Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Seznam článků

Anotace
Konstrukční návrh postupového lisovacího nástroje
Vítězný projekt byl vytvořen jako absolventská práce pro závěrečné zkoušky ...

Anotace
Nová verze CAD systému pro automobilový průmysl
Většina automobilek a jejich subdodavatelů však ještě používá starší verzi ...

Anotace
CAx systém pro konstrukci strojů a nástrojů
Právě asociativita a flexibilní parametrický popis geometrie jednoznačně ...

Anotace
Výkonné vrtací nástroje - vysoká produktivita obrábění
Z široké nabídky slinutých karbidů (SK) jsou pro vrtání vhodné skupiny ...

Anotace
Bezdotyková ložisková hřídelová těsnění
Provozovatelé zařízení pociťují výrobní ztráty, časovou náročnost a ...

Anotace
Kluzná ložiska ze spékaných kovů
Pro výrobu ložisek ve firmě Schunk se používají prášky na bázi oceli nebo ...

Anotace
Grafit v mazivech - proč a kdy
Z hlediska struktury známe jednak krystalický grafit, který se získává buďto ...

Anotace
Výběr obráběcích a chladicích kapalin pro těžkoobrobitelné materiály
Pokud chceme dosáhnout optimalizace obráběcího procesu, musíme se na tento ...

Anotace
Grafit jako průmyslová kapalina
Společnost Maziva Týn, spol. s r. o., dceřiná společnost Graphit Kropfmühl AG, ...

Anotace
ÚDRŽBA PRO 21. STOLETÍ
Tyto problémy zapříčiněné znečištěním oleje bohužel tvrdošíjně ...

Anotace
Technologické kapaliny a strojírenství - kam směřuje tato oblast
Na tuto otázku je dvojí odpověď. Za prvé, kam bychom si přáli, aby vývoj v ...

Anotace
Valivá ložiska a my
Výroba ložisek je rozhodujícím oborem pro strojírenskou produkci.O vzniku ...

Anotace
Elektricky řazené kotoučové brzdy
Doba doběhu je dána bezpečnostními požadavky, obvyklá hodnota je do 10 s. ...

Anotace
Hydraulické komponenty pro mobilní aplikace
Prvky, které nejvíce charakterizují systémy mobilní hydrauliky, jsou ...

Anotace
Excentrický reduktor s vnitřním paralelogramem
A to nejen v porovnání s klasickými konstrukcemi čelních nebo planetových ...

Anotace
Dávkovače - progresivní technologie čerpání suspenzí
Oblast parametrů čerpání je omezena u hrubozrnných suspenzí pouze na nízký ...

Anotace
Termoplastové tlakové hadice? Ano!
Termoplastové hadice mají vnitřní vrstvu vyrobenou nejčastěji z ...

Anotace
Indukční ohřívací přístroje pro montáž ložisek
Indukční ohřev je v současnosti nejefektivnější metodou montáže ložisek, ...

Anotace
B2Net Marketplace: Elektronický nákupčí
Elektronické tržiště, resp. Marketplace je více či méně otevřený obchodní ...

Anotace
MACH - nová prezentace strojírenských technologií
Odbornou garanci získal od Asociace strojních inženýrů, Asociace inovačního ...

Anotace
Centrální mazací systémy
Tyto systémy (dále CMS) jsou nedílnou součástí většiny strojů a strojních ...

Anotace
MSV 2001 Brno očima SST
Podle oficiální statistiky se obou veletrhů zúčastnilo celkem 2470 firem ...

Anotace
Kuželíková ložiska pro integrované hydrostatické systémy
V pohonech strojů, na něž jsou kladeny požadavky na optimální tažnou sílu a ...

Anotace
EMO Hannover skončilo - co bude dál aneb Japonci vévodili
Vystavovatele i návštěvníky, kteří přijížděli jedenáctý zářijový den ...

Anotace
Průmyslové brzdy a spojky
Použití bubnových brzd je limitováno obvodovou rychlostí do cca 28 m.s-1 a jsou ...

Anotace
Plasty v těžkém strojírenství
Důležitá je i skutečnost, že ve většině případů jde o aplikace kusové ...

Anotace
Konstrukce převodových skříní
Jsou určena pro pohony různých zařízení, která pracují například v ...

Anotace
Moderní kluzná ložiska
Firma Glacier Garlock Bearings je v současné době největším výrobcem ...

Anotace
Pokročilé řízení pohonů mechanismů
Všechny tyto problémy a mnoho dalších jsou denně realizovány s využitím ...

Anotace
I kapalina zefektivní lisování kovu
Řešení technologických aspektů, jako jsou například zadírání a ...

Sledujte nás na sociálních sítích: