Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zkoušky průmyslových armatur
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zkoušky průmyslových armatur

Průmyslové armatury jsou podstatnými prvky různých průmyslových a potrubních zařízení. Na jejich jakosti, provedení, funkci a provozní spolehlivosti závisí ve značné míře bezpečnost, spolehlivost a bezporuchovost celého zařízení nebo jeho jednotlivých částí.

Všem armaturám je proto třeba věnovat náležitou péči při konstrukci, výrobě, skladování a v neposlední řadě i zkoušení. Akreditovaná zkušební laboratoř armatur Strojírenského zkušebního ústavu v Brně disponuje zkušebním zařízením na odpovídající technické úrovni a má vyškolený odborný kontrolní a zkušební personál pro provádění zkoušek a ověření.

Možnosti zkoušek armatur

Této zkušebny mohou využívat zájemci o posouzení shody výrobků podle norem: ČSN, EN, ISO, DIN a GOST v následujícím rozsahu:
 • tlakové zkoušky za studena vodou s rozsahem zkušebních přetlaků do 21 MPa.
 • tlakové zkoušky za studena vzduchem s rozsahem zkušebních přetlaků do 1,6 MPa
 • Armatury, pro něž jsou tlakové zkoušky nepostačující - např. armatury pro plynná paliva, se podrobují dalším zkouškám, které jsou vyžadovány normami a které mohou způsobilost armatury pro požadovaný účel použití lépe prokázat. Jde například o odolnost proti krutu a ohybu, dlouhodobou provozní způsobilost, odolnost proti nízké a vysoké teplotě s rozsahem -50 °C až +90 °C, ovládací moment, jmenovitý průtok, odolnost pryžových materiálů proti působení plynného paliva, otevírací přetlak atd.
  U armatur, které nelze prověřit při zkouškách ve zkušebně, je možné vykonání potřebných zkoušek u výrobce či u smluvních zkušeben, a to za účasti pracovníka laboratoře. Tím je zaručeno, že naměřené hodnoty a výsledky odpovídají specifikovaným požadavkům a normám. Postup zkoušek je velmi pečlivě kontrolován včetně nastavení a kalibrace měřicích přístrojů.
  Laboratoř je zcela nezávislá a nemá žádné obchodní spojení s jakýmkoliv výrobcem. Tato skutečnost garantuje objektivitu a nestrannost. Všechny informace, které laboratoř získá od svých zákazníků, jsou důvěrné a nejsou nikdy poskytovány třetí straně.

  Strojírenský zkušební ústav

  Strojírenský zkušební ústav je autorizovanou osobou 202 v českém systému prokazování shody podle zákona č. 22/1997 Sb.,o technických požadavcích na výrobky, a působí v oblasti nařízení vlády, kterými se stanoví technické požadavky podle zákonů:
 • 168/1997 Sb. na elektrická zařízení nízkého napětí;
 • 169/1997 Sb. na výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility;
 • 170/1997 Sb. ve znění 15/1999 Sb. na strojní zařízení;
 • 171/1997 Sb. na hračky;
 • 172/1997 Sb. ve znění 174/1998 Sb. a 78/1999 Sb. na vybrané výrobky k posuzování shody;
 • 175/1997 Sb. ve znění 80/1999 Sb. na jednoduché tlakové nádoby.
 • V současné době je SZÚ dále akreditován jako:
 • certifikovaný orgán pro certifikaci výrobků č. 3040;
 • akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1, 1045.2;
 • akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibrace měřidel tlaků v rozmezí od 0,2 kPa do 70 MPa a teplot v rozmezí od 6 °C do 250 °C, resp. 1100°C; délkových měřidel v rozsahu 0,001 - 1000 mm;
 • certifikační orgán pro certifikaci systému jakosti č. 3007;
 • inspekční orgán č. 4008;
 • pověřená zkušebna Ministerstva dopravy ČR.
 • Zahraniční aktivity

  SZÚ je akreditován francouzskou organizací AFNOR/Gas de France pro zkoušky plynových spotřebičů pro domácnost, ruskou Goststandart pro zkoušky širokého sortimentu strojírenských výrobků v certifikovaném systému GOST-R. Dále ústav působí v mezinárodním systému C. I. P. pro zkoušky ručních palných zbraní pro civilní účely a zkušební místo mezinárodní organizace EPAL. Na základě akreditací podle evropských norem jsou poskytovány služby v rámci těchto směrnic Evropské unie:
 • 73/23/EEC elektrická zařízení nízkého napětí
 • 87/404/EEC jednoduché tlakové nádoby
 • 88/378/EEC hračky
 • 89/106/EEC stavební výrobky
 • 89/336/EEC elektromagnetická kompatibilita
 • 98/37/EEC strojní zařízení
 • 90/396/EEC plynová zařízení
 • 89/686/EEC osobní ochranné prostředky
 • 90/385/EEC aktivní implantáty
 • 93/42/EEC zdravotnické výrobky
 • 94/25/EEC sportovní lodě
 • 95/16/EEC výtahy
 • 97/23/EEC tlaková zařízení
 • SZÚ poskytuje i poradenské a konzultační služby a zkoušky výrobků k podpoře vývozu, jako poradenství pro výrobce připravující soubor technické dokumentace včetně analýzy a ocenění rizik, ověření úplnosti souboru technické dokumentace, sestavení technických požadavků, posouzení a přípravu certifikace, vystavení certifikátu podle typu výrobku zkoušky výrobku.

  Další články

  Čerpadla/ armatury/ doprava tekutin
  Výzkum/ vývoj

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: