Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Znát své zákazníky
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Znát své zákazníky

Management výroby bude letos tématem konference, kterou, jako již tradičně ve dnech 24. – 25. dubna pořádá v Žilině společnost IPA. Jedním z přednášejících bude Stanislav Martinec, jednatel a zakladatel společnosti KOMA Modular. Povídali jsme si s ním zejména o jeho zkušenostech s obchodem se zahraničím.

MM: Na co se bude soustředit vaše přednáška?

S. Martinec: Bude se týkat obecně vývoje firem a podnikání. Hovořit budu o svých zkušenostech s rozvojem firmy od počátku až po současný stav. O zkušenostech s podnikáním a řízením. Druhá část se bude týkat toho, čím se už léta zabýváme – bude o modularitě a využití nových modulárních systémů pro budování měst budoucnosti a o všem ostatním, co s tím souvisí.„Máme mnoho inovací, výborných řešení, ale neumíme je chránit,“ říká Stanislav Martinec.


MM: Začněme tedy i my pohledem „shora“. Jaká je podle vás současná situace českých firem a co by měly dělat, aby byly úspěšné v evropském a celosvětovém kontextu?

S. Martinec: Naše firma už 25 let vyváží do různých států Evropy. Na základě zkušeností proto tvrdím, že mezi lidmi z jednotlivých zemí jsou, přesto, že žijeme ve společném evropském prostoru, velké odlišnosti. Ty by každá firma, která chce uspět na mezinárodním trhu, měla znát a respektovat je. To je podle mého názoru zásadní věc. Často jednáme se zahraničními subjekty stejně, jako by to byli Češi, a nabízíme jim úplně stejné výrobky. To je podle mého názoru obrovská chyba. Velmi důležitá je totiž znalost prostředí, v němž chceme obchodovat, z hlediska chování, očekávání, norem, certifikátů, z hlediska způsobu života. Například dodáme-li český výrobek do Francie nebo do Holandska a on nefunguje nebo není přijat zákazníky tak, jak bychom očekávali, je třeba se zamyslet proč, když u nás je vše v pořádku.

Například my dodáváme modulární systémy pro bydlení i do Holandska. Jenže v Holandsku žijí vysocí lidé a základní norma pro běžné dveře je 2,20 m, a nikoli 2 m, jako je tomu u nás. To je třeba vědět dříve, než pro tento trh začneme vyrábět.

Nebo je dobré vědět, že i reklamace tam řeší jinak než my. My hned křičíme a požadujeme vrácení peněz, kdežto oni se zamýšlejí nad tím, proč něco nefunguje a jak to opravit. Zmapují situaci, udělají analýzu… ale všechno přitom probíhá rychle. Kdežto my v mnoha případech okamžitě pošleme na místo dva montéry, kteří pouze konstatují nějakou chybu. A přitom zákazníci očekávali, že se už bude něco dít.

Kontaktem se zahraničím jsme se naučili, že je potřeba pracovat profesionálně a na úrovni, která se očekává. Ale přes to všechno je důležité se nebát. Nebát se vyrazit do světa.

A také je třeba vytvořit řízenou kulturu, řekl bych atmosféru otevřenosti. Aby lidé věděli, že když udělají chybu, nemusí se bát to říci. Velice důležitá je otevřená komunikace. A k tomu, aby byla možná, dnes také přispívají informační technologie a firmy by je určitě měly ve vlastním zájmu využívat.


KOMA Modular pracuje s designem a architekturou.

MM: Jakým způsobem komunikujete a využíváte IT konkrétně ve vaší firmě?

S. Martinec: Používáme aplikaci, jejímž základem je trvalé propojení veškerých částí firmy. My tomu říkáme „tablety“, ale to je samozřejmě jen zjednodušený název. Používáme mobilní aplikaci se softwarem vyvinutým na míru, která funguje prostřednictvím tabletů. Používáme ji především v provozní části firmy výroba, logistika. A když lidé přijdou do firmy, dostanou tablet, v němž si mohou najít všechny potřebné informace. Od vstupu do firmy jsou schopní si na tabletu přečíst vše aktuální, třeba bezpečnostní nařízení nebo kvalitativní požadavky. Ale především v celém procesu díky těmto tabletům dostávají informace o své práci. Jejich prostřednictvím mají přístup k dokumentaci, k technickým údajům, promítají se tam veškeré změny. Lidé tak mají k dispozici kompletní bezpapírovou dokumentaci. Mají třeba také možnost odvádět si mzdu nebo dávat požadavky na materiál, který zrovna potřebují… Je to prostě just in time aplikace, která nám pomáhá se stále pohybovat v reálném čase.


Lidé mají k dispozici kompletní bezpapírovou dokumentaci.

MM: Další otázka je poněkud z jiného soudku. Jak by se podle vás mělo zacházet s know-how v českých firmách, abychom o ně nepřicházeli?

S. Martinec: Bohužel občas není zcela jasné, jak v Evropě pokrýt svůj patent. My máme externí firmu, která nám s patenty pomáhá, a máme též nějaké průmyslové vzory. Já si ale myslím, že v této oblasti obecně chybí osvěta, což je podle mě úplně zásadní. Bez toho se dostáváme do pozice „nájemních“ států, jejichž firmy dělají pro ty vyspělé. Přitom my máme mnoho inovací, výborných řešení, ale neumíme je chránit. Jsem přesvědčen, že u nás je na tuto oblast málo skutečných odborníků.

MM: Jaký je váš názor na pomoc od státu v této oblasti? Protože třeba ve Švédsku stát pomáhá firmám finančně, aby dosáhly na zahraniční patenty, kdežto u nás, pokud vím, jen minimálně.

S. Martinec: Domnívám se, že podpora od státu se u nás v této věci blíží nule. Na to, kolik máme inovací s možnými budoucími patenty uvnitř firem a kolik bychom mohli využít patentů ze zahraničí, a inovace tak urychlit, je rozvoj v této oblasti minimální. My máme ty naše české hlavičky, jak říká klasik, ale plody toho, co vymyslí, často bohužel sklízejí jinde. Všichni přece víme, jak dopadl profesor Wichterle a jeho objev kontaktních čoček. Je to smutné a je třeba neustále tlačit na stát, aby situaci změnil. Ale myslím, že je hlavně potřeba, aby se i samy firmy snažily udržet si své duševní vlastnictví pro sebe a neprodat je pod cenou do zahraničí, což se bohužel stává.


KOMA Modular je český výrobce modulů a modulárních budov. Sídlí ve Vizovicích. Je největším členem skupin KOMA Family a vyváží své výrobky do celé Evropy a Asie. Nejznámější realizací je český pavilon na světové výstavě EXPO v Miláně 2015.


Více o konferenci: www.podnikateliaspojtesa.sk


 

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

 

Další články

Průmysl 4.0
Inovace
Informační technologie/E-business

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: