Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Ing. Karel Svoboda, CSc.

Karel Svoboda se narodil v roce 1927 v malém městečku na Českomoravské vysočině. V 15 letech byl přijat do učení ve strojírnách firmy Baťa ve Zlíně, po čtyřech letech byl vyučen a po dalších třech letech, v roce 1949, odmaturoval na zlínské strojnické průmyslovce Baťovy školy práce. Ve studiu pokračoval na Fakultě strojní VUT v Brně a titul inženýra obhájil v roce 1954.

Po ukončení studia nastoupil do podniku TOS Vrchlabí a v krátké době byl jmenován hlavním inženýrem podniku, který v té době představoval čtyři závody s více než 1000 pracovníků, kde se vyráběly soustruhy a příslušenství frézek. Zde vyvinul značnou aktivitu v rozvoji typizovaných hydraulických elementů, inicioval vytvoření výzkumného a vývojového pracoviště hydrauliky, které sehrálo významnou úlohu při rozvoji tohoto oboru ve Vrchlabí.

V roce 1959 odchází na Ministerstvo strojírenství do odboru obráběcích strojů, kde se věnuje technickému rozvoji této komodity, zejména pak nástupu číslicově řízené výrobní techniky. O pět let později, v roce 1964, požádal o uvolnění pro práci ve Výzkumném ústavu strojírenské technologie a ekonomiky, kde po dobu 26 let působil jako vědecký pracovník. Byl hlavním řešitelem a koordinátorem státního úkolu rozvoje vědy a techniky nazvaného Integrované výrobní úseky. Po úspěšném vyřešení proběhla realizace pružných výrobních soustav tvořených NC stroji pro obrábění skříňovitých součástí v TOS Kuřim a ZPS Zlín a rotačních součástí v Kovosvitu Sezimovo Ústí; v těchto závodech proběhl jejich jednoroční ověřovací provoz, který byl velmi důkladně vyhodnocen. Byly to první výrobní soustavy, které v těchto třech podnicích úspěšně pracovaly v letech 1975 až 2000. Tento krok odstartoval proces automatizace strojírenských výrobních procesů, zejména v oblasti malo- a středněsériové výroby součástí, a potvrdil tehdejšímu Československu dosaženou vysokou úroveň oboru obráběcích a tvářecích strojů ve světovém měřítku. Hodnost kandidáta věd obhájil Ing. Svoboda po ukončení externí aspirantury na Fakultě strojní ČVUT v roce 1968.

V letech 1993 až 1997 vykonával funkci generálního sekretáře Svazu výrobců nářadí a měřidel v ČR.

Ing. Svoboda udržoval pracovní styky s katedrami strojních fakult v Praze, Brně, Plzni a v Liberci. O pružných výrobních soustavách přednášel externě na VUT v Brně a na Vysoké technické škole v Košicích. Byl oponentem více než 100 kandidátských prací, převážně z oblasti pružné automatizace a technologie obrábění. Vykonává funkci člena Státní zkušební komise při obhajobách diplomových prací. Byl členem Vědecké rady Fakulty strojní ČVUT v Praze, v současné době je členem oborové rady pro doktorské studium na téže fakultě ve studijním oboru Výrobní stroje a zařízení. V roce 1998 obdržel pamětní medaili za významný přínos rozvoji Fakulty strojní ČVUT v oblasti výrobních strojů, strojírenské technologie a praxe od děkana fakulty.

Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu a Czechinvest po řadu let zpracovává recenze projektů přihlášených do veřejných soutěží.

Výše uvedenými aktivitami se Ing. Karel Svoboda, CSc., stále snaží naplňovat zásady, kterými se řídil Tomáš Baťa: "Lidem myšlení, strojům dřinu" a "Čas jsou peníze".

Rozsáhlý rozhovor s panem Svobodou si můžete přečíst

Pan Karel Svoboda zemřel v říjnu 2010 ve věku 83 let.

Seznam všech oceněných

Sledujte nás na sociálních sítích: