Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zlatá medaile MSV 2001
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zlatá medaile MSV 2001

V rámci doprovodného programu 43. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně vyhlašuje a organizuje agentura Fair Agency tradiční soutěž nazvanou Zlatá medaile MSV 2001.

Ocenění nejlepším exponátům uděluje na doporučení odborné hodnotitelské komise generální ředitel a. s. Brněnské veletrhy a výstavy.

Soutěžní kategorie

Vystavovatelé veletrhu mohou své exponáty přihlásit do jedné ze základních soutěžních kategorií, které vycházejí z oborového členění veletrhu:
 • Důlní, hutní, slévárenská, keramická a sklářská technika
 • Materiály a komponenty pro strojírenství
 • Pohony, hydraulika a pneumatika, chladicí technika a klimatizace
 • Plasty, gumárenství a chemie
 • Obrábění, tváření a povrchové úpravy
 • Energetika a silnoproudá elektrotechnika
 • Elektronika, automatizace a měřicí technika
 • Ekotechnika
 • Služby, software, ostatní
 • Kritéria hodnocení

  Exponáty budou hodnoceny podle těchto základních kritérií:
 • novost výrobku, originalita koncepčního a konstrukčního řešení s doloženým efektem;
 • technická a technologická úroveň;
 • uživatelský komfort (servis a podpora uživatele, bezpečnost, hygiena práce apod.);
 • připravenost exponátu k dodávkám na český trh (z hlediska výroby, obchodu
 • a splnění legislativních požadavků);
 • výrobní provedení celku i detailů, design;
 • ekologické aspekty;
 • úroveň prezentace exponátu.
 • Hodnocení exponátů

  Hodnocení exponátů provádí nezávislá odborná hodnotitelská komise. Předsedou komise byl jmenován doc. ing. Oldřich Ambrož, CSc., z VUT v Brně, který k hodnocení exponátů dodává: "Vlastní hodnocení probíhá ve dvou základních kolech - nominace a vyhodnocení. Pro posuzování exponátů je důležité dodání podstatných informací ze strany vystavovatele. Zvláštní důraz je kladen na osobní návštěvu expozic s vystavenými exponáty, na kterých si hodnotitelská komise ještě vyjasňuje drobné detaily a nejasnosti, případně vyžaduje předvedení exponátu v provozu. I při tomto způsobu hodnocení se posuzuje prezentace exponátu. V zásadě jde o to, ústní či písemnou formou přesvědčit komisi o kvalitách a výjimečnosti exponátu. Jednotliví členové hodnotitelské komise sice hodnotí exponáty podle své odborné specializace v soutěžních kategoriích, avšak finální výsledek hodnocení je rozhodnutím celé hodnotitelské komise. Téměř pravidelně se stává, že z tohoto důvodu je třeba některé expozice navštívit vícekrát dalšími experty, případně celou komisí."

  Vyhlášení výsledků

  Oficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění proběhne na slavnostním ceremoniálu dne 26. 9. 2001 v 18.30 hod. v Rotundě pavilonu A.

  Přínos pro soutěžící

  Na otázku "Co je největším přínosem soutěže pro její účastníky?" odpovídá předseda komise Oldřich Ambrož: "Soutěž o Zlaté medaile MSV má dlouholetou historii a tradici, čímž se stala prestižním oceněním a hodnotnou cenou pro oceněné. Nemluví pravdu a je pokrytcem ten, kdo říká, že Zlatá medaile MSV nemá svoji hodnotu a váhu. O opaku svědčí průzkumy, které si provedla sama hodnotitelská komise četnými rozhovory s čelnými představiteli podniků a institucí, které ocenění Zlatou medaili získaly (anebo také nezískaly), a ankety organizované organizátorem soutěže. Byl jsem svědkem toho, jak významní kapitáni průmyslu a čelní podnikatelé doslova bojovali o získání tohoto ocenění. Tím, že si soutěž udržovala svoji úroveň, má i Zlatá medaile MSV svoji váhu. Exponát oceněný Zlatou medailí je určitě i lépe prodejný na trhu a zákazníci mu i více "věří". A to platí jak pro tuzemské, tak i zahraniční firmy. Ocenění Zlatou medailí je především uznáním vysoké technické úrovně, a protože všeobecně technický pokrok patří mezi nejsledovanější témata médií, těší se i vyhodnocení této soutěže velkému zájmu nejenom odborných periodik. A v tom je podle mého názoru největší přínos pro účastníky soutěže - publicita."

  Uzávěrka přihlášek

  Přihlášky do soutěže mohou vystavovatelé zasílat také elektronickou poštou nejpozději do 18. 9. 2001. Veškeré informace o soutěži a průběhu hodnocení budou uveřejňovány na internetové adrese www.fairagency.cz a www.bvv.cz (vč. stanov a přihlášky do soutěže).

  Další články

  Novinky z veletrhů a výstav

  Komentáře

  Nebyly nalezeny žádné příspěvky

  Sledujte nás na sociálních sítích: