Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Ze života (ne)úspěšných firem: Měříme, kontrolujeme a odměňujeme
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Ze života (ne)úspěšných firem: Měříme, kontrolujeme a odměňujeme

ERP systém, internet a mobilní aplikace přímo svádějí k tomu, abychom sbírali data ze všemožných zdrojů a snažili se v nich pomocí různých analýz a reportů vyznat. Najít závislosti. Kontrolovat a měřit.

A jak už to v podobných situacích bývá, často dokážeme vytvořit úplně nový vesmír, který po čase začne žít svým životem. Co je na tom špatného, že už si vlastně nikdo nepamatuje, proč byl ten či onen report původně vytvořen a proč ho vlastně každý týden na poradu vedení pravidelně připravujeme?


Petr Schaffartzik je spolumajitelem a ředitelem systémové integrace ve firmě K2 atmitec, která vyrábí, prodává a nasazuje ERP systém K2. Již dvacet let tak kouká úspěšným manažerům pod ruce. A vidí jejich úspěchy, i zbytečné cesty do slepých uliček.

Měření výsledků a výkonové ukazatele

Podívejme se na danou věc z jiného úhlu pohledu. Vše, co analyzujeme a vyhodnocujeme (tedy vlastně měříme), děláme především proto, abychom měli kontrolu nad výsledky a výkonem.

Mé zkušenosti z firem ve všech možných oborech ukazují, že největší důraz je kladen na měření výsledků. Takové ukazatele poznáme velmi snadno – je totiž u nich symbol měny. Ať už jsou vyjádřeny v korunách, eurech nebo dolarech, neříkají nic o aktivitách, které jsou pod nimi ukryty. Proto mají z pohledu řízení mnohem menší význam než výkonové ukazatele. Těmi mohou být například počty telefonních hovorů uskutečněných včera, počet naplánovaných schůzek obchodníků na týden příští, anebo v našem případě také počet opravených chyb za uplynulý týden ve standardu Informačního systému K2.

Aby výsledky byly relevantní

Často nám také stačí, když se při měření omezíme na firmu, nebo v lepším případě na pobočku. Možná namítnete, že ve všech reportech a analýzách máte k dispozici rozpady až na jednotlivá střediska. Vědí o tom vedoucí těchto středisek? Jsou tyto ukazatele opravdu těmi klíčovými pro vedoucí jednotlivých týmů? Mohou se výsledky těchto analýz skutečně použít pro denní řízení?

Systém klíčových ukazatelů bychom měli vždy budovat zespoda nahoru. Je to jediná cesta, jak zajistíme, aby to, co měříme, bylo skutečně relevantní pro dobrou firmu. Možná se připravíme o ten krásný pocit stvořitele neuvěřitelného vesmíru plného grafů a tabulek, zato ale budeme mít reálný přehled o tom, co nám ve firmě funguje. A kde naopak máme prostor pro další zlepšování.

Odměňujeme správně?

To nejhorší, čeho se však můžeme při definici klíčových ukazatelů dopustit, je nastavení přímých finančních odměn v závislosti na výkonových ukazatelích. Určitě se shodneme na tom, že zaměstnáváme chytré lidi, kteří chodí do práce mimo jiné proto, že si chtějí vydělat. Závislost peněz na zvoleném výkonu se nám ale rychle projeví v tom, že naši lidé budou velmi stimulovaní k tomu, aby potřebného výkonu dosáhli bez ohledu na následky. Při definici ukazatele totiž nedokážeme postihnout všechny dopady a můžeme si být jisti, že vše, na co jsme nemysleli, se nám velice rychle projeví na výsledcích.

K2 atmitec

Hana.Pradkova@k2.cz

www.k2.cz

Další články

Management a řízení
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: