Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výpis článků

Management a řízení
Anotace
Ze života (ne)úspěšných firem (1) - Najatý ředitel
Na každou firmu se můžeme podívat jako na fungující stroj. O tom, jak dobře nebo nedobře funguje, rozhoduje nejenom kvalita jeho součástí, ale také jejich vzájemné propojení.

Anotace
Rodinná firma je základ podnikání!
S Liborem Musilem jsme zavedli řeč na téma rodinných firem, kterému u nás zatím stále není věnována patřičná pozornost. Přitom podíl rodinných firem u nás je značný a Ing. ...

Anotace
Správný člověk na správné místo
„V čem někdo vidí zvláštnost, já vidím unikátnost a uplatnitelnost pro danou pozici. To, co člověka diskvalifikuje v jedné firmě, tak ho naopak kvalifikuje v druhé,“ říká ...

Anotace
Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 4.
Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je ...

Anotace
Desatero pro export: Marketingový průzkum podruhé
V minulém díle jsme se začali zabývat marketingovým průzkumem zaměřeným na export. Dnes budeme pokračovat s tématy analyzovanými v různých druzích průzkumů. Konečné cíle pak ...

Anotace
Fórum výrobních průmyslníků
V médiích obecně, a odborná nevyjímaje, se dává ve většině případů prostor ke sdělení názoru zástupcům nevýrobních organizací a institucí. Ti, kdo vytvářejí hodnoty pro ...

Anotace
České zboží míří do celého světa
Export z České republiky dosáhl vloni rekordní hodnoty 4,2 bilionu korun. Nikdy jsme na zahraničních trzích neuplatnili tolik českého zboží, know-how a technologií jako v roce 2017. ...

Anotace
Manažerské zásady řádného hospodáře, Díl 3.
Každé lidské konání s sebou přináší možná rizika, a to jak v osobní, tak i profesní rovině. Ti, jež jsou osvíceni, však dokážou volit takové kroky svého počínání, že je ...

Anotace
Automatizace si vyžaduje nové dovednosti
Už druhým rokem 86 % zaměstnavatelů na celém světě tvrdí, že počet jejich zaměstnanců se nezmění nebo se v následujících dvou až třech letech v důsledku automatizace zvýší. ...

Anotace
České dodávky pro jádro pokračují i letos
Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které ...

Sledujte nás na sociálních sítích: