Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zařízení pro laserové čištění LaserTec
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zařízení pro laserové čištění LaserTec

Zařízení pro laserové čištění LC 4-2 je určeno k zabudování do výrobní linky nebo jako samostatný objekt.

Značka Emag LaserTec je známá především pro vysoce výkonné laserové svařovací systémy. Důraz je přitom kladen právě na slovo systémy. K samotnému procesu svařování jsou často přiřazeny také operace, které probíhají před a po vlastním svařování. Významným krokem před vlastním svařováním je řádné očištění svařence, neboť to určuje výslednou kvalitu svaru. Nečistoty z operací před svařováním (chladicí kapaliny nebo zbytky po tváření) a také ochranné prostředky nebo povrchové úpravy, jako fosfátování, jsou pro proces svařování „jed“ a musejí se odstranit (aniž by to ovlivnilo spolehlivost výrobního procesu), aby bylo možné vytvořit vysoce jakostní svarové spoje. Běžně používaným a uznávaným procesem je omývání obvykle prostředky na bázi vody, a to v tzv. tříetapové čističce). Tento proces je však složitý.

Alternativou je laserové čištění. Proces je založen na laserové ablaci, při níž je povrch svařence „bombardován“ krátkými silnými světelnými pulzy, při nichž dochází k odstranění nečistot z jeho povrchu. Takto metoda má mnoho výhod. Ve srovnání s běžnými průmyslovými čisticími systémy je využití laserového svazku významně energeticky i prostorově úsporné. Zařízení LC 4-2 vyžaduje pouze 4,5 m2 podlahové plochy. Pro proces čištění se používá laser o výkonu 200 W, který je u každé komponenty zapnut jenom na několik vteřin. Běžné čisticí systémy obvykle vyžadují podlahovou plochu větší než 20 m2 a spotřebovávají energii nepřetržitě, aby udržely čisticí roztoky na potřebné teplotě. Laserové čištění je navíc prakticky bezúdržbové. Dalším přínosem je rychlost, kterou tato technologie nabízí. Celý proces čištění pomocí laserového svazku je plně automatizovaný, trvá jen několik vteřin a lze jej integrovat přímo do výrobní linky. Pokud jde o kvalitu, všechny zbytky, a to jak organického (např. oxidy), tak anorganického (např. maziva) původu jsou spolehlivě odstraněny.

Odborné posouzení zpracování laserem

„Vývoj zařízení na laserové čištění je zcela určitě výzvou, neboť požadavky na toto zařízení se mohou u jednotlivých komponentů výrazně lišit,“ vysvětluje Nikolas Meyer, vedoucí prodeje Emag LaserTec. Mnohaleté zkušenosti s laserovým svařováním komponentů pohonných mechanismů (např. ozubených kol, diferenciálů, částí spojek a komponentů pro elektromobily, jako např. hřídelí rotorů) a s vývojem příslušných systémů byly využity i při vývoji těchto systémů, jejichž jádro tvoří právě laserové svářečky ELC. Tyto stroje tvoří vysoce účinnou, ale přesto i velmi pružnou základnu pro řadu aplikací. „Navrhujeme a zhotovujeme jednotlivé systémy na klíč zcela přizpůsobené příslušné komponentě a výrobnímu místu,“ říká Meyer. Laseroví experti z Heubachu nyní vložili své zkušenosti do vývoje nového zařízení pro čištění laserem. Aby bylo možné dosáhnout optimálních výsledků při čištění, je nutné výrobní parametry měnit. Za tímto účelem se v průběhu vývoje provádí řada rozsáhlých aplikačních zkoušek, ověřují se parametry výrobních procesů, vyvíjejí a zkoušejí se strategie výrobních procesů. Parametry výrobních procesů se liší například v závislosti na tom, zda maziva jsou na bázi olejů, nebo vody.


LC 4-2 lze použít jako samostatný stroj, nezávisle na laserovém svařování. Zařízení bylo navrženo pro komponenty s max. průměrem 200 mm a max. výškou 350 mm.

Aby tato technologie byla použitelná bez obtíží, je nutný speciální software, který zákazníkovi umožní, aby nebyl zatažen do nastavování laseru nebo optických parametrů a mohl se soustředit pouze na technologii. Emag EC Clean tento cíl splňuje. Spolu s integrovaným řídicím systémem Sinumerik 840 Dsl tvoří mozek zařízení.


Během laserového čištění vysokoenergetický laserový svazek odpařuje nečistoty z povrchů. Odpařené pozůstatky jsou extrahovány a neutralizovány katalyzátory nebo filtračními systémy.

Ať už jako samostatné zařízení, nebo zařazené přímo ve výrobní lince, integrovaný otočný dělicí stůl umožňuje snadné, bezpečné a výrobně spolehlivé ruční upínání, nebo může být snadno uzpůsobeno pro automatické upínání. Držáky, ať již jednoduché, nebo dvojité, jsou vybaveny rotačním pohonem, obstarávají posuv během procesu čištění. „Polohování čisticích objektivů ve třech osách (XZB) je další možnost, kde si uživatel může vybrat, zda si přeje, aby bylo vykonáváno ručně, nebo zcela řízeno numericky (NC). To poslední je obvyklou volbou pro výrobní linku, například když jsou na lince svařovány různé komponenty. To zaručuje naprostou výrobní spolehlivost,“ dodává Meyer.

Krátký přehled předností

  • Významně snížená spotřeba energií ve srovnání s běžnými čističkami.
  • Nepoužívají se žádné kapaliny, které by bylo nutné ohřívat nebo později odstraňovat sušením ve vakuu.
  • Obrobky zůstávají suché. To je zvlášť důležité u komponentů se složitými tvary a úzkými mezerami, které se suší jen velmi obtížně.
  • Čištění komponentů je dokonale integrováno do toku komponentů a provádí se před vlastním svařováním.
  • Nedochází k žádným prostojům nebo přerušování toku ani předehřevům.
  • Díky kompaktní konstrukci je potřebná podlahová plocha významně snížená.
  • Vysoká výrobní schopnost a stálé výsledky.
  • Snadno se odpařují i problematické nečistoty, jako některá chladiva či maziva, která se obtížně smývají.
  •  Zařízení vyžaduje jen minimální údržbu.

 


Emag

Zpracováno z firemních podkladů

mdelis@emag.com

https://www.emag.com/

Další články

Automatizace, regulace
Technologie pro povrchové úpravy
Technologie spojování/ dělení materiálů
Nekonvenční technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: