Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výpis nomenklatury

Management a řízení
Anotace
Inspirace a výzvy v rozvoji zaměstnanců, 2. díl: Řídit nebo vést - komunikace v týmech
O správném nastavení manažera z pohledu řízení se vedou dlouholeté spory. Je opravdu rozdíl ve slovech řídit a vést? Je pro zaměstnance důležité vědět, zda je řízen nebo veden ...

Anotace
Jak organizovat inovace v podniku?
Dnešní turbulentní doba převrací vše dřívější naruby. Fiktivní umělý lineární svět se boří a skutečný nelineární svět se etabluje. Paradigmata se mění, vznikají nová, ...

Anotace
Od konstrukce strojů po parkovací věže
Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své ...

Anotace
Moderní vědecké řízení podniku, 6. díl. Závěrečný
Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto ...

Anotace
Nahrajeme si vědomí do počítače?
Profesor kybernetiky Michael Šebek nevylučuje svoji přítomnost v jiném, uměle vytvořeném prostoru. Průmysl 4.0 chápe jako zásadní a přelomovou změnu a současné školství nás na ...

Anotace
Od znalosti kvality ke kvalitě znalostí
Zhruba od přelomu století probíhá i v našich podmínkách podnikové praxe renezance vztahu ke kvalitě, což výrazně podporují i nově přijaté dokumenty v systémech řízení kvality.

Anotace
Elektronická dvojčata
Slyšíme-li slovo „dvojčata“, představíme si mnohé, od úplně stejných dětiček ve stejných šatičkách až po smutně proslulé newyorské mrakodrapy. Málokdo z nás by si však ...

Anotace
Manažer roku: lídři nových technologií
Manažeři, podnikatelé, leadeři mají do poloviny března možnost přihlásit se do soutěže Manažer roku, vyhlašované Českou manažerskou asociací. Novou kategorií je pro nynější ...

Anotace
Fórum děkanů strojních fakult
O jaký studijní program/obor navazujícího magisterského studia mají vaši studenti největší zájem? A co je k této volbě podle vás vede?

Anotace
Fórum výrobních průmyslníků
Dnešní téma ankety se týká hospodaření vaší firmy a výhledy na další období. Jak hodnotíte loňský rok a jaký vývoj očekáváte pro letošní rok s přesahem do roku 2021? Jaké ...

Sledujte nás na sociálních sítích: