Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Další tituly vydavatelství MM publishing

Hlavním titulem vydavatelství MM publishing je strojírenský měsíčník MM Průmyslové spektrum. Mimo tento titul MM publishing vydalo následující publikace:

Knihy

  

Konstrukce CNC obráběcích strojů IV.0

Speciální vydání MM Průmyslového spektra jehož autorem je Prof. Dr. Ing. Jiří Marek.
Jedná se již o 4. vydání této legendární publikace věnující se problematice konstrukce CNC řízených obráběcích strojů, která mapuje současný stav této progresivní techniky v kontextu s moderními trendy v průmyslu.

 


 

Design of CNC machine tools

Anglická verze monotematické publikace Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Celkem 9 kapitol pohlíží na obráběcí stroj v jeho celém životním cyklu od objednávky po expedici k zákazníkovi. Mapuje kompletní konstrukční proces a popisuje jednotlivé typy CNC obráběcích strojů světových výrobců po konstrukční stránce. Barevná kniha formátu A4 má 730 stran.

Další popis na Design of CNC machine tools


 

Management rizik v konstrukci výrobních strojů

Monotematická publikace o rozsahu 92 stran je určena jak konstruktérům, tak uživatelům CNC obráběcích strojů, dále pak pedagogům a studentům strojních a elektro vysokých škol.
 Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf "magor"

Kniha se pokouší sdělit obrázkovou a písemnou formou jak se nestát "magorem" v řízení specifické skupiny lidí v průmyslovém podniku - a sice konstruktérů


Další popis a objednávka publikace Řízení konstruktérů aneb o snaze nebýt šéf "magor"


 

Materiály pro řezné nástroje

Kniha doc. Ing. Antona Humára, CSc., se detailním způsobem zabývá jednotlivými typy řezných materiálů od historického vývoje až po konkrétní aplikace u současných výrobců řezných nástrojů a nástrojových materiálů.

Další popis knihy Materiály pro řezné nástroje


 

Plastové části strojů a zařízení


Příloha časopisu MM Průmyslové spektrum autorů prof. Ing. Josefa Steidla, CsC. a Ing. Milana Vaňka přináší ojedinělý pohled na plasty z hlediska jejich konstrukčního využití.

Další popis a objednávka publikace Plastové části strojů a zařízení


 

Regulační pohony v posuvech NC strojů

Další popis publikace Regulační pohony v posuvech NC strojů


 

Periodika

MM Science Journal

Recenzovaný vědecký časopis, který vychází jako příloha časopisu MM Průmyslové spektrum.

www.mmscience.eu


 

Katalog firem

Hledejte strojírenské firmy působící na území ČR a SR dle oborů.

On-line katalog firem v oblasti strojírenství  

 

Sledujte nás na sociálních sítích: