Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Aditivní technologie výroby v průmyslové praxi

Aditivní technologie výroby v průmyslové praxi


25.10.2017

Výroba součástí s libovolnými vnějšími a především vnitřními tvary, které není možné vyrobit konvenčním způsobem je nejslibnější potenciál aditivních technologií. Avšak jedná se technologii velmi mladou a to samozřejmě znamená mnoho a mnoho zkoušek, bádání a zkoumání chování a výsledných vlastností takto vytvořených součástí. Jelikož se takto technologie již hojně rozšířila také do průmyslových podniků, scházejí se odpovědné osoby za tyto technologie, aby si sdělovali své zkušenosti a radili se, jak se vzniklými problémy naložit nebo naopak pochlubit se s dosaženými úspěchy.


Takto speciální tvar frézy byl vyroben aditivní technologií DMLS na RTI v Plzní. Je určena pro frézování zejména materiálu Inconel.

Včera pořádal Regionální technologický institut (RTI) při Fakultě strojní plzeňské univerzity ZČU odborný workshop, kde výzkumníci a výrobci těchto technologií představili novinky o relativně málo prozkoumané technologii 3D tisku kovových součástí a odpovídali na dotazy samotných uživatelů. 
Přednesen byl např. výzkum vlivu velikosti zrn kovového prášku na výsledné mechanické vlastnosti součásti. Výzkum byl proveden v laboratořích RTI. Byly předvedeny různé nástroje pro analýzu a optimalizaci procesů aditivní technologie pomocí numerické simulace či nástroje, které pomohou např. i s volbou vhodného tvaru odlehčených modelů.


Numerické simulace procesu aditivní výroby by měla pomoci např. odstranit nežádoucí pnutí v součásti, které vzniká při působení laseru na vyráběnou součást.

Vysoká účast jen potvrzuje zájem o tuto průlomovou moderní technologii. Avšak doladit všechny detaily výrobního procesu s respektem na výsledné mechanické vlastnosti součásti, zabezpečit opakovatelnost výroby a další bude ještě oříšek pro nejednoho inženýra.

-EB-

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: