Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zvýšení přesnosti a univerzálnosti měření charakteristik povrchu
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zvýšení přesnosti a univerzálnosti měření charakteristik povrchu

K úspěšnosti předního výrobce měřicí techniky společnosti Taylor Hobson Ltd., Velká Británie, kterou v České republice a na Slovensku zastupuje firma Imeco TH, s.r.o., přispívá i těsná spolupráce s uživateli a reakce na současné potřeby průmyslu. Taylor Hobson se proto zaměřil na dominantní prvky výrobních procesů, které jsou rozhodující pro řízení kvality v přesném průmyslu. Poslední vývoj měřicí techniky pro měření charakteristik povrchu přinesl několik novinek, které najdou uplatnění tam, kde přesnost, rychlost a univerzálnost prostředků kontroly hrají klíčovou roli.

Surtronic R-100 Series – rychlé a jednoduché měření kruhovitosti

S cílem zvýšení produktivity a kvality kontroly byla vyvinuta a představena skupina měřicích přístrojů, které jsou dostatečně robustní pro využití v dílenském provozu, ale současně dostatečně přesné pro aplikaci v různých kontrolních procesech v laboratorním i provozním prostředí.

Nová řada kruhoměrů Surtronic R-100 představuje flexibilní řešení požadavků vyžadujících kontrolu přesnosti povrchu (kruhovitost a tvar) nebo aplikaci specifického příslušenství společně s přípravky, které splňují speciální požadavky zákazníka.

Přednosti kruhoměru

Rychlost – tři součásti za minutu včetně seřízení
Rychlost měření je nejdůležitějším přínosem systému. Při stále se zvyšujícím objemu výroby se často metrologie občas stává „brzdou“ procesu. Vysoký výkon měření znamená zvýšení rychlosti kontroly, což umožní zvětšit objem výroby.

Přesnost – přesnost vřetena ±25 nm
Přesnost významně převyšuje přesnost tradičních stolních kruhoměrů. Výrobce v souladu s ISO uvádí přesnost ±25 nm s rozlišením přístroje 6 nm.

Robustnost – vhodný pro nepřetržitý provoz 24/7
Celý systém je připraven pro celodenní provoz v dílenském prostředí. Tomu odpovídá i konstrukce z velmi otěruvzdorných a zušlechtěných materiálů.

Jednoduchá obsluha – dotykový software
Intuitivní navigační software s dotykovým monitorem umožňuje snadné ovládání, podobně jako systémy SatNav nebo SmartPhone.

Surtronic R-100 Series je určen pro měření v hromadné výrobě a pro široké sortimentní spektrum v různých odvětvích průmyslu, např. výrobu ložisek. Firma přístroj označuje za nejvýkonnější systém kontroly kruhovitosti ve své kategorii. Přináší i další nové prvky, např. patentovanou orientaci přístroje nebo systém rychlého středění (Rapid Centre) umožňující měření kruhovitosti v čase menším než 30 s.Kruhoměr Surtronic R-100

Měřicí přístroj Intra Touch Contour

Společnost Taylor Hobson představila nový přístroj pro měření tvaru navazující na v praxi ověřenou a úspěšnou řadu měřidel Intra Touch. Novinka s 18bitovou elektronikou nabízí měření se 4x přesnějším rozlišením, než byl dosud průmyslový standard 16bitových měřidel. Nový Countour tak vysokým rozlišením rozšiřuje možnosti indukčních metod měření a prakticky ve všech případech je připraven kontrolovat drsnost a tvar profilu povrchu z jedné měřené dráhy.

Měřicí přístroj Intra Touch Contour

Unikátní metoda kalibrace

Intra Touch Contour je vybavena unikátní patentovanou kalibrací využívající kulový etalon, která zajišťuje bezkonkurenčně přesnou linearitu v celém rozsahu měření. Běžné metody kalibrace tvaru, které využívají stupně a roviny, získávají jen omezený počet bodů v kalibrovaném rozsahu. Contour kalibruje všechny body v rozsahu a měření v libovolném místě rozsahu zaručuje skutečně korektní výsledky kontroly.

 • Rozsah měření až 32 mm a rozlišení až 0,8 nm – velký rozsah měření tvaru
 • Rozsah 32 mm (rozlišení 120 nm) – vysoký zisk režimu rozsahu 6,4 mm (rozlišení 25 nm)
 • Rozsah 20 mm (rozlišení 75 nm) – vysoký zisk režimu rozsahu 4 mm (rozlišení 15 nm), vysoká přesnost měření tvaru
 • Rozsah 2 mm (rozlišení 7,6 nm – vysoký zisk režimu rozsahu 0,4 mm (rozlišení 1,5 nm)
 • Rozsah 1 mm (rozlišení 3,8 nm) – vysoký zisk režimu rozsahu 0,2 mm (rozlišení 0,8 nm)

Manuální nastavení v ose Z 90 mm

Předností systému je možnost nastavení výšky v ose Z 90 mm a možnost využití 450mm sloupu, což umožňuje zvýšení rozsahu měření rozměrnějších i vyšších součástí.

Standardní vybavení přístrojů

Nové přístroje využívají systém Windows 10 zajišťující všechny funkce dotykového monitoru all-in-one, klávesnice a myši. Komplexní řízení přístroje, provádění analýz i generování protokolů, včetně zohlednění tolerancí a exportu dat, obsluhuje jediný, snadno ovladatelný balíček programů Contour software.
Analýzy zpracovává Talyprofile, soubor programů určených a navržených pro Intra Contour. Umožňuje uživateli volbu rozsahu zpracování výsledků buď v základní verzi, nebo rozšířené progresivní. Analýzy pak zahrnují buď jen jednoduchá hodnocení, např. základních rozměrů, měření vzdáleností apod., nebo i komplexnější funkce, jako jsou úplné analýzy tvaru nebo gotického oblouku, pro náročnější aplikace.

Víceosé systémy měření Talyrond 565HS/585HS

Taylor Hobson představil nový systém hromadného či standardního měření. Novinka s víceosým měřicím systémem je určena především pro kontrolu ve výrobě přesných součástí, jako jsou ložiska, formy čoček, palivové vstřikovače apod. Talyrond 565HS/585HS představují současný vrchol dokonalosti v rychlosti, seřizování polohy, přesnosti, s minimální úrovní šumu systému, v této kategorii přístrojů. Uvedená charakteristika zajišťuje unikátní schopnosti měřidla kontrolovat kruhovitost, drsnost a tvar (obrys) z jednoho metrologického úkonu.

Novinkou přístroje je možnost měření více součástí v plynulém automatickém cyklu. Současný stav vývoje výrobních technologií totiž umožňuje provádět operace s více současně řezajícími nástroji a větší flexibilitou, což zajistí obrábění tvarově složitějších součástí v optimální cenové relaci. Proto jsou inovované kruhoměry řady Talyrond 500HS vybaveny karuselovým stolem. Takto je zajištěna výrazná redukce času kontroly a minimalizován dohled obsluhy na měření. Nová řada měřicích přístrojů vychází z firemních kruhoměrů střední třídy. Od běžných systémů se liší mimořádně výkonným vřetenem, které umožní spojení s přenosným rotačním stolkem (karuselem). Takto se původní Talyrond transformuje na měřicí víceosý systém pro plynulou kontrolu více součástí. Karusel je jednoduše umístěn třemi podložkami do V drážek stolu a náhonově propojen s vřetenem. Řízení systému je zajištěno softwarem Ultra, který zajišťuje plně automatické měření až 20 součástí. Pro využití Talyrondu ve standardním režimu se karusel jednoduše rozpojí a zvedne.

Obsluha ukládá kontrolované součásti na přípravek karuselu. Při otáčení karuselu je osa každé součástky propojená s osou vřetena. Je-li osa uložené součásti na průměru roztečné kružnice, potom při pootáčení stolku prochází osou vřetena. Během nastavení první polohy měření se současně provádí středění a vyrovnání. Po dokončení měření (kruhovitosti, drsnosti povrchu nebo kontury) se karusel posune do další úhlové polohy. Libovolné místo karuselu lze využít pro uložení kalibračního standardu, např. kulového etalonu pro kalibraci měření drsnosti nebo obrysu. Etalon na karuselu vyloučí nutnost propojování součásti se standardem, což zjednodušuje cyklus měření. Přístrojem je možné měřit i průměr, a to využitím jedné z poloh karuselu pro umístění kroužkového nebo válečkového kalibru.

Kruhoměr řady Talyrond 500 HS

Jedinečné schopnosti kontroly – pět měření v jednom

Modely Talyrond 565HS/585HS vybavené měřicí sondou Talymin 6 s rozsahem měření až 4 mm a při rozlišení dosahujícím až 0,3 nm jsou připraveny měřit:

 •  Drsnost – systémový šum nepřesáhne 30 nm Rq na všech osách, Ra je menší než 0,1 μm.Díky vysokému rozlišení měřidla a nízkému šumu lze měřit drsnost lineární nebo na obvodu.
 • Kruhovitost – radiální přesnost ±0,01 μm. Vzduchová ložiska vřetena s minimálním třením a přesný sloup umožní měření kruhovitosti, válcovitosti a přímosti.
 • Tvar (obrys) – měření LS Arc 5 μm; Pt 0,5 μm.Patentovaná metoda kalibrace umožní měřit poloměry, úhly, výšky, délky apod.
 • Mapování válcového povrchu – přesné řízení a nízký šum všech os umožní hloubkovou analýzu válcových povrchů včetně hodnocení opotřebení (rýhy, úbytek materiálu)
 • Vačky a písty – přesný kodér a lineární měřítka všech os umožní měření nekruhových povrchů, jako jsou vačky nebo písty.
   

Imeco TH
Umístění na MSV: pavilon F, stánek 12

Ing. Zdeněk Novák

novakzdene@seznam.cz

 

Další články

Měření ve strojírenství
Technologie pro povrchové úpravy
Metrologie/ kontrola jakosti

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: