Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výpis článků

Materiály
Anotace
Kontinuální omílací systém do stávající periferie
Tlaková slévárna Kovolis Hedvikov se specializuje již od roku 1945 na tlakově litý hliník. Dnes vyrábí z devíti různých hliníkových slitin různými licími ...

Anotace
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek
Při vjezdu do areálu vlašimského Metalkovu uprostřed lesní kotliny nedaleko bájného Blaníku nelze přehlédnout dvě haly poutající pozornost novotou a velikostí ...

Anotace
Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů
Hlavním motem fungování prodeje laserů a CNC strojů společnosti 4ISP je „Uvidíš a uvěříš“. Každý uživatel je motivován k tomu, aby si nejprve své ...

Anotace
Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem
Komplex zahrnuje deset horkých (8 gama a 2 alfa) a jednu polohorkou komoru (pro materiály s aktivitou do 250 GBq 60Co). Komory jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli a ...

Anotace
I srdce jaderné elektrárny lze omladit
Dalším příkladem, který brzy přibude mezi regenerované reaktory, je čtvrtý blok Novovoroněžské jaderné elektrárny. Na konci letošního roku dovrší tamní ...

Anotace
Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje
V současné době se v průmyslu pro spojování materiálů ve stále větší míře používá technologie lepení. Lepení je dnes již zavedeným postupem, který ...

Anotace
20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů
V rámci odborné konference s názvem Výroba v detailu, který organizovala společnost Controller Institut, jsme měli možnost nahlédnout do výrobních prostor ...

Anotace
Cyklické zkoušky pro reálnější simulace
Technopark Kralupy založila Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) jako svoje odloučené výzkumné pracoviště s využitím evropských dotací. Jedním z ...

Anotace
Koroze napříč všemi obory
Konference, jež sloučila dva největší světové akademické kongresy (Eurocorr a International Corrosion Congress), hostila v pražském Kongresovém centru okolo 1 500 ...

Anotace
Výroba otvorů v GT rozvaděči turbovrtulového motoru
Srdcem motorů H80 je generátor, který se skládá z kompresoru, komory a generátorové turbíny. Ve stručnosti to funguje tak, že je do kompresoru nasáván vzduch z ...

Sledujte nás na sociálních sítích: