Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Fórum výrobních průmyslníků

V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro stát, jeho ekonomiku a budoucnost, jsou bohužel často opomíjeni. Přitom na jejich názoru záleží zásadním způsobem a měl by být vnímán, respektován a být inspirací a impulzem k vytváření relevantních nástrojů zasahujících do podnikatelského prostředí – od odborné výchovy mladé generace přes tvorbu legislativy až po nastavování dotačních pravidel. MM Průmyslové spektrum vždy tlumočilo názory napříč celým spektrem zástupců škol, výzkumných organizací, obchodních a výrobních firem či profesních svazů a asociací. Toto fórum však má za cíl jediné: bedlivě naslouchat těm, kteří jsou pro budoucnost České republiky a její konkurenceschopnost klíčoví.

Přijměte prosím pozvání do názorového Hyde Parku našich průmyslníků.

MM 11/2019

MM 10/2019

MM 9/2019

MM 7_8/2019 

MM 6/2019

MM 5/2019

MM 4/2019

MM 3/2019

MM 1_2/2019

 


 

 

Sledujte nás na sociálních sítích: