Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zpracování oceli ve Steel Servis centrech
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zpracování oceli ve Steel Servis centrech

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi, jejichž společným zájmem je podpora technického rozvoje, výzkumu, vzdělávání a inovací. V jejích řadách najdeme špičkové odborníky z nejrůznějších technických oborů. V našem seriálu dáváme postupně slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro čtenáře MM Průmyslového spektra zvláště zajímavé.

Současná doba si žádá nejen nové perspektivní materiály, ale i základní přípravu a zpracování ocelových svitků různých jakostí v servisních centrech, které jsou začleněny přímo v hutních provozech nebo samostatně v rámci obchodních organizací. Jednou z těchto organizací je firma Ferona, která změnila náhled na organizaci velkoobchodu a podřídila se modernímu trendu přípravy materiálu „šitého na míru“.

Servisní centra zpracovávají od základních materiálů z uhlíkových ocelí přes materiály s povrchovou úpravou (pozinkované či polakované) až po vysokopevnostní oceli, které nacházejí stále větší využití, a to nejen v rámci automobilového průmyslu.

Technologická zařízení servisních center Ferony se nacházejí v Hradci Králové, Ostravě, Benátkách nad Jizerou a v Bratislavě, jsou neustále modernizována a doplňována novými technologiemi.

Jako každý technologický proces, tak i výrobní linky, a zejména příčně dělicí linky neuniknou náročnému rozmáhajícímu se trendu s ohledem na kvalitu výroby, produktivitu a spolehlivost.

Ocelové polotovary využívané pro další výrobní postupy se převážně vyrábějí na linkách, kde se pálí laserem a formují se tlakem, což vyžaduje přísné požadavky na rovinnost plechů a uvolňování vnitřního pnutí.

V dnešní době trh s vysokopevnostní ocelí roste a užití této oceli je širší ve všech sektorech např. v automobilovém průmyslu, energetice, infrastruktuře, zemědělství a těžkých motorových vozidlech.

Nástupem těchto materiálů bylo nutné zabezpečit modernizaci technologií, které nahrazují zastaralé technologie dělicích linek s problémem odvíjení, rovnání a s tím souvisejícím vnitřním pnutím.

Náročné požadavky dnešního trhu zabezpečují zejména linky firmy FIMI instalované ve Feroně, v široké škále tlouštěk zpracovávaného materiálu 0,3–16 mm s pevnostmi v tahu až 1 400 MPa a mezí kluzu až 1 150 MPa. Unikátní technologie se systémem dynamické distribuce točivé síly (TDDS) firmy FIMI byla realizována v Bratislavě. Zde se zpracovávají ocelové svitky do 30 t se šířkou 800 – 2 000 mm a tloušťkou materiálů 2–16 mm. Moderní technologie je vybavena jedním předrovnacím a dvěma rovnacími zařízeními.

Většina center na zpracování svitků využívá jen jedno rovnací zařízení, takže jakmile se změní tloušťka materiálu, celá linka se musí zastavit. V přípravě tohoto technologického zařízení doplněného druhým rovnacím zařízením je zvýšena produktivita a objem výroby. Pro zlepšení vzhledu plechu je v technologii zařazeno kartáčování. Linka je dále vybavena moderními stohovači, které umožňují výrobu přístřihu až do 12 m.

Doc. Ing. Ivo Juřička, CSc., ředitel Ferona – SSC a předseda představenstva Ferona – SCS

juricka@hrkralove.ferona.cz

Další články

Hutnictví/ Slévarenství

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky


Sledujte nás na sociálních sítích: