Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Zvyšování produktivity výroby
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Zvyšování produktivity výroby

Již se stalo železným pravidlem, že japonská firma Yamazaki Mazak přichází každým rokem na trh s novinkami, o kterých se dá bez nadsázky říci, že určují směr dalšího vývoje obráběcí techniky.

Multifunkční CNC soustružnická centra Mazak Integrex 100Y a Integrex 100SY nyní nabízejí nové možnosti obrábění. Stroje, představené na podzim loňského roku na veletrhu JIMTOF v Japonsku, jsou velikostně nejmenšími přírůstky řady Integrex. Některými svými parametry a technologickými možnostmi předčí větší varianty Integrex 200, 300 a 400.
Zejména plynulé řízení naklápění nástroje v rozsahu 225° s inkrementem 0,001 mm vytváří nový prostor pro přesné frézování tvarově složitých ploch a optimalizaci vedení nástroje. Přínosem pro snížení vedlejších časů je aplikace multifunkčního držáku nástrojů s možností upnutí až pěti nástrojů najednou. Další úspory přináší plné využití výkonových parametrů stroje: otáček hlavního a vedlejšího vřetena 6000 min-1, otáček poháněných nástrojů 10 000 min-1 (jako zvláštní příslušenství 15 000 min-1). Pro všechny pohonné jednotky je použita struktura IPM (Internal Permanent Magnetic) s permanentními magnety ze vzácných zemin v kotvě motoru. Díky tomu je u pohonu dosaženo zvýšení krouticího momentu a redukce vnějších rozměrů při obecně vyšší účinnosti.
Důsledkem výše uvedených vlastností stroje Integrex 100 je zcela nové pojetí technologie obrábění. Jedná se například o vnitřní drážkování obrážecím nožem, výrobu ozubení obrážecím kotoučovým nožem, obrábění ozubení s přímými i šikmými zuby odvalovací frézou a broušení funkčních ploch. K tomu přistupují "samozřejmé" operace frézování šikmých ploch, mimoosé vrtání, vysokorychlostní závitování bez předvrtání otvorů a jiné. Přičteme-li navíc zástavbové rozměry tohoto veskrze univerzálního stroje (délka 2,5 m, šířka 2,2 m a výška 2,3 m), je zřejmé, že lze hovořit o vážné konkurenci pro klasická frézovací centra.

Cyber Production Center

CPC (Cyber Production Center) je softwarový produkt určený pro zvýšení produktivity výroby součástí obráběním. Významně napomáhá při minimalizaci vedlejších časů, plánování výroby, diagnostice strojů a nástrojovém hospodářství. Základem je zapojení všech strojů do sítě v prostředí operačního systému Windows 95/98/NT. Systém CPC sestává z následujících čtyř základních prvků:
Camware umožňuje vytvářet programy ve formátech Mazatrol (dialogové programování pro stroje Mazak) a EIA/ISO v uživatelsky oblíbeném prostředí Windows. Geometrii budoucího výrobku lze pohodlně načíst ze souboru v běžně používaných formátech. V průběhu programování lze kdykoliv provést 3D simulaci dráhy nástroje a zkontrolovat si tak prováděné operace. Po dokončení programu Camware automaticky vypočte časy jednotlivých cyklů a vytvoří soupis požadovaných nástrojů.
Cyber Production Scheduler je určen pro plánování veškerých operací prováděných ve výrobní hale. Na základě doby trvání cyklu vypočtené v Camwaru je stanoven nejkratší možný termín dokončení výrobní dávky s ohledem na optimální využití všech výrobních zařízení. Systém je koncipován tak, aby bylo možné snadno provádět operativní zásahy do výrobního plánu.
Cyber Tool Management spravuje podrobnou databázi nástrojových dat. Využívá přitom seznamu požadovaných nástrojů a délky jejich použití stanovené pomocí Camwaru. Automaticky je ověřena přítomnost uvedených nástrojů v zásobnících strojů určených podle výrobního plánu vytvořeného v Cyber Scheduleru. Pokud některý z nástrojů chybí, systém okamžitě upozorní, o které se jedná.
Cyber Monitor sleduje provoz všech výrobních zařízení. Kontrolovány a zapisovány jsou údaje o aktuální obráběné součásti, chybová hlášení, podíl doby seřizování stroje, nepracovních posuvů a vlastního obrábění a jiné.

EMO Hannover 2001

V září letošního roku se na výstavišti v Hannoveru opět bude konat evropská výstava obráběcích strojů EMO. U příležitosti minulé výstavy EMO v Paříži zveřejnil Yamazaki Mazak svou vizi vývoje oboru v průběhu příštích 20 let, tedy v době, kdy bude tato firma slavit 100 let od svého založení.
Z průběhu příprav letošní hannoverské expozice vyplývá, že se firmě podařilo splnit výraznou část dvacetiletých výhledů již za dva roky. Očekává se nejen předvedení nových strojů rozšiřujících rozměrově současné řady soustružnických i obráběcích center, ale i aplikace nejnovějších informačních technologií do obráběcích strojů. Polovinu exponátů budou tvořit stroje zcela nové koncepce takzvaných integrovaných technologií.
Na českém trhu zastupuje firmu Yamazaki Mazak společnost Misan.

Další články

Obráběcí stroje a technologie

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: