímač Laser dokáže měřit se stejnou funkční přesností v obou vertikálních polohách. A v neposlední řadě uvedené přednosti, spolu se schopností měřit vnitřní a vnější úhly, činí Form Talysurf ® Laser skutečně univerzálním měřicím systémem.

Metrology 4.0 simuluje měřicí proces s přehledem stavu, zobrazenými indikátory, průběžnou zpětnou vazbou a systémem dálkového ovládání.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Automatické systémy přístroje

Snímač Laser udržuje přítlačnou sílu na měřicí hrot dle doporučení ISO < 0,75 mN při měření raménkem 200 mm s diamantovým hrotem 2 µm. Přítlačná síla je řízena automaticky a udržována v průběhu celého cyklu měření. Pro měkčí materiály lze snížit sílu na hrot až na 0,30 mN. Automatické řízení síly dodržuje normu ISO 3274.
Automatický zvedáček raménka – přesná funkce zvedání/spouštění raménka minimalizuje pohyb snímače a zkracuje čas měření. Současně automaticky zajistí bezpečnou vzdálenost od součásti.

Spolu s uzavřenou zpětnovazební smyčkou se zvedáček výhodně uplatní při různých režimech měření, např. při měření v dávkách, přerušovaných povrchů, malých otvorů a vnitřních a vnějších drah ložisek.

Systém ochrany snímače chrání vaši investici před náhodným poškozením a snižuje prostoje díky vestavěnému systému rychlé detekce kolizí. Systém zastaví pohyb v jakémkoli směru v automatickém nebo manuálním režimu, aby se zabránilo kolizi.

Přítlačná síla je řízena automaticky a udržována v průběhu celého cyklu měření.

(Zdroj: Taylor Hobson)

Výkonná, intuitivní a jednoduchá metrologie

Uživatelské rozhraní poskytuje přehledné monitorování procesu měření. Simulace v reálném čase a reálný souřadný systém součásti umožňuje sledování a řízení na úrovni, která v tomto odvětví nemá obdoby.

Metrology 4.0 simuluje měřicí proces s přehledem stavu, zobrazenými indikátory, průběžnou zpětnou vazbou a systém dálkového ovládání. Prostřednictvím intuitivních ikon na panelu nástrojů měření je k dispozici řada různých režimů měření. Kurzorem získáte podrobný přehled o měření.

Metrology 4.0 nabízí pokročilé způsoby měření, tedy nespojité měření, měření vrcholu, analýzu vrcholového pásma – LS oblouku, nejvyšší a nejnižší bod a také vyrovnání – válcové, axiální a automatické.

Součástí Metrology 4.0 jsou publikační funkce, automatická zpětná vazba, drsnost, kontura a 3D analýzy. Hlavní typy analýz obsahují jakost povrchu (drsnost, vlnitost a základní profil), topografii, konturu, morfologické filtrování, dvojitý profil, fúzi dat a korekce úhlu šroubovice.

Opakovatelnost a reprodukovatelnost jsou klíčové pro všechny výrobní procesy. Metrology 4.0 uzavírá smyčku mezi měřením a analýzou tak, že předá informaci o poloze zpět do kroku posuvu či měření s cílem zlepšit řízení procesu. Posuvy nebo měření mohou reagovat nebo být ovládány pomocí předdefinovaných prvků na součásti, např. průsečíků.

Úspěšná strategie firmy Taylor Hobson je prostá: místo pouhého prodeje výrobků poskytujeme i řešení problému. Pokud standardní balíčky softwaru nevyhovují potřebám zákazníka, umíme přizpůsobit řešení formou zákaznického modulu. Případně lze využít přístupu k souborům MAT-LAB™. Ty umožňují uživateli psát vlastní skripty a spouštět je načtením ‚m‘ souboru. Tak lze navrhovat a naprogramovat vlastní filtry, analýzy i parametry.

Milena Hladíková

 

Imeco

Další články

Metrologie/ kontrola jakosti
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie
Technologie zpracování skla/ keramiky

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: