Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění


13.11.2017

Zákaznické dny společnosti Hofmeiser jsou již tradičním setkáním obchodních partnerů a odběratelů nástrojů pro třískové obrábění. Již dříve bylo řečeno, že plzeňská společnost Hofmeister se nevěnuje pouze výrobě řezných nástrojů, ale jak se tak říká, stojí na více nohou, což také v průběhu první teoretické části účastníkům dokázala. Návštěvníkům v první přednášce představil Ing. Syrovátka, šéf vývoje a výzkumu, intenzivní úsilí směrem k výrobě speciálních řezných nástrojů pomocí laserového mikroobrábění založeném na principu ablace materiálu. Laser, kterým společnost Hofmeister disponuje, umožňuje sedmiosé obrábění za účelem vytvoření např. různých mikrostruktur a rastrů na řezné hraně nástroje či výrobu speciálních tvarů utvářeče třísky apod. Druhý směr vývoje je dedikován hybridním řezným nástrojům z uhlíkových komponentů za účelem snížení hmotnosti nástroje a zlepšení jeho mechanických vlastností (např. zvýšená schopnost nástroje tlumit vibrace apod.).Ing. Štípek účastníkům představuje přednosti komponent od společnosti Kosmek.

Z oddělení konstrukce odhalil Ing. Štípek problematiku návrhu a realizace upínacích přípravků obrobků a rotačních spojek. Téměř každý upínací přípravek je dnes nově navrhován s prvky od společnosti Kosmek. Mezi tyto prvky patří různé hydraulické nízkotlaké upínače, pneumatické přidržovače, sensory detekce, upínky a mnoho dalších prvků zabezpečujících ergonomické zaklouznutí obrobku do přípravku, zamezení nesprávného založení obrobku a jeho bezpečné upnutí.Aditivní technologie od společnosti Concept Laser vždy zaujme ukázkou principu výroby.

Dalším hostem byla již tradičně společnost Misan, která představila moderní technologii výroby kovových dílů. Aditivní technologie od společnosti Concept Laser umožňují snižování hmotnosti kovových dílů při zachování jejich mechanických vlastností. Tato technologie je velmi vhodná pro oblast aerospace, ale také vzhledem k možnosti výroby složitých tvarů, dutin apod. pro výrobu vstřikovacích forem atd. Přestože se jedná o technologii relativně mladou, již nyní se v některých oblastech používá k sériové výrobě. Posledním z hostů byla společnost OSG. Japonský výrobce řezných nástrojů se specializuje od začátku zejména na výrobu závitníků, fréz a vrtáků. Později přidala do svého portfolia také plátkové obráběcí nástroje. Kuriozitou tohoto výrobce nástrojů je výroba na strojích vlastní konstrukce.


Japonská společnost OSG představuje kalibry na proměření závitů.

Odpolední program byl věnován praktickým ukázkám představených nástrojů na strojích v dílnách a režii společnosti Hofmeister.


Konzultace nad obráběcím procesem přímo u stroje a praktické ukázky obrábění

-EB-

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: