Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Seznam článků

Anotace
Generátory dusíku pro plastikářský průmysl
Dusík hraje v procesu zpracování plastických hmot stále významnější roli, ...

Anotace
Sendvičové konstrukce
Sendvičové konstrukce řadíme k vrstevnatým konstrukcím. Ty jsou tvořeny ...

Anotace
Měření teplot tavenin kovů
Jedním z nejpřesnějších způsobů měření teplot taveniny, ale i odlitků, ...

Anotace
Intenzifikace elektrické obloukové pece
Problematika snižování nákladů při výrobě oceli v elektrických pecích je ...

Anotace
Porovnání vlivu vysokotlakého a standardního chlazení na životnost nástrojů
Zmíněná akce proběhla pod záštitou následujících firem: Kovosvit MAS - ...

Anotace
Aplikace technologií Rapid Prototyping
Vzhledem k tomu, že se v poslední době vliv těchto technologií zvětšuje a ...

Anotace
CFD výpočty oběžného kola turbíny
Tento trend zasahuje i do oblasti návrhu a konstrukce hydroelektrických ...

Anotace
Vyplatí se investovat do simulačních softwarů?
Výstupem tohoto projektu bude doporučení pro určitý typ slévárny, její objem ...

Anotace
Kluzná ložiska z plněných termoplastů
Novinkou je však užití špičkových inženýrských a high-tech termoplastů, ...

Anotace
Polytetrafluoretylen druhé generace
Ale i úspěšný materiál lze zlepšit. Druhá generace PTFE vznikla již před 5 ...

Anotace
Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace
U běžně používaných obrobitelných slitin mědi se obsah olova pohybuje od 0,5 ...

Anotace
Perspektivy a rizika využívání jaderné energie
Zřejmě nejzávažnějším úkolem souvisejícím s využíváním jaderné energie ...

Anotace
Řezné materiály na IMTS 2000
Nejinak tomu bylo i na IMTS 2000, konaném ve dnech 6. až 13. září 2000 na ...

Anotace
Konstrukce kráčejících mobilních robotů
(3. část)V dnešní, již závěrečné části se zaměříme na třínohé, ...

Anotace
Speciální pohybové mechanismy
Tyto pohyby a jejich kombinace slouží ke konání hlavních (výrobních) a ...

Anotace
Inovativní materiály pro energetiku
Argumentace na podporu programu je jasná. Celosvětově potřeba energie stále ...

Anotace
Technologie outsert
Zjednodušení technologie výroby a montáže přístrojové techniky, spotřební ...

Anotace
Tepelně vodivý pěnový grafit
Licenci na jeho výrobu získala začátkem roku 2001 texaská firma Poco Graphite, ...

Sledujte nás na sociálních sítích: