Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Výpis článků

Materiály
Anotace
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů
Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, ...

Anotace
Estetické komponenty hygienic design
Při údržbě strojů a zařízení v potravinářském průmyslu a ve zdravotnictví se hledí především na hygienu. Čištění tohoto vybavení může výrazně usnadnit výrobce již při ...

Anotace
Vývoj v oblasti 3D tisku z kovu pokračuje
Již téměř před rokem představila společnost Kovosvit MAS v rámci tradičních zákaznických dnů stroj WeldPrint5X. Na zářijovém strojírenském veletrhu v Brně byla novinka, která ...

Anotace
Zrod (a znovuzrození) břitové destičky
Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. ...

Anotace
Hliník stále znovu objevovaný
Lehké konstrukce jsou považovány za perspektivní klíčovou technologii pro nejrůznější obory. Oblasti použití sahají od výroby automobilů přes výrobu zařízení až po stavební ...

Anotace
Od aditivních strojů k hybridním zařízením
Zlepšující se funkčnost a výkon hardwaru, široká paleta volby materiálů a stále se zlepšující kvalita vyráběných součástí přispívají k růstu aditivní výroby. Technik ve ...

Anotace
Nové nástroje z opotřebovaných nástrojů
Není-li možné nástroje ze slinutého karbidu dále přeostřovat, zbývá většinou pouze jedna možnost, odhodit je do šrotu. Použití nové vyvinuté metody recyklace však nyní ...

Anotace
Zájem o aditivní technologie roste
Velký rozmach aditivních technologií je pozorovatelný zejména v posledních letech. Proč je pro výrobce kovových dílů tato technologie tak lákavá? S jakými změnami je spojená ...

Anotace
Trendy vývoje polymerních materiálů
Podobně jako v jiných oblastech lidské činnosti je i v materiálovém inženýrství třeba odlišit virtuální realitu od reality všedního dne. Slibné směry minulého vývoje ...

Anotace
České dodávky pro jádro pokračují i letos
Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které ...

Sledujte nás na sociálních sítích: