Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Čtenáři časopisu

"Výzkum Decision-makers ve strojírenství", Čtenáři v oblasti strojírenství GFK Praha - Media:
 

  • MM Průmyslové spektrum je nejčtenější tuzemský strojírenský měsíčník.
  • Jedno vydání časopisu MM Průmyslové spektrum přečte v průměru 25 tisíc strojařů s rozhodovacími pravomocemi. Časopis má vysoký podíl loajálních čtenářů.
  • Jsou to často ředitelé firem (generální, obchodní, technický) nebo řídící pracovníci přímo podřízení řediteli.
  • Mají podřízené pracovníky, 51% z nich má 15 a více podřízených pracovníků.
  • Rozhodují sami, nebo se na rozhodovacích procesech výrazně podílí (69%).
  • V oblasti produktů rohodují zejména o strojním zařízení , technologiích a příslušenství (80%)
  • Pracují nejčastěji ve firmách zaměřených na výrobu, zpracování, povrchové úpravy kovů a výrobu kovodělných produktů.
  • Více než 60% čtenářů má vysokoškolské vzdělání.
  • Téměř 70% má technické vzdělání. 

Sledujte nás na sociálních sítích: