Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zaostřeno na údržbu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zaostřeno na údržbu

Tooling Room. To je název komplexu, sestávajícího se z dílny, skladových prostor a parkovacích prostor pro automobily. Jeho poslání je jediné a současně extrémně důležité – zajistit zázemí pro komplexní údržbu v Bílinském závodě na výrobu autoskel společnosti AGC Automotive Czech.

Závod je součástí největšího světového výrobce autoskel, skupiny AGC. Návštěva MM Průmyslového spektra v jejích prostorách však tentokrát nesměřovala především do výroby. Prohlídku hal, kde vznikají komponenty do automobilů nejznámějších světových značek, jsme si pochopitelně nenechali ujít, ale naše kroky nakonec směřovaly právě do prostor Tooling Roomu. Zajímalo nás totiž, jak zde mají vyřešený servis a údržbu všech zdejších, neuvěřitelně sofistikovaných a také příslušně drahých strojů a výrobních zařízení.

Naším cílem byly v neposlední řadě i přístroje Kleentek ELC-R25SP a ELC-R50SP, které zde hrají v rámci péče o stroje nenahraditelnou úlohu – čistí totiž elektrostaticky oleje, ať už hydraulické, nebo mazací. To má pro životnost strojů podobný význam jako dialýza pro člověka, který by neměl vlastní ledviny. Jejich technologie je jedinečná tím, že obsahuje úplnou elektrostatiku. To znamená, že funguje na principu elektroforézy a diaelektroforézy. Čistota, které se touto metodou dosahuje, je unikátní.

Naším průvodcem po celém závodě byl Martin Ferstel, vedoucí údržby. Celý Tooling Room, jehož provoz byl zahájen letos v lednu a do jehož výstavby firma v loňském roce investovala 27 milionů korun, je vlastně jeho „dítě“, na které je náležitě hrdý. Ne v každé výrobní firmě se totiž mohou pochlubit takto dokonale organizovanou údržbou

V mnoha firmách se soustředí na výrobní haly, protože výroba generuje zisk,“ říká Martin Ferstel. „Dílny nejsou na první pohled ziskové, protože tam se dělají ‚jenom‘ opravy. Vedení naší divize ale pochopilo, že je nutné mít kvalitní zázemí i pro údržbu. Naše výrobky jsou čím dál tím složitější a stejně tak stroje, které je vyrábějí. Poskytovat jim potřebnou údržbu je tedy priorita. Nehledě na to, že specializovaný prostor pro údržbu je významný i z hlediska bezpečnosti. V montážní hale jsou například k dispozici jeřáby, které mohou těžkými formami manipulovat prostřednictvím čtyř háků. Jsou tak významně lépe ovladatelné, než by byl někde v provozu vysokozdvižný vozík,“ dodává.


Přístroje Kleentek zde čistí elektrostaticky oleje, ať už hydraulické, nebo mazací.

Prevence v hlavní roli

Cílem týmu 43 lidí, kteří se zde pod vedením Martina Ferstela starají o stroje a zařízení, je především eliminovat poruchy na základě prevence a predikce. A právě pravidelné čištění olejů je jedním z významných úkonů v rámci prevence.

Před lety byla hlavním problémem provozů, jako je ten náš, hydraulika,“ vysvětluje Martin Ferstel. „Mnoho lisů se zadíralo, zastavovalo… Jednalo se o vážné poruchy. Proto jsme v roce 2006 pořídili první přístroj Kleentek na čištění olejů. Vybrali jsme tehdy ten nejkvalitnější, který byl k dispozici, a od té doby používáme výhradně tuto značku.“

Práce údržby samozřejmě nespočívá jen v preventivním čištění olejů.

Vyhodnocujeme možnosti poruch a již předem hledáme nápravná opatření. Tím stále více snižujeme množství poruch, a hlavně dbáme na to, aby se konkrétní porucha, pokud se jednou stane, už neopakovala. To je hlavní cíl údržby,“ říká Ferstel.

Prostředky, které zde k naplnění tohoto cíle využívají, jsou právě čištění olejů, dále měření vibrací a sledování strojů pomocí termovize. Například jestliže elektroventil produkuje zvýšenou teplotu, znamená to, že je na konci své životnosti.

O všech sledováních a měřeních si zde po léta vytvářejí záznamy, jejichž analýza je pak dokonalým podkladem pro prevenci.
„Například u hydraulických olejů mám tabulku analýz, kterou vedu deset let. Stanovil jsem díky ní, při jakém procentu množství nečistot v oleji už mám problémy, a na základě tohoto jsem nastavil četnost nasazení Kleenteku na určité stroje. Poruchovost se následně snížila tak, že bylo možné konstatovat, že hydraulické oleje přestaly v podstatě být v naší společnosti příčinou poruch. Ale samozřejmě nelze usnout na vavřínech – udržovat se musí průběžně, protože kdybychom přestali, tak by se poruchovost opět brzy objevila.“


Zde máme také možnost vidět, kde se olej v lisu nachází,“ ukazuje Martin Ferstel.

Jak nezastavit linku

Pro každý výrobek mají ve společnosti AGC danou formu, jejíž tvarování odpovídá autosklům pro vůz konkrétní značky. Do forem je na speciálním lisu za přesně nastavených parametrů vstřikován plastový materiál.

Stroj je napájen hydraulickým olejem – obsahuje jej přibližně 1 200 litrů,“ vysvětluje Martin Ferstel. „Musíme jej průběžně čistit, protože do linií forem může proniknout nečistota, která by způsobila vadu a v jejím důsledku zastavení linky. Za běžného provozu z výrobní haly denně vychází tisíce hotových skel. To znamená, že každou cca minutu je vyroben finální výrobek. Zastavení linky, třeba jen na deset minut, by tedy mělo citelný ekonomický následek. A to by znamenalo ohrožení dodávky zákazníkovi, přičemž důvěra našich zákazníků je pro nás naprostou prioritou,“ dodává.

Přímo u stroje máme také možnost vidět, kde se olej v lisu nachází. Jsou zde umístěny dvě nádrže – jedna nahoře a druhá pod lisem. Nádrže jsou vzájemně propojené. Píst vytlačí olej do vrchní nádrže a ten pak přepadem teče dolů. A právě na spodní nádrž, kde je ustálená hladina oleje, se napojuje přístroj Kleentek. Z něj pak po vyčištění vtéká olej do horní nádrže.

Dalším významným zařízením zdejší výroby jsou robotické celky, které manipulují s těžkými nástroji. V jejich případě provádí zdejší servisní tým prediktivní údržbu, tedy zejména kontrolu, čištění a mazání. Hlavní údržbu provádí v pravidelných intervalech dodavatel jednotlivých robotických celků. Totéž se týká i lisů. U nich základní údržbu provádí tým pracovníků údržby, a i jejich „generálku“ provádí v pravidelném intervalu externí firma. Ostatní vybavení linky je preventivně udržováno týmem zdejší údržby.
 


Pro každý výrobek mají v AGC formu, jejíž tvarování odpovídá autosklům pro vůz konkrétní značky.

Kam s nářadím?

Součástí komplexu Tooling Roomu je i moderní regálový systém, v němž bude uskladněno automatizační nářadí pro lisy. I tento speciální sklad je zde především kvůli bezpečnosti.

Hlavní částí servisních prostor je však již zmíněná dílna. Právě zde se provádějí veškeré potřebné opravy, ať už strojů, forem, nebo automatizačního nářadí.
„Máme zde veškeré potřebné vybavení, například soustruh, frézu, dva jeřáby, které manipulují s formami, a v přední části tak uvidíte naše speciální ponky,“ ukazuje vybavení Martin Ferstel. „A hlavně tady máme dva stroje na otevírání a zavírání forem, které obsahují pístnice a v nichž je také hydraulický olej. Takže i zde přijde Kleentek ke slovu.“


V dílně se provádějí veškeré potřebné opravy strojů, forem i automatizačního nářadí.

A zde jsou též přístroje Kleentek umístěny. Na místa svého použití, tedy k jednotlivým linkám, se odsud převážejí. Zde jsou postaveny, když právě nejsou „ve službě“, přičemž tady také například dochází k výměnám filtrů a podobně.


Drobný postřeh

Aby zde lidé měli – kromě všeho technicky dokonalého, co je zde obklopuje – také něco pro potěchu oka, vybudovali si před dílnou květinovou skalku. To by samo o sobě nebylo tak zajímavé jako fakt, že pro její závlahu zde využívají dešťovou vodu. Ale nejen pro ni – celá nová budova je, co se vody týče, zcela samostatná. Dešťovka se jímá do nádrží, které jsou pod parkovištěm. Voda z nádrží se pak využívá především na splachování.


Hana Janišová, Bílin

hana.janisova@mmspektrum.com

Další články

Hydraulika/ hydraulické prvky
Renovace a údržba

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: