Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Ing. Radomír Zbožínek

Ing. Zbožínek patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru obráběcích strojů, což dokládá jeho bohatá pracovní kariéra, která je po absolvování Fakulty strojní VUT v Brně od roku 1972 nepřetržitě svázána se značkou ZPS.

Po celý svůj pracovní život usiloval o to, aby se technické obory a technické vzdělání těšily potřebné společenské prestiži.

Vždy se snažil podporovat myšlenku integrace českého průmyslu obráběcích strojů a z ní plynoucích synergických efektů.

Ing. Zbožínek letos v březnu oslavil jubileum 70-tých narozenin. Gratulujeme.

Rozhovor s Ing. Zbožínkem byl zveřejněn v č. 11/2018 MM Průmyslového spektra.

 

Seznam všech oceněných

Sledujte nás na sociálních sítích: