Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Nová koncepce tematicky zaměřených, odborně-komerčních příloh

Pro rok 2014 se redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum rozhodla rozšířit stávající sérii již tradičně vydávaných, monotematicky zaměřených odborně-komerčních příloh, vylepšit jejich zpracování a systém distribuce.

V těchto celkem sedmi speciálních přílohách se budeme zabývat tématy spojování a dělení materiálu, plasty, transportem a logistikou, financováním strojírenské výroby, fluidní technikou, povrchovými úpravami a strojírenským softwarem. Přílohy budou zaštítěny a zpracovány ve spolupráci s „autoritami“ v oboru – profesními svazy, oborovými asociacemi, klastry, akademickými pracovišti či všeobecně uznávanými odborníky. Přílohy budou samostatně vytištěny a distribuovány jako součást časopisu MM Průmyslové spektrum, kde budou tématicky korespondovat s ostatními tématy jednotlivých vydání. Tomu bude také odpovídat cílená distribuce konkrétním zájemcům o danou problematiku. Samostatný dotisk v počtu cca 500 ks bude poskytnut pro další marketingové použití zaštiťujících garantů. Firmám z jednotlivých oborů nabízíme možnost účastnit se svojí prezentací v těchto speciálních přílohách za zvýhodněných podmínek oproti klasické publikaci a inzerci uvnitř standardního vydání časopisu MM Průmyslové spektrum.

Výhodou účasti ve vydání je participace v uceleném úzce oborově zaměřeném materiálu, spolupráce na něm s uznávanou autoritou a dalšími významnými firmami v oboru, zvýhodněné cenové podmínky prezentace, následné využití publikace pro další marketingové účely, kvalitní cílená distribuce s nejčtenějším tuzemským strojírenským časopisem. Všechny přílohy budou také v elektronické podobě ke stažení na oborových strojírenských portálech, které spravuje vydavatelství MM publishing.

Takto koncipované přílohy představují průřezovou formou ucelený přehled současné úrovně daného oboru a předkládá nabídku firem, jenž v této komoditě hrají prim.

Digitalizace výrobních a firemních procesů

- Cyber Factory – současnost a blízká budoucnost moderní výroby
(součást vydání č. 9/2017, vyšlo 15.11.2017)

Fluidní technika

- pneumatické a hydraulické prvky
(součást vydání č. 7_8/2017, vyšlo 27.06.2017)

Bezpečnost práce a požární ochrana

- revize, směrnice, normy, legislativa
(součástí vydání č. 6/2017, vyšlo 07.06.2017)

Moderní výrobní technologie a materiály

- synergie technologií zpracování plastů, kovů a aditivní výroby při výrobě složitých dílů
(součástí vydání č. 4/2017, vyšlo 12.04.2017)

Spojování a dělení materiálu 2017

– svařování, navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie...
(součástí vydání č. 3/2017, vyšlo 08.03.2017)
 

Věda, výzkum, inovace

(součástí vydání č. 1_2/2017, vyšlo 08.02.2017)

Převody v pohonech NC strojů a robotů

(součástí vydání č. 12/2016, vyšlo 14.12.2016)

Software pro strojaře 2016

strojírenský software, CAx technologie, aplikace pro mobilní zařízení
(součástí vydání č. 11/2016, vyšlo 16.11.2016)

Fluidní technika 2016

pneumatické a hydraulické prvky, kompresory, armatury a čerpadla...
(součástí vydání č. 7_8/2016, vyšlo 29.06.2016)

Průmysl 4.0

Inovace ve štíhlé výrobě 2016

- štíhlá logistika, materiálové a informační toky, odbavování zakázek, skladování, manipulace
(součástí vydání č. 4/2016, vyšlo 13.4.2016)

Plasty 2016

– high-tech technologie,materiály, formy
(součástí vydání č. 3/2016, vyšlo 8. 3. 2016)

Spojování a dělení materiálu 2016

– svařování, navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie...
(součástí vydání č. 1, 2/2016, vyšlo 9. 12. 2016)

Povrchové úpravy 2015

– předúpravy povrchu, galvanika, žárové pokovování, tryskání, odmašťování, PVD a CVD povlaky...
(součástí vydání č. 12/2016, vyšlo 9. 12. 2015)

Software pro strojaře 2015

– strojírenský software, CAx technologie, aplikace pro mobilní zařízení...

Trendy v technologii slévárenství a zpracování odlitků 2015

– tlakové lití, lití do kokil, pece, pískové formy, odlitky, litina, ocel, slitiny
(součástí vydání č. 6/2015, vyšlo 03. 6. 2015)

Inovace ve štíhlé výrobě

– štíhlá logistika, materiálové a informační toky, odbavování zakázek, skladování, manipulace
(součástí vydání č. 4/2015, vyšlo 08. 4. 2015)

Plasty 2015

– high-tech technologie,materiály, formy
(součástí vydání č. 3/2015, vyšlo 11. 3. 2015)

Technologie spojování a dělení materiálů 2015

– svařování, navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie...
(součástí vydání č. 1, 2/2015, vyšlo 11. 2. 2015)

Software pro strojaře

– strojírenský software zaměřený na ekodesign a zvýšení produktivity,
dlouhodobě udržitelný design, CAx a PDM/PLM systémy, cloudové a mobilní aplikace...
(součástí vydání č. 12/2014, vyšlo 9. 12. 2014)

Nové trendy v povlakování

– předúpravy povrchu, galvanika, žárové pokovování, tryskání, odmašťování, PVD a CVD povlaky...
(součástí vydání č. 11/2014, vyšlo 13. 11. 2014)

Fluidní technika

– pneumatické a hydraulické prvky, kompresory, armatury a čerpadla...
(součástí vydání č. 7, 8/2014, vyšlo 25. 6. 2014)

Financování strojírenské výroby

– leasing strojních zařízení, financování výroby, financování exportu...
(součástí vydání č. 6/2014, vyšlo 11. 6. 2014)

Štíhlá výroba a logistika

– štíhlý materiálový tok a hodnotový tok, Efektivní a štíhlá logistika, Automatizace výroby, manipulační technika, zdvihací technika, roboty, logistika, skladové hospodářství...
(součástí vydání č. 4/2014, vyšlo 15. 4. 2014)

Plasty

– high-tech technologie, materiály a výrobky nejen pro medicínu, reflexe K 2013...
(součástí vydání č. 3/2014, vyšlo 11. 3. 2014)

Technologie spojování a dělení materiálu

– svařování, navařování, dělení materiálu, laser, plazma, plyny, certifikace, defektoskopie...
(součástí vydání č. 1, 2/2014, vyšlo 12. 2. 2014)

Sledujte nás na sociálních sítích: