Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů

Mysleme globálně, jednejme lokálně

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějsích českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET s programem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.


Pod hlavičkou nadace ZET je realizována série článků, ve kterých se snažíme:

  1. Pochopit, co se děje a proč.
  2. Ukázat, jak se přizpůsobit této rychlé změně odpovídající akcí.
  3. Hledat, jak využít rozpoznaných příležitostí k novému podnikání, produktům, službám a podnikatelským modelům.
     

Témata článků podle vydání:

MM 1,2/2016:  Transformační trendy

MM 3/2016:    Odstraňování mezičlánků

MM 4/2016:    Průlomové technologie, automatizace a digitalizace

MM 5//2016:   Lokální výroba, decentralizace, autonomie

MM 6/2016:    Masová customizace

MM 7,8/2016: Samoobsluha a sítě sdílení

MM 9/2016:    Fungování v kruhu, ekologie a recyklace

MM 10/2016:  Hledání vlastní cesty

MM 11/2016: Podniková kultura a prostředí, generace Y 

MM 12/2016: Strategie prvního kroku
                  

 Vydavatelství MM publishing je hrdým partnerem Nadace ZET. Na základě společného memoranda o spolupráci budeme mj. realizovat regionální setkání po celé ČR s místními podnikateli a společně diskutovat nejen na téma nového světa inovací, autonomie a podnikatelství v současné éře akcelerace změn.
 


 

Nadace ZET vítá asociaci vzájemně výhodné spolupráce se spřízněnými podniky, vzdělávacími institucemi a místní i regionální samosprávou, měst a obcí. Účelem efektivního pracovního propojení a sdílení je posílení všech zúčastněných stran: čím úspěšnější bude jednotlivec, instituce nebo region, tím silnější bude Nadace ZET a tím efektivnější bude její podpora a pomoc v podnikatelském, vzdělávacím a společensko-kulturním rozkvětu místních a regionálních ekonomik.

 

Sledujte nás na sociálních sítích: