Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Ing. Miloš Poláček, CSc.


Inženýr Poláček, jenž letos v červnu 2013 oslavil krásné jubileum devadesátin, je znám odborné veřejnosti především jako tvůrce teorie samobuzeného kmitání při obrábění. Coby pracovník Výzkumného ústavu obráběcích strojů a obrábění (VÚOSO) objasnil již v roce 1954 princip vzniku tzv. regenerativního chvění při obrábění a odvodil výpočet meze stability obrábění. Následně se tato jeho teorie rozšířila jak na východ, tak i západ od našich hranic a měla zásadní vliv na následný celosvětový rozvoj oboru kmitání v obrábění.

Miloš Poláček má dar dlouhověkosti při dostatečné duševní svěžesti, aby mohl stále přinášet něco nového mnohem mladším kolegům. Od roku 2000 externě spolupracuje s výzkumným centrem VCSVTT při ČVUT v Praze a i nadále je jeho zaměstnancem. Sice jen na malý úvazek, ale zato s velkou chutí pracuje na novém výpočtu meze stability, který by předpověděl stabilní řezné podmínky při obrábění přesněji než jeho geniální originální, šedesát let starý vzorec.

Rozhovor s inženýrem Poláčkem si můžete přečíst zde.

Seznam všech oceněných

Jaký je současný svět očima člověka, jenž se narodil pět let po vzniku naší republiky, mládí prožil ve druhé světové válce, zažil gottwaldovský režim, pražské jaro, invazi spojeneckých vojsk a návrat demokracie do naší země? Názory Miloše Poláčka si můžete poslechnout zde.

  

 

Sledujte nás na sociálních sítích: