Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Seznam článků

Anotace
Úspěšná konstrukce kalových čerpadel
Standardem se staly např. mechanické ucpávky z karbidu křemíku či komponenty ...

Anotace
Kování se značkou Metalpress
Protože se tyto procesy významně podílejí i na široké produkci například ...

Anotace
Dávkování a doprava agresivních chemikálií
Velice často se ve výše uvedených procesech používají dávkovací čerpadla, ...

Anotace
LCC v koncepci článkového čerpadla
Zabývat se snižováním svých výrobních nákladů a tím i prodejní ceny ...

Anotace
Národní politika podpory jakosti
Ministru průmyslu a obchodu vláda uložila ustavit ve spolupráci s ostatními ...

Anotace
Měření síly a momentu, zkoušení pružin
Základem pro uvedená měření jsou ruční digitální siloměry, které se ...

Anotace
E-learning v českém prostředí
Prostřednictvím e-learningu lze řešit mnohem účinněji především ...

Anotace
Mezinárodní strojírenský veletrh
Dnes vám představíme devátý oborový celek, který je součástí MSV 2001 - ...

Anotace
Rapid prototyping pro díly z polyamidu
Společnost Datasys počátkem letošního roku dovezla moderní laserový spékací ...

Anotace
Technické řešení vřetenových čerpadel
Pochopitelně od roku 1935 prošla tato čerpadla technickým vývojem, který ...

Anotace
Těsnění pro chemická čerpadla
I když označení perfluoroelastomer (FFKM) je pro tyto materiály vznikající ...

Anotace
Rumunsko - nevyužitá obchodní adresa
Československo patřilo k předním obchodním partnerům Rumunska. Ještě v roce ...

Anotace
CAD/CAM podle uživatele
Například pro hrubování 3D tvarů, zvláště dutin forem a zápustek, se dnes ...

Anotace
Měřit vše měřitelné, neměřitelné učinit měřitelným
Od roku 1980 u nás platí nová mezinárodní měřicí soustava jednotek SI. ...

Anotace
Mikrotechnologie v Hannoveru
Smyslem této akce bylo ukázat možnosti laserových technologií pro vznik ...

Anotace
Nové typy povlaků umí zázraky
Povlakové materiály Ormocer (název je akronymem z ORganically MOdified CERamics) ...

Anotace
Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex
Jemné tryskání (sweeping) - cílem tohoto druhu tryskání je čištění a ...

Anotace
Povrchová úprava moderními materiály
Vhodně zvolenou povrchovou úpravou lze docílit požadovaných vlastností, jako ...

Anotace
Technologie Sponge-Jet
Technologie výroby abraziva je patentována firmou Sponge-Jet.Není bez ...

Anotace
Hrubovací soustružení nástroji s VBD
Tyto nástroje zaručují vysoký řezný výkon za specifických podmínek ...

Anotace
CD, který šetří čas i peníze
Na jednom disku CD-ROM obdržíte praktický souhrn informací, které využívá ...

Anotace
Boom v rozvoji průmyslových trysek
Vývoj jednoho z tradičních světových producentů rozstřikovacích trysek, firmy ...

Anotace
Obalové materiály s vypařovacími inhibitory koroze
Běžné obalové materiály neposkytují výrobkům dostatečnou protikorozní ...

Anotace
Veletrh Finet 2001 zahajuje
Česká společnost pro povrchové úpravyČeská společnost pro povrchové úpravy ...

Anotace
Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex
Pod pojmem Duplex se rozumí žárové zinkování plus organický nátěr. Oba ...

Anotace
Ochrana kovů proti korozi
Český termín "tunelování" se v novém významu objevil v devadesátých letech ...

Anotace
Technologie žárového nástřiku v leteckém průmyslu
Rozvoj technologií žárového nástřiku a zvýšené požadavky na konstrukci a ...

Anotace
Automatická detekce povrchových vad pásu
V současnosti je nejrozšířenějším způsobem kontroly průběžné sledování ...

Anotace
Certifikace pracovníků v oblasti koroze a protikorozní ochrany
Způsobilost pracovníků v tomto oboru je kvalifikována a certifikována podle ...

Anotace
Volba materiálů a konstrukční uspořádání z hlediska korozního inženýrs
Poškození technologických zařízení nebo strojů vlivem koroze může mít řadu ...


Sledujte nás na sociálních sítích: