Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Další tituly vydavatelství MM publishing

Hlavním titulem vydavatelství MM publishing je strojírenský měsíčník MM Průmyslové spektrum. Mimo tento titul MM publishing vydalo následující publikace:

Knihy

 

 

Career BOOK pro každého pracovníka

Kniha Career BOOK pro každého pracovníka je nástrojem pro firmy a organizace, které chtějí mít úspěšné lidi v týmu. Kniha je postavena na šesti základních kompetencích, které jsou pro dosahování výsledků v roli pracovníka nezbytné.

Bližší popis na Career BOOK pro každého pracovníka.


Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0

Speciální vydání MM Průmyslového spektra jehož autorem je Prof. Dr. Ing. Jiří Marek.
Jedná se již o 4. vydání této legendární publikace věnující se problematice konstrukce CNC řízených obráběcích strojů, která mapuje současný stav této progresivní techniky v kontextu s moderními trendy v průmyslu.

Další popis na Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0


 

Design of CNC machine tools

Anglická verze monotematické publikace Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Celkem 9 kapitol pohlíží na obráběcí stroj v jeho celém životním cyklu od objednávky po expedici k zákazníkovi. Mapuje kompletní konstrukční proces a popisuje jednotlivé typy CNC obráběcích strojů světových výrobců po konstrukční stránce. Barevná kniha formátu A4 má 730 stran.

Další popis na Design of CNC machine tools


 

Management rizik v konstrukci výrobních strojů

Monotematická publikace o rozsahu 92 stran je určena jak konstruktérům, tak uživatelům CNC obráběcích strojů, dále pak pedagogům a studentům strojních a elektro vysokých škol.
 Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf "magor"

Kniha se pokouší sdělit obrázkovou a písemnou formou jak se nestát "magorem" v řízení specifické skupiny lidí v průmyslovém podniku - a sice konstruktérů


Další popis a objednávka publikace Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf "magor"


 

Materiály pro řezné nástroje

Kniha doc. Ing. Antona Humára, CSc., se detailním způsobem zabývá jednotlivými typy řezných materiálů od historického vývoje až po konkrétní aplikace u současných výrobců řezných nástrojů a nástrojových materiálů.

Další popis knihy Materiály pro řezné nástroje


 

Plastové části strojů a zařízení


Příloha časopisu MM Průmyslové spektrum autorů prof. Ing. Josefa Steidla, CsC. a Ing. Milana Vaňka přináší ojedinělý pohled na plasty z hlediska jejich konstrukčního využití.

Další popis a objednávka publikace Plastové části strojů a zařízení


 

Regulační pohony v posuvech NC strojů

Další popis publikace Regulační pohony v posuvech NC strojů


 

Periodika

MM Science Journal

Recenzovaný vědecký časopis, který vychází jako příloha časopisu MM Průmyslové spektrum.

www.mmscience.eu


 

Katalog firem

Hledejte strojírenské firmy působící na území ČR a SR dle oborů.

On-line katalog firem v oblasti strojírenství  

 

Sledujte nás na sociálních sítích: