Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zkušenosti s CAM systémy
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zkušenosti s CAM systémy

Rozvoj strojírenské výroby v České republice vyvolal potřebu rychlého zavádění moderních strojírenských technologií. K nim neodmyslitelně patří i automatizace konstrukčního procesu a automatizace technologické přípravy výroby.Tato situace vyvolala potřebu urychlit zavádění CAM systémů. Největší využití těchto CAM systémů lze pozorovat v automobilovém průmyslu, při výrobě forem, zápustek a v letecké výrobě. Tento trend se objevuje v poslední době stále více i při výrobě standardních strojírenských součástí obráběcích strojů.

Ve společnosti Tajmac-ZPS, a. s., je využití CAM systémů soustředěno ve dvou základních oblastech:
 • v oblasti výroby součástí pro obráběcí centra a vícevřetenové automaty na CNC strojích ve vlastním výrobním provozu;
 • v oblasti zákaznické podpory, tj. zejména seřízení obráběcího stroje z produkce společnosti (hlavně vertikální obráběcí centra) na zadanou technologii podle požadavků zákazníka.
 • Oblast výroby nerotačních součástí pro obráběcí stroje

  V oblasti výroby "nerotačních" součástí je v Tajmac-ZPS, a. s., používán CAM systém EdgeCAM verze 6.0 od anglické firmy Pathrace Engineering Systems. Tento systém byl do společnosti zaveden v letech 2000 a 2001 v návaznosti na starší verzi CAM systému PAMS od stejné firmy, který byl používán od roku 1991.
  Tento systém se používá při přípravě NC programů pro výrobu standardních součástí pro obráběcí stroje z produkce společnosti na všech typech vertikálních obráběcích center MCFV 125, MCFV 1260 AVP, MCFV 2080 NT CNC a FCQV 63 NC a také na horizontálních centrech Sirius Oerlikon, MCFH 63, WHQ 13 atd.
  V poslední době se připravuje použití tohoto CAM systému při přípravě NC programů pro výrobu tvarových vaček vícevřetenových automatů na vertikálním obráběcím centru MCFV 1260 AVP.
  EdgeCAM je integrovaný CAD/CAM systém s možností použití pro všechny standardní CNC stroje v profesích frézování, vrtání a vyvrtávání (lze využít i pro soustružení). EdgeCAM frézování poskytuje možnost obrábění v profesi frézovací - vrtací od řízení dvou os až po pětiosé obrábění s možností rotace stolu.
  Pro běžné obrábění ve frézovací profesi jsou k dispozici všechny druhy vrtacích a závitovacích cyklů, frézování drážek a dále hrubovací a dokončovací frézovací cykly.
  EdgeCAM je schopen importovat a číst soubory z širokého spektra CAD systémů. Tento systém je také úspěšně integrován s dalšími světovými dodavateli CAD systémů - SolidWorks, SolidEdge, Autodesk, Mechnical Desktop, CATIA, AutoCAD a v poslední řadě také Pro/Engineer bez použití filtrů a překladačů jejich původních souborů. Díky tomu je možno využít vlastního modelu příslušného CAD systému pro generování drah nástroje.
  EdgeCAM zahrnuje řadu inteligentních nástrojů navržených pro zkrácení doby pro programování, jako např. využití strojních cyklů, vytváření podprogramů, databázi nástrojů (uchování předdefinovaného nástroje včetně možnosti grafického zobrazení) či programování s operacemi (sloučení série cyklů a příkazů do tzv. operace, což zvyšuje produktivitu práce programátora při tvorbě NC programu a umožňuje i vytváření vlastních operací).

  Oblast výroby rotačních součástí pro obráběcí stroje

  V oblasti výroby "rotačních" součástí je v Tajmac-ZPS používán CAM systém Kovoprog verze 3.01 od české firmy Peška & Brtna Software. Tato verze byla do společnosti zavedena v roce 2000 a navázala na starší verzi systému od stejné firmy, který byl používán od roku 1992.
  Tento systém se používá při přípravě NC programů pro všechny typy CNC soustružnických strojů - S50 CNC, S80 CNC, SPT 16 NC, SPU 40 CNC, SRU 63 NC atd.
  Kovoprog klade důraz na pohodlnost a přehlednost. Je vybaven vlastním grafickým editorem pro kreslení obráběných tvarů. Vytváření postupu obrábění je založeno na přiřazování technologických operací k jednotlivým nástrojům do přehledného postupového listu. Vytvořená geometrická data i postup obrábění je možno kdykoliv editovat, přičemž systém sám zajistí okamžité přepočtení drah nástroje, popř. výsledného NC programu. K nejdůležitějším vlastnostem systému Kovoprog patří zejména grafický editor pro konstrukci tvaru součásti a polotovaru, import grafických dat ve formátech DXF a IGES, export ve formátu DXF, grafický návrh technologických operací, průběžný výpočet tvaru obrobku, katalog nástrojů, možnost importu dat z předchozích verzí ve formátu PPR, vlastní programovací jazyk a možnost rozšiřování pomocí maker atd.

  Další články

  CAD/CAM/CAE/CIM
  Obráběcí stroje a technologie

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: