Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> 3D metrologie v procesech tváření plechových výlisků

3D metrologie v procesech tváření plechových výlisků


01.02.2017

Společnost MCAE Systems připravila sérii seminářů nazvaných 3D metrologie v procesech tváření plechových výlisků. První z nich se konal 26. ledna ve firemních prostorách v Plazích u Mladé Boleslavi a představil optické měřicí technologie firmy GOM a jejich aplikace ve společnosti Škoda Auto. Další semináře s identickým programem, ale připravené ve spolupráci s jinými partnery proběhnou 23. února v Ostravě, kde budou uvedeny reference ze společnosti PWO Czech Republic, a 2. března v Kuřimi, kde budou představeny aplikace ve firmě Kovovýroba Hoffmann. Na závěr proběhne ještě 23. března seminář v Trnavě. Všechna tato odborná setkání se konají v rámci celosvětového programu workshopů firmy GOM.

Zahájení semináře

Dopolední program semináře zahrnoval pět přednášek, které představily nejen dostupná zařízení, ale i možnosti, jaké poskytuje ovládací a vyhodnocovací software, a v neposlední řadě i širokou oblast možných aplikací. Odpolední program byl věnován praktickým workshopům. Velký prostor byl věnován průmyslovému 3D skeneru Atos a možnostem automatického měření v robotizovaných buňkách Atos ScanBox, které bylo rovněž předvedeno naživo.

Jeden z workshopů představil kontrolu montáže prostřednictvím optického měření 3D scanerem Atos.

Ukázka měření optickým 3D scanerem Atos

Důraz byl kladen na praxi, přednášející ze společnosti MCAE Systems ukázali nejrůznější příklady využití, které zahrnují celý proces kontroly kvality tváření plechových výlisků – od získání materiálových charakteristik přes verifikace simulací tvářecích procesů, výrobu a odladění lisovacích nástrojů, inspekci prvních dílů i kontrolu sériové výroby, až po využití v oblasti montáže. Měření je rychlé a přesné a přináší přehledné výsledky jak v podobě přehledných barevných map odchylek, tak i konkrétních číselných údajů, které lze dále zpracovávat. Vyhodnocovat je možné nejen jednotlivé výlisky, ale i trendy a předejít tak například výrobě neshodných dílů při opotřebení nástroje.

Vybavení pro fotogrammetrii - kalibrovaný fotoaparát a otočný stůl, dále byl použit software Argus. Na workshopu másledovala ukázka optického měření přetvoření výlisku a lokalizace kritických míst vzniku trhliny.

Pro velmi přesné detailní měření je určen optický scaner Atos Capsule.

Zástupci Škody Auto představili několik aplikací přímo z výrobní praxe. Jednou z nich bylo zajištění procesní stability při náročném laserovém pájení pátých dveří u octavií, kde optické měření umožňuje regulaci procesu pájení s ohledem na aktuální velikost pájecí mezery mezi spojovanými plechovými díly. Optické měření je využíváno také ke sledování chování nástrojů ve výrobě či k optimalizacím výrobního procesu. Samostatná přednáška byla věnována zefektivnění údržby a oprav lisovacího nářadí využitím 3D měřicích technologií.

Zlatý hřeb programu: workshop měření výlisku v robotické buňce Atos ScanBox

Interiér měřicí buňky: robot s optickým 3D scanerem Atos, vpravo přípravek pro upínání měřeného dílu. Ovládací software dokáže podle zadaných požadavků na měřené rozměry najít nejvhodnější polohy scaneru, optimalizovat dobu měření a kontrolovat kolize.

-Mk-

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: