Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Manažer je jen člověk

Současná situace na trhu práce upozaďuje harmonii v psychice člověka. Firmy se soustředí na dosahování výsledků a zapomíná se na to, že nejpodstatnějším fenoménem v celém řetězci jsou lidé. O firmách a lidech si v rámci letošního seriálu Manažer je jen člověk budeme povídat s Mgr. et Mgr. Petrem Pacherem, Ph.D., MBA, zakladatelem a ředitelem brněnského Institutu aplikované psychologie

Úvodní rozhovor s Petrem Pacherem

Základ pro skutečného leadera

Očekávání manažera a od manažera

Plánování, které opravdu funguje

Specifika náboru v dnešní době

Adaptace nového pracovníka

Bez motivace není akce

Leadership, nebo management?

Vzdělávat se chytře

Vzdělání v soft skills
Petr Pacher studoval všeobecné lékařství, které jej přivedlo k psychologii a managementu. Aplikovanou psychologii používá raději než klinické přístupy. Kompiloval řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuje zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učí na několika vysokých školách. Smysl života vidí ve vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti, při jejichž použití v praxi získají množem lepší výsledky než předtím.


 

Sledujte nás na sociálních sítích: