Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Závěrečné oponentní řízení CK-SVT
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Projekt byl řešen pod gescí a vedením Ústavu výrobních strojů a zařízení a výzkumného centra RCMT Fakulty strojní ČVUT v Praze. Celkový plánovaný rozpočet na osm let řešení činil 340 mil. Kč, z toho 65 % představovala dotace a 35 % vlastní neveřejné prostředky podniků a výzkumných organizací řešících projekt.

Do projektu byly zapojeny podniky, které v době zahájení v roce 2012 představovaly více než 60 % celého oboru v ČR, měřeno obratem v sektoru MachineTools. Konsorcium řešitelů projektu bylo navrženo tak, aby byla odborná komplementarita jednotlivých členů přiměřeně pestrá a zároveň dostatečně silná pro plnění hlavních cílů. Na jedné straně bylo konsorcium tvořeno průmyslovými podniky realizujícími výrobu strojů a implementaci jejich technologického využití a na straně druhé výzkumnými organizacemi, resp. týmy pracovišť vysokých škol, realizujícími současně výzkum i vzdělávání v oboru.
Z výrobních podniků byly v projektu zastoupeny (v abecedním pořadí) tyto subjekty: Kovosvit MAS, Škoda MachineTool, Šmeral Brno, Tajmac-ZPS, TOS Kuřim – OS, TOS Varnsdorf a Toshulin. Dalšími členy konsorcia byly technické univerzity ČVUT v Praze, VUT v Brně a ZČU v Plzni. Výzkumný program projektu byl rozdělen do 11 pracovních balíčků zaměřených na dílčí výzkumná témata a další dva balíčky byly určeny na implementaci výsledků do praxe a na řízení projektu.


Závěrečné oponentní řízení projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika se konalo ve firmě TOS Varnsdorf, jehož součástí byla i návštěva výrobních prostor a ukázka konkrétních výsledků, které v rámci spolupráce na tomto projektu vznikly a jsou uváděny do praxe. (Foto: Roman Dvořák)

Výzkum pro praxi

Projekt se zavázal především k tomu, aby jeho výsledky vedly k realizaci prototypů a aby se výsledky řešení promítly prokazatelně do pozitivních změn na konkrétních strojích podniků konsorcia. K dalším výsledkům projektu náleželo dosažení ověřených technologií, patentů, užitných vzorů, funkčních vzorků a softwaru. Klíčovým parametrem pro hodnocení smysluplnosti vložených prostředků pak byla reflexe podniků podložená prodejem a obratem se stroji a technologiemi, které byly díky řešení projektu vyvinuty nově nebo zásadně zdokonaleny.

Projekt v průběhu celé své osmileté existence postupně plnil své cíle, které si kladl. Poskytovatel dotace TA ČR ve svém průběžném hodnocení vždy dával nejvyšší známky. Ve shodném duchu se neslo i Závěrečné oponentní řízení, kdy jak jednotliví oponenti, tak i pověřený konzultant za TA ČR hodnotili projekt Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika v maximálně pozitivní míře. V rámci veřejné části oponentního řízení vystoupili i představitelé jednotlivých spoluřešitelů z řad výrobních podniků, shrnuli spolupráci na projektu a všichni shodně konstatovali prospěšnost tohoto projektu při řešení jejich inovačně-vývojových aktivit a potřeby kontinuální podpory výzkumné základny i v dalším období.


Závěrečné oponentní řízení projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika se konalo ve firmě TOS Varnsdorf, jehož součástí byla i návštěva výrobních prostor a ukázka konkrétních výsledků, které v rámci spolupráce na tomto projektu vznikly a jsou uváděny do praxe. (Foto: Roman Dvořák)

Hostitelská půda

Jak již bylo výše zmíněno, závěrečné oponentní řízení se konalo ve firmě TOS Varnsdorf, která patřila k jedním z klíčových spoluřešitelů projektu. Účastníci po veřejné části měli možnost zhlédnout výrobní prostory, konkrétně obráběcí stroje řady WHT 110 C a WHT 130 C. Trendem ve zvyšování přidané hodnoty obráběcích strojů je integrace konceptu Průmyslu 4.0., který u uvedených obráběcích center řady WHT je řešen právě použitím speciálně vyvinutého programového prostředí TOS Control, které vzniklo v rámci spolupráce na projektu Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika. Toto nově vyvinuté programové prostředí v sobě integruje jak klasický řídicí systém stroje třetích stran, tak další přídavné funkce ve formě aplikací, jež dále rozšiřují využití stroje a umožnují jeho plnou integraci v rámci konceptu Průmyslu 4.0. Základem celé koncepce je právě programové prostředí TOS Control, které funguje jako dashboard, na němž jsou všechny funkce snadno dostupné ve formě ikon. Samozřejmostí je integrace původního řídicího systému, který je základem pro ovládání stroje a je zde v roli aplikace. Platforma na bázi prostředí TOS Control s instalovanými aplikacemi tak umožňuje plnou integraci v rámci konceptu Průmyslu 4.0 a napojení sledovaných a získaných dat na další články v řetězci výrobního procesu. Zejména se jedná o možnost vzdáleného řízení stroje, užití stroje pro kontrolu a měření obrobků a korekci technických parametrů pro optimalizaci při obrábění

Kontinuita oborového výzkumu obráběcích strojů je aktuálně podpořena dalším projektem Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Národní centrum kompetence Strojírenství je v pěti klíčových výzkumných tématech zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství.

Video přibližující možnosti systému TOS Control a CMM odměřování na obráběcím stroji WHT 130 C z produkce TOS Varnsdorf.

Roman Dvořák

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Management a řízení
Strukturální fondy EU
Vzdělávání a školství
Financování stroj. výroby/Podniková ekonomika
Výzkum/ vývoj
CAD/CAM/CAE/CIM
Automatizace, regulace
Nekonvenční technologie
Nástroje pro obrábění / řezné materiály
Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: