Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

KOMERČNÍ ČLÁNKY

Tyto články mají označení „komerční“ a po dobu domluveného zveřejnění se zobrazují v rotaci na hlavní stránce www.mmspektrum.com v sekci Komerční články a také na stránkách //www.mmspektrum.com/clanky.html, kde se řadí na horních pozicích přednostně před články odbornými. Jsou opatřeny nomenklaturními kódy a ty je přiřazují do příslušných oborů. Je možné vybrat více kódů a zvolit tedy více oborů. Po uplynutí zaplacené doby jsou z webu smazány.

Uveřejnění článku po dobu jednoho měsíce bez následné archivace – 3 000 Kč, uveřejnění článku po dobu jednoho čtvrtletí (3 měsíce) – 7 500 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH .

V případě, že má klient zájem ponechat článek na webu i po uplynutí zaplaceného období, je to po domluvě možné, články jsou po uplynutí zaplaceného období staženy z home page, ale i nadále jsou umístěny na webu mezi odbornými články k dispozici dalším čtenářům, kteří je mohou vyhledat přes klíčová slova (tzv. následná archivace).

Uveřejnění článku po dobu jednoho měsíce na HP a následná archivace – 6 000 Kč, uveřejnění článku na HP po dobu jednoho čtvrtletí (3 měsíce) a následná archivace –  15 000 Kč. Uveřejnění článku na HP po dobu jednoho pololetí (6 měsíců) a následná archivace –  27 000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Rozsah komerčních on-line článků na webu neomezujeme, spíše jen doporučujeme cca do 8 000 znaků včetně mezer. Delší obsah většinou nikdo nedočte. Text článku přijímáme ve Wordu. Určitě je vhodné vložit do textu několik obrázků a případě i logo firmy. Všechny tyto grafické prvky je vhodné zaslat v samostatných souborech. Také je dobré rozčlenit text na více odstavců a vložit krátké nadpisy. Někteří klienti připojují i odkazy na videa umístěná třeba na YouTube nebo si přeji některá slova v textu zvýraznit a zaktivnit odkazem na vlastní stránky.

Více informací poskytne Bc. Gabriela Jedličková, manažerka inzerce, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com nebo 606 826 295

Sledujte nás na sociálních sítích: