Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

MM Science - recenzované příspěvky MM Průmyslového spektra

S ohledem na kritický fakt dlouhodobé absence recenzovaného vědeckého časopisu pro strojaře ze střední a východní Evropy se zaměřením zejména na oblasti Engineering Design Science (zejména aplikované), částí a mechanismů strojů, konstrukce výrobních strojů (zejména obráběcích) a zařízení a v neposlední řadě automatizace, robototechniky a managementu inovací a rizik, jsme se rozhodli zřídit vědeckou část MM Průmyslového spektra.


MM Science Journal je vědecký recenzovaný časopis se zaměřením zejména na oblasti aplikované Engineering Design Science, částí a mechanismů strojů, konstrukce výrobních strojů (zejména obráběcích), automatizace, robototechniky a managementu inovací a rizik. Titul je vydáván v anglickém jazyce.
Naším cílem bude realizace etablovaného impaktovaného titulu v anglickém jazyce v uvedených vědních oborech.

Více informací na


 

Sledujte nás na sociálních sítích: